wenkbrauw


wenkbrauw 1.0

lichaamsdeel dat bestaat uit een licht gebogen rand boven elk van beide ogen dat meestal met kort haar is begroeid; met haar begroeide rand boven een oog

Semagram


Een wenkbrauw…

is een lichaamsdeel

 • [Uiterlijk] is meestal begroeid met kort haar
 • [Vorm] is langwerpig en licht gebogen
 • [Constructie] bestaat uit een rand onder de huid die met kort haar begroeid is
 • [Structuur] is vooral bij mannen soms grof en borstelig; wordt vooral door vrouwen vaak in vorm bijgewerkt, geëpileerd of gekleurd
 • [Plaats] bevindt zich boven een oog
 • [Gebruikswijze] speelt een rol in de mimiek; wordt gebruikt om bepaalde emoties uit te drukken
 • [Bezitter of eigenaar] is het lichaamsdeel van een mens en van sommige andere zoogdieren

Algemene voorbeelden


Soms kwam haar gezicht even te voorschijn, haar vrolijke gezicht, met de donkere lijnen van de wenkbrauwen, de beweeglijke lippen die rood waren van zichzelf.

Hokwerda's kind, Oek de Jong,

Hij dacht aan het gladde, gestileerde haar dat haar hele voorhoofd bedekte tot aan de wenkbrauwen, wat haar op een grappige manier een onbetrouwbaar uiterlijk gaf.

Weerloos, Jan Siebelink,

Zijn ogen waren nu helemaal verborgen door de wenkbrauwen.

Pagadders, Leo Geerts,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


(Als teken van ontevredenheid, afkeer of boosheid. Zowel in letterlijk als in figuurlijk gebruik.)
 • de wenkbrauwen fronsen

De CVP fronst de wenkbrauwen en spreekt van een "samenzwering van vrijzinnig links".

De Standaard,

Het gewricht maakte een geluid dat menig dokter de wenkbrauwen had doen fronsen.

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Ze is niet tevreden met hoe ik terugkijk, en wendt zich, de wenkbrauwen licht gefronst, af.

Kamer; Aarde, Marleen Nelen,

(Als teken van verbazing of ongeloof.)
 • de wenkbrauwen optrekken
 • een wenkbrauw optrekken

Norm trok een wenkbrauw op, wierp een snelle blik op Wade en zei: 'Een akkefietje! Dat woord heb ik niet meer gehoord sinds ik Faye Dunaway in een nertsstola in een roze Corvette naar Mexico zag rijden.'

Alle families zijn psychotisch, Douglas Coupland,

Zij trok even verbaasd beide wenkbrauwen op om hem duidelijk te maken dat Pilars gedrag ook haar verwonderde.

Avonturen op Ibiza, Theo Kars,

met adjectief ervoor


 • borstelige wenkbrauwen

Hij had borstelige wenkbrauwen en groene ogen.

Minnares van de duivel, Naima el Bezaz,

 • boze wenkbrauwen

Hij zal toen ongeveer negen geweest zijn, met donker haar en boze wenkbrauwen.

Bezeten van mij, Nicci French,

 • dikke wenkbrauwen

Een kleine donkere man kwam binnen, met borende ogen onder dikke wenkbrauwen die een ononderbroken lijn boven ogen en neus trokken, hij was hoogstens dertig jaar oud.

God's gym, Leon de Winter,

 • donkere wenkbrauwen

Voor de deur staat een jongen die wel aan het opgegeven signalement voldoet: bruine tint, donkere wenkbrauwen en lange donkere wimpers, lang en slank.

http://www.trajectum.hvu.nl/archief3.html,

 • dunne wenkbrauwen

Zo'n mooie vrouw, donker, met dunne wenkbrauwen, kromme neus, een beetje als Monica Vitti, zoveel dat ze het zou kunnen zijn.

Het principe van nieuwsgierigheid, Dick Hillenius,

 • fijne wenkbrauwen

Ze trok verwonderd haar fijne wenkbrauwen op.

De stenen toren, Jo Claes,

 • grijze wenkbrauwen

Op gezette tijden keek Jan Anams naar het raam; trok de oude dame haar smalle grijze wenkbrauwen op, dan liep hij naar de vogel toe, tikte met de platte kant van de bijl op zijn kop en ging weer aan het werk.

