woonplaats


woonplaats 1.0

locatie waar iemand woont; adres
Ook wel gebruikt met betrekking tot dieren.

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een woonplaats…

is een locatie

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de locatie waar iemand woont; is ook wel de locatie waar een bepaald dier woont
 • [Voorbeeld of specimen] is meestal een vast adres van een woonhuis, maar ook wel een hut, een grot of een kartonnen doos

  Hoofdsemagram: locatie


  Algemene voorbeelden


  In het burgerlijk recht is de woonplaats (domicilie) de plaats waar een persoon zijn hoofdverblijf heeft.

  http://users.pandora.be/jan.fiers1/1ortho/

  De woonplaats is die geografisch bepaalde plaats waar men met een zekere kontinuïteit verblijft, waarnaar men steeds terugkeert, zelfs na min of meer lange perioden van verwijdering (vakantie, ziekte, school, enz.). Met andere woorden: de plaats waar men zich "thuis" voelt.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  als object bij een werkwoord


  • woonplaats bieden

  De knoestige wilgen bieden woonplaats aan vlier en steenuiltjes.

  http://www.zwvlkoepel.be/klimop2003-1.htm,

  • zijn woonplaats ontvluchten
  • zijn woonplaats verlaten

  Haar eerste zorg gaat uit naar de 150.000 Ruandese vluchtelingen in het noorden van Burundi en naar de 80.000 ontheemde Burundezen die in de voorbije twee jaar hun woonplaats moesten ontvluchten.

  De Standaard,

  Sinds de implosie van de vroegere Sovjetunie hebben zo'n 9 miljoen mensen hun woonplaats verlaten.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • een definitieve woonplaats

  Nadat deze families hun definitieve woonplaats hebben toegewezen gekregen, keren ze allemaal eens per jaar terug naar Sint Michielsgestel om in elk geval de Islamitische vastenmaand activiteiten mee te maken en ook de Idulfitri-gebed gezamenlijk te verrichten.

  http://rachmatullaah.wakaf.net/custom.html

  • een fictieve woonplaats

  Voor wat betreft de woonplaats van Belgische diplomaten lijkt volgens Belgisch gemeen recht de hier in België gebruikte fictieve woonplaats dan ook een voldoende criterium te zijn.

  http://www.law.rug.ac.be/proces/ipr/bevoegdheid.htm

  • een fiscale woonplaats

  Omdat de gegevens in het Rijksregister afkomstig zijn uit de bevolkingsregisters van de gemeenten, bestaat het vermoeden dat een persoon ook zijn fiskale woonplaats heeft op het adres waarop hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters.

  De Standaard,

  • een gemeenschappelijke woonplaats

  De schriftelijke en door de twee declaranten ondertekende verklaring vermeldt: de datum van de verklaring, de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de twee declaranten, hun gemeenschappelijke woonplaats (adres), hun uitdrukkelijke wil wettelijk samen te wonen, het feit dat ze kennis genomen hebben van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek die het statuut van de samenwoning regelen, het eventueel bestaan van een voor een notaris verleden overeenkomst (overlegging van een attest).

  http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=nl=contentPage=3023

  • een geschikte woonplaats

  In herfst en winter worden de opengevallen plaatsen in de populatie steeds weer opgevuld door jonge vossen die in die tijd overal op zoek gaan naar een geschikte woonplaats.

  http://www.vzz.nl/

  • zijn laatste woonplaats

  Op de successie van iemand die in Vlaanderen zijn laatste woonplaats had, is successierecht verschuldigd volgens het Vlaamse tarief; wie in het Brussels of Waals Gewest woont, blijft onderworpen aan de vroegere Belgische tarieven.

  De Standaard,

  • een nieuwe woonplaats

  De regering van Canada is met Eskimoleiders overeengekomen om een groep van 500 Eskimo's (Inuit) die een verpauperd bestaan leiden op een eilandje voor de kust van Labrador een nieuwe woonplaats te geven op het vasteland.

  De Standaard,

  • een officiële woonplaats

  De echtgenoot van de vrouw pendelt tussen België en Zwitserland, waar hij zijn officiële woonplaats heeft.

  De Standaard,

  • een vaste woonplaats

  Een andere direkte eis van de armen is een aanpassing van de wetgeving op het bestaansminimum. Nu is daarvoor een vaste woonplaats in een gemeente vereist.

