winkelcriminaliteit


winkelcriminaliteit 1.0

(criminaliteit [criminaliteit])

criminaliteit in winkels, bijvoorbeeld diefstal, overvallen, afpersing en geweld

Semagram


Winkelcriminaliteit…

is criminaliteit

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft criminaliteit in winkels, bijvoorbeeld diefstal, overvallen, afpersing en geweld

  Algemene voorbeelden


  Winkelcriminaliteit verlaagt niet alleen de omzet van winkeliers, het geeft ondernemers en hun klanten ook een gevoel van onveiligheid. De overheid wil dat winkelcriminaliteit in 2010 met 30% gedaald is ten opzichte van 2004. In het 3e Convenant Detailhandel zijn extra afspraken vastgelegd die moeten leiden tot veel minder winkelcriminaliteit.

  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-ondernemen/winkelcriminaliteit

  De noodzaak van een gezamenlijke aanpak van winkelcriminaliteit staat landelijk en lokaal sterk in de belangstelling. Daarom is de gemeente Goes het project winkelcriminaliteit 'Dat pikken wij niet' gestart in samenwerking met de politie en de Ondernemers Organisatie Goes. In de brochure 'Wegwijzer Winkelcriminaliteit' kunt u informatie vinden over de verschillende mogelijkheden voor de aanpak van winkelcriminaliteit binnen de huidige wet- en regelgeving.

  http://www.goes.nl/index.php?mediumid=19&pagid=1749

  Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaan met games winkelcriminaliteit te lijf. Door simulatie leert het winkelpersoneel goed omgaan met berovingen en diefstal. Het project heeft als doel het personeel bewust te maken, informatie te verschaffen en handvatten aan te reiken. Bij de start, afgelopen maandag, werd een gewapende overval bij een snackbar in scène gezet.

  http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1092461/Games-tegen-winkelcriminaliteit.htm,

  De betrokken partijen, waaronder werkgeversorganisaties, de politie en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gaan zich richten op de bestrijding van cybercrime, winkelcriminaliteiten heling. Verder komen er projecten om de georganiseerde misdaad aan te pakken en komt er nog meer aandacht voor het bestrijden van winkeldiefstal.

  http://www.nbdc.nl/cms/show/id=582447/contentid=55257,

  Combinatiemogelijkheden


  in voorzetselgroep


  • in actie komen tegen de winkelcriminaliteit

  Volgens A. Heijn, voorzitter van de CBL, is het nu echt tijd voor de overheid om in actie te komen tegen de winkelcriminaliteit. "De dreiging dat winkeliers en hun personeel het niet langer bij voornemens laten maar daadwerkelijk in verzet komen en tot vormen van zelfverdediging overgaan dient serieus te worden genomen."

  https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011207219:mpeg21:a0351,