wit bloedlichaampje


wit bloedlichaampje 1.0

afbeelding

( Publiek domein )

witte cel in het bloed die voor de afweer van het lichaam een belangrijke rol speelt

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een wit bloedlichaampje…

is een bloedcel; is een cel

  • [Omvang concreet] is, met een diameter van ca 0,01 mm, microscopisch klein, maar wel een stuk groter dan een rode bloedcel
  • [Vorm] is bolvormig in de bloedsomloop, maar kan van vorm veranderen om zich tussen de weefsels te verplaatsen
  • [Deel] heeft een celkern
  • [Geheel] maakt deel uit van het bloed en is samen met de andere leukocyten een belangrijke component van het afweersysteem
  • [Functie] heeft afhankelijk van de soort een eigen specifieke functie en speelt een belangrijke rol in de verdediging van het lichaam tegen ziekten
  • [Herkomst of oorsprong] wordt voornamelijk gevormd in het rode beenmerg, de milt en de lymfeklieren
  • [Levensduur] leeft drie tot vijf dagen
  • [Onderscheid of tegenstelling] is onderscheiden van de veel grotere rode bloedcel
  • [Verscheidenheid] Er zijn verschillende soorten leukocyten, m.n. granulacyten en agranulacyten, die zelf ook weer in soorten zijn onder te verdelen.

Algemene voorbeelden


Bij levend bloedanalyse wordt een druppeltje bloed uit een vingertop genomen en onder een microscoop een paar duizend maal vergroot [...]. Alles dat in het bloed aanwezig is, wordt zichtbaar. Het meest talrijk zijn de rode bloedlichaampjes [...]. De grootste cel die zichtbaar is, is een wit bloedlichaampje.

http://www.wholisme.nl/stichting/artikelen/bewustzijn%20een%20beperking.htm,

Die witte bloedlichaampjes zijn van essentieel belang voor het menselijke afweersysteem en de voornaamste doelwitten van het hiv-virus.

De Standaard,

Na de herkenning raken de witte bloedlichaampjes geactiveerd en gaan stoffen aanmaken die de geïnfecteerde cel en de bacterie kan vernietigen.

http://www.nki.nl/actueel.htm,