wilde staking


wilde staking 1.0

spontane, niet door de vakbonden georganiseerde staking

Algemene voorbeelden


Regiobestuurder P. Boogaard van de Vervoersbond FNV betreurt dat de reiziger de dupe is van de wilde acties. "Het ging om een wilde staking, dus niemand wist het van tevoren. Als wij een staking houden, kondigen we die altijd van tevoren aan zodat de reiziger is gewaarschuwd."

NRC,