wintergewas


wintergewas 1.0

afbeelding

Bron: UGA College of Ag
( CC BY-SA 2.0 )

gewas dat in de winter op het veld staat en in de winter of in het voorjaar wordt geoogst

Semagram


Een wintergewas…

is een gewas

 • [Tijd] staat in de winter op het veld; wordt in de winter of in het voorjaar geoogst
 • [Onderscheid of tegenstelling] wordt onderscheiden van de gewassen die worden ingezaaid als tijdelijke bodembedekker voor de winterperiode en die in het voorjaar als bodembemesting worden ondergeploegd
 • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld winterprei, winterbloemkool, winterspruiten, winterrogge

  Hoofdsemagram: gewas


  Algemene voorbeelden


  De periode van de hageldekking loopt tot 1 november. Voor de echte wintergewassen zoals winterprei, winterbloemkool en winterspruiten kunt u een aanvullende hageldekking sluiten.

  https://www.interpolis.nl/zakelijk/inzicht/agro/hagelverzekering/Paginas/default.aspx,

  Tegelijkertijd verspreidde de Duitse en Nederlandse gewoonte van de teelt van wintergewassen zoals rapen, zich over Europa. Deze geharde gewassen verschaften vers voer om vee door de winter heen te helpen, en hielpen met het landbouwrijp maken van de bodem, zodat in het voorjaar gezaaid kon worden.

  http://www.worldwidebase.com/science/industrialisatie.shtml,

  De natuur beschouwt een onbegroeide bodem als een abnormale situatie die zo snel mogelijk moet verholpen worden [...]. Houd tijdens de winterperiode de moestuin bedekt met stro of zaai een wintergewas zoals winterrogge of winterpostelein. Winterpostelein laat zich erg gemakkelijk verwijderen in het voorjaar en zorgt bovendien voor een lekker groen slablaadje in de winter. Winterrogge wegwerken in het voorjaar vraagt meer werk.

  http://www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids/ongewenste-planten/in-de-moestuin

  In de oogstjaren 1993, 1994 en 1995 werd in veldproeven op lössgrond een achttal teelt- en grondbewerkingssystemen met elkaar vergeleken [...]. Grondverlies werd het beste beperkt door het extensieve systeem met rogge als wintergewas in te zaaien.

  http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/erosiebestrijding-door-minimalisatie-van-de-grondbewerking-van-l%C3%B6ssgronden,

  Gebruik van bodembedekkende gewassen om 's winters het verlies aan voedingsstoffen te beperken. I. In het najaar ingezaaide gewassen om 's winters het verlies aan voedingsstoffen te beperken. II. Deze gewassen mogen niet worden verward met normale wintergewassen, zoals wintertarwe of grasland. Het gaat om in het najaar ingezaaide gewassen die alleen ten doel hebben het verlies aan voedingsstoffen te beperken. Gewoonlijk worden ze in het voorjaar, voordat een ander gewas wordt ingezaaid, ondergeploegd en worden ze niet geoogst of begraasd.

  http://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvirkkkr58fyw_j9vvik7m1c3gyxp/vi8rm2y7byzt,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • wintergewasje