Weerloos, Jan Siebelink,

 • lange wenkbrauwen

Haar zwarte haar viel in twee helften langs de uiteinden van haar lange wenkbrauwen neer, als tedere sluiers om haar gezicht.

De Standaard,

 • lichte wenkbrauwen

Hij liet zijn kin zakken en keek mij recht aan van onder zijn lichte wenkbrauwen.

De necrologieschrijver: een obsessieve zoektocht, Porter Shreve,

 • rechte wenkbrauwen

Een zielloze collage van heterogene elementen als haar mond, het schoonheidsvlekje links van haar bovenlip, haar scherpe neus met de smalle neusvleugels, haar afhangende oogleden, haar rechte wenkbrauwen, haar kleine, ronde kin.

Cargo, Patrick Conrad,

 • smalle wenkbrauwen

Ik kijk naar de drie verticale rimpels tussen Vera's smalle wenkbrauwen.

Hersenschimmen, J. Bernlef,

 • stoppelige wenkbrauwen

De commissaris fronste zijn stoppelige wenkbrauwen.

De Cock en de dode harlekijn, Appie Baantjer,

 • volle wenkbrauwen

Ten tweede epileerde ze haar volle wenkbrauwen niet en droeg ze geen lippenstift of poeder, zelfs niet op zondag, zelfs niet om naar de bron van Doon te gaan.

De banden van het bloed, Eilís Ní Dhuibhne,

 • woeste wenkbrauwen

Hij was een zware man met een groot hoofd; de uitgezakte wangen gaven hem iets honds, maar zijn lippen waren stevig en onder de woeste wenkbrauwen waren een paar slimme ogen.

Overspel, Mensje van Keulen,

 • zware wenkbrauwen

De ogen zijn donker onder de zware wenkbrauwen en kijken enigszins vermoeid en bedroefd.

Verzameld proza, Jotie T'Hooft,

 • zwarte wenkbrauwen

Nadat ze klaar was veegde ze haar handen droog aan haar rok, trok haar zwarte wenkbrauwen op en liet zoals altijd een kortaffe rode lach horen.

Over de grens, Chaja Polak,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • afhangende wenkbrauwen

Overhangende oogleden, wallen, rimpelvorming rondom de ogen en afhangende wenkbrauwen zijn vaak de eerste en meest opvallende tekenen van veroudering in het gezicht.

http://www. bergmankliniek. nl/nl/index2a. html

 • doorlopende wenkbrauwen

Toch heeft Juan Eduardo Esnáider op tekeningen die kinderen naar de club sturen altijd een boeventronie, met doorlopende wenkbrauwen en een zware stoppelbaard.

NRC,

 • fronsende wenkbrauwen

Veel sportploegen zagen dit onderdeel met fronsende wenkbrauwen op zich af komen.

Meppeler Courant,

 • vragende wenkbrauwen

Rennenberg maakt enkele gemompelde tegenwerpingen die de vragende wenkbrauwen tegenover hem niet kunnen bevredigen.

NRC,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • geëpileerde wenkbrauwen

Met een pincet werden de paar haren rondom de altijd netjes geëpileerde wenkbrauwen uitgetrokken, een oud mascaraborsteltje dat even in een potje haargel was gedoopt diende om de overgebleven haartjes allemaal in dezelfde richting te borstelen.

Mensen met een hobby, Désanne van Brederode,

(Zowel in letterlijk als in figuurlijk gebruik.)
 • gefronste wenkbrauwen

Wie zegt psychologie of pedagogische wetenschappen te willen studeren, krijgt dikwijls een vragende blik of gefronste wenkbrauwen als reactie.

http://www.ugent.be/nl/studiekiezers/opl/oplINV/broch/nl/studiekiezers/opl/oplINV/brochPDF/14psycho

Wanneer ze spanning voelen, verbergen ze die achter strakke gelaatstrekken en gefronste wenkbrauwen.

http://www.orthoconsult.nl/home.html

Dit leidde onmiddellijk tot gefronste wenkbrauwen in het buitenland, waar velen vonden dat het tempo van de hervormingen toch al erg laag lag.

