woensdag gehaktdag


woensdag gehaktdag 1.0

op woensdag wordt (werd) traditiegetrouw gehakt gegeten

Algemene voorbeelden


De generatie van voor en vlak na de oorlog was nooit erg geïnteresseerd in een ruime keuze en luxe. Deze mensen leefden [...] sober en zuinig zegt Gobes. Maandag wasdag, woensdag gehaktdag, vrijdag visdag en zaterdag kliekjesdag. Zo ging het er in vele gezinnen aan toe.

De Standaard,

woensdag gehaktdag 2.0

(politiek en bestuur; (vooral) in Nederland; neologisme)

vaste woensdag waarop de ministers van het kabinet verantwoording afleggen in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal
Zo genoemd omdat er soms harde woorden vallen en de Kamerleden "gehakt maken" van de verantwoordelijke bewindslieden.

Algemene voorbeelden


Ruim een week later, op 14 juni, voerde de Kamer overleg met minister Herfkens en met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) in het kader van de zogenaamde VBTB-operatie, die in de volksmond ook wel verantwoordingsdag of "woensdag gehaktdag" wordt genoemd [...]. Op deze wijze wil de Tweede Kamer meer grip krijgen op het gevoerde beleid en controleren of de regering werkelijk de prestaties heeft geleverd die zij beoogde te leveren.

http://www.sharondijksma.nl/hoofdpagina_nieuwsbrief.htm,

Etymologie


Aard herkomst inheems woord