wijnmoer


wijnmoer 1.0

bezinksel in wijn dat zich vormt na de gisting of na een bepaalde tijd van opslag; droesem van wijn

Semagram


Wijnmoer…

is bezinksel; is een stof

 • [Gevoelsindruk] is drabbig
 • [Ingrediënt] bestaat uit vaste stof
 • [Ontstaan] ontstaat door afzetting uit wijn tijdens de gisting of rijping

  Algemene voorbeelden


  Wijn met een percentage wijnmoer dat duidelijk lager is dan het gemiddelde percentage bij eerste afheveling, kan worden beschouwd als te zijn ontdaan van de wijnmoer in de zin van punt 8 van bijlage II.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61982CJ0080:NL:PDF,

  Filtrering en centrifugering van wijnmoer worden niet als persing beschouwd, wanneer het verkregen produkt van gezonde handelskwaliteit is, enerzijds, en de aldus behandelde moer niet tot droge staat wordt gebracht, anderzijds.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987R0822:NL:HTML

  Vaste verbindingen


  op de wijnmoer blijven

  Zie: op de wijnmoer blijven