NRC,

 • een gezwollen wenkbrauw

Tijdens de bokspartij tegen Pep wordt Tuur verzorgd aan een gezwollen wenkbrauw.

NRC,

 • opgetrokken wenkbrauwen
 • een opgetrokken wenkbrauw

Die massale steun voor president Akajev bij verkiezingen en bij een referendum geeft inderdaad aanleiding tot opgetrokken wenkbrauwen.

De Standaard,

Jem dacht na, duim in de mond, duim er meteen weer uit, na een opgetrokken wenkbrauw van Phinus.

Zonder genade, Renate Dorrestein,

Het bleek uit haar houding, uit de opgetrokken wenkbrauwen waarmee ze hen op het schoolplein gadesloeg en uit het laatdunkende pfff waarmee ze hun vragen beantwoordde.

Voel maar, Jan Brokken,

 • samengegroeide wenkbrauwen

Ik keek in een vervallen gezicht met borstelige, boven de neus samengegroeide wenkbrauwen en rood geschilderde, ver naar voren gestulpte lippen.

De hemelvaart van Massimo en Lui oog, Oek de Jong,

 • verbaasde wenkbrauwen

Je keek mij met verbaasde wenkbrauwen en ronde ogen aan.

Tussen tuin en wereld, Paul De Wispelaere,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • de wenkbrauwen van iemand

Het onderzoek van PricewaterhouseCoopers waaruit blijkt dat de huizenmarkt binnen enkele jaren zal inzakken, heeft de wenkbrauwen van menig makelaar doen fronsen.

De Telegraaf,

De wenkbrauwen van Ron fronsten zich, met elk woord maakte Beck het erger.

De asielzoeker, Arnon Grunberg,

'I don't care if you take classes in cookery or if you go wrestling,' had hij gebromd, zorgvuldig de inderhaast opgetrokken wenkbrauwen van zijn vrouw mijdend.

De houdgreep, Joost Zwagerman,

in voorzetselgroep


 • de frons boven de wenkbrauwen
 • de rimpels boven de wenkbrauwen

Hij hield een briefje van honderd in de hand, bekeek het aandachtig, wierp een blik op het doek, liet de frons boven zijn wenkbrauwen weg, keerde zich naar een man naast zich en riep met blije stem: "'t Is hèm, pa! 't Is hem helemaal!"

De Standaard,

Hij schudt zijn hoofd, met diepe rimpels boven zijn wenkbrauwen.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

 • de haren in de wenkbrauwen

Elk detail zag hij scherp afgetekend, van de nerven in het tafelblad tot de rouwnagels van zijn moeder en de weerbarstige haren in de wenkbrauwen van zijn vader.

De kinderen van Arthur, Kristien Hemmerechts,

 • een oog met een wenkbrauw erboven

Will Bakker maakte voor de NPS onder andere een nieuw 'geschilderd' logo - een blauw rondje met een rode, gebogen verfstreek erboven [...]. Bakker liet het zien aan een kind en dat zag meteen wat het was: een oog met een wenkbrauw erboven.

NRC,

 • een frons tussen de wenkbrauwen
 • een rimpel tussen de wenkbrauwen

In de gang keek ze, zoals altijd, in de spiegel en zag een aantrekkelijk meisje, eigenlijk al een jonge vrouw, met een ernstige rimpel tussen haar wenkbrauwen.

NRC,

Ze richtte haar blik nu op hem, met een frons tussen de wenkbrauwen, of er iets belangwekkends op zijn gezicht stond geschreven dat onleesbaar voor haar bleef.

Blanco, Peter Terrin,

 • borstels van wenkbrauwen

Het is een rijzige man met borstels van wenkbrauwen, er zweemt nog een herinnering aan zwart tussen de grijze haren.

Bas, Annie Van Keymeulen,

 • een frons van de wenkbrauwen
 • gefrons van wenkbrauwen

Nu en dan meende ik een korte frons van zijn wenkbrauwen te bemerken, waardoor de mijne dan weer een bijna onzichtbare beweging opwaarts maakten.

