weten waar het haasje hupt


weten waar het haasje hupt 1.0

weten hoe de dingen ergens gaan of zijn

Algemene voorbeelden


Een nestkastje in de buitenvolière mag daarom niet open en bloot in de felle zon hangen [...]. Ik schrijf het hier met opzet een beetje aangedikt omdat er nog steeds heel goedwillende kwekers zijn die niet precies weten waar het haasje hupt, omdat ze bij dat lichtspelletje de grote natuurlijke lijnen niet voldoende in het oog houden, terwijl juist het licht de belangrijke factor is.

http://home.planet.nl/~harzer/home.htm