Slaap!, Annelies Verbeke,

Dehaenes sirenenzang aan het adres van de socialisten, aan de vooravond van hun colloquium, zorgde voor hevig gefrons van wenkbrauwen in diens eigen partij.

De Standaard,

met ander, nevengeschikt substantief


 • wallen of afhangende wenkbrauwen of oogleden

In sommige gevallen zijn wallen of afhangende wenkbrauwen of oogleden erfelijk bepaald.

http://www. bergmankliniek. nl/nl/index2a. html

 • wenkbrauwen en wimpers
 • wimpers en wenkbrauwen
 • wimpers of wenkbrauwen

Haren had hij niet, zelfs geen wimpers of wenkbrauwen, en dit verzachtte hij ietwat door het dragen van een romantisch gemodelleerde donkere pruik.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

Jeanette liet zien hoe je wimpers en wenkbrauwen verft en demonstreerde gezichtsmassage en hoe je je make-up verzorgt.

Meppeler Courant,

Onze kuiten gloeiden pijnlijk, onze lippen smaakten naar zout, het zand kleefde als vrieskorstjes in wenkbrauwen en wimpers en onze ogen traanden van al het licht dat zich in ons netvlies brandde.

De lange geboorte, Lut Ureel,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


wenkbrauw 2.0

(bouwconstructies [gebouwen])

gemetselde of gepleisterde uitstekende rand aan de bovenkant van een venster of deur in een gevel, aangebracht ter decoratie; decoratieve rand in een gevel

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram


Een wenkbrauw…

is een rand

 • [Materiaal] is van baksteen of gepleisterd
 • [Functie] dient als decoratie
 • [Plaats] bevindt zich in een gevel; bevindt zich boven een venster of deur
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] hangt over; steekt uit
 • [Gelijkenis] lijkt op de wenkbrauw van een mens

Hoofdsemagram: rand


Algemene voorbeelden


De voorgevel die in de richting van de weilanden is gelegen, heeft drie vensters, een breed middenvenster met ruitvormige roedenverdeling, geflankeerd door een schuitvenster en een draaivenster voorzien van bovenlichten met ruitvormige roedenverdeling, alle bekroond door wenkbrauwen in gele baksteen.

http://www.digipub.nl/monumenten/object/gooijerdijk18b.html,

De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft vijf vensters, waarvan het middelste smaller is en vermoedelijk in oorsprong een deur was [...]. Het middenvenster wordt afgesloten door een koppenlaag en daarboven een wenkbrauw met driehoekige afsluiting.

http://www.woudenbergopdekaart.nl/#/gemeentemonumenten/maarsbergseweg-67-dwarsboerderij/lees-verder/

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een bakstenen wenkbrauw

De westelijke langsgevel/hoofdgevel bevat links een achttal venstertraveeën met lisenen en spaarvelden, met in de linker een getoogde vensteropening onder hanenkam en getoogde bakstenen wenkbrauw, met getoogd in vieren verdeeld houten raam.

http://rijksmonumenten.nl/monument/529735/vrijland-noord-gebouw-20-kledingmagazijn-en-sportruimte/arnhem/

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • een gepleisterde wenkbrauw

De beide zijgevels worden geleed door twee ventilatieopeningen als in de achtergevel; twee rondboogvensters voorzien van gietijzeren tracering, gepleisterde wenkbrauw en gepleisterde lekdorpel.

http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/baarhuis-coevorden/

met voorzetselgroep


Voorzetsel: boven

 • wenkbrauwen boven de ramen
 • wenkbrauwen boven de vensters

Het woonhuis Lageweg 45 is een goed voorbeeld van een uit omstreeks 1870 stammende woning in eclectische vormen met wenkbrauwen boven de ramen en op de verdieping een serlianavenster.

http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu04_01/sten009monu04_01_0088.php,

De gevels zijn opgetrokken in grauwe baksteen in kruisverband met een geknipte voeg. Hoekpilasters, horizontale banden, wenkbrauwen boven de vensters en verdiepte velden onder de vensters zijn uitgevoerd in gele baksteen.

http://www.leusden.nl/1391/heetvelderweg-2-zandstulp-jpg/

Woordfamilie


Als deel van een afleiding