  De Standaard,

  • de werkelijke woonplaats

  De procureur des Konings, die op zijn beurt een onderzoek zal instellen naar de werkelijke woonplaats van de geadresseerde.

  http://www.gerechtsdeurwaarders.be/nl/NotaDagvaarding.doc,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een beschutte woonplaats

  Over enkele weken mag Yves aan de slag bij De Vliering, een beschutte woonplaats voor ex-psychiatrische patiënten in Boechout, waar hij stage liep.

  http://users.skynet.be/weliswaar/pdf/40/40p1011.pdf

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • (een) woonplaats in België
  • (een) woonplaats in Nederland

  Indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, is de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft bevoegd.

  http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

  We [...] maken de autopapieren plus paspoort na van een Fransman van onbesproken gedrag met woonplaats in België.

  Drugs, Jef Geeraerts,

  Voorzetsel: van

  • de woonplaats van de duivel
  • de woonplaats van de erflater of schenker

  Dit gunsttarief is in alle gevallen, overal in België van toepassing, waar ook de woonplaats van de erflater of schenker zich bevindt.

  http://www.kbs-frb.be/files/img/nl/Bulletin_beheer_fondsen_(najaar_2002).pdf,

  Ik twijfel er niet aan of het lichaam van deze vrouw is de woonplaats van de duivel.

  Wij, heksen, Roger Pieters,

  in voorzetselgroep


  • mensen zonder woonplaats

  Hoewel de OCMW's sinds 1993 ook aan mensen zonder woonplaats een bestaansminimum moeten uitkeren, weigeren sommige OCMW's dit te doen met het argument dat ze niet kunnen nagaan of de dakloze al niet elders een bestaansminimum trekt.

  De Standaard,

  met bezittelijk voornaamwoord


  • mijn woonplaats
  • je woonplaats
  • jouw woonplaats
  • uw woonplaats
  • haar woonplaats
  • zijn woonplaats
  • onze woonplaats
  • jullie woonplaats
  • hun woonplaats

  Trouw aan hun woonplaats staat bij dassen voorop. Opeenvolgende generaties bewonen gedurende duizenden jaren dezelfde burcht.

  http://www.dasenboom.nl

  Art. 64 Om verkiesbaar te zijn moet men: 1° Belg zijn; 2° het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten; 3° de volle leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt; 4° zijn woonplaats hebben in België.

  http://www.in.be,

  "Ik ben bijzonder introvert", zegt ze. "Dat heb ik van huis uit meegekregen. Het komt deels ook door onze woonplaats, aan de rand van het bos, totaal buiten de dorpskom."

  De Standaard,

  Mijn woonplaats werd een cel. Ik heb nooit meer de grond bewerkt, nooit meer een geweer in mijn handen gehouden, nooit meer een vrouw gekust. Ze gaven me de doodstraf.

  Calvados, Elvis Peeters,

  Onze scherpe tarieven kunnen wij aanbieden door inkoopafspraken te maken en zelf de leverende dealer te selecteren. Wij houden daarbij altijd zoveel mogelijk rekening met jouw woonplaats.

  https://www.alphabetprivatelease.nl/bestellen-aflevering/

  De gerechtsdeurwaarder komt je de dagvaarding persoonlijk overhandigen op je woonplaats of desgevallend verblijfplaats.

  http://www.verbruikersateljee.be/Stairway.html

  "Hoeveel psychotherapeuten het sjamanisme toepassen is moeilijk te achterhalen, maar ik schat op z'n minst enkele honderden. Alleen zal niemand ermee te koop lopen, want dan kijg je gelazer met het ziekenfonds," zegt Astrid de Vreese. Haar woonplaats ziet ze om dezelfde reden liever niet vermeld.

  NRC,

  Studenten hebben bijvoorbeeld meestal nog hun woonplaats bij hun ouders, terwijl ze feitelijk op een studentenkamer in de stad verblijven.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Indien u tussen 1 januari 1990 en 1 januari 1992 voor het laatst een Nederlands paspoort of een verklaring van het bezit van de Nederlandse nationaliteit is uitgereikt, moet u, indien u nog steeds ononderbroken uw woonplaats in uw geboorteland heeft én u wilt Nederlander blijven, er voor zorgen dat u direct een Nederlands paspoort of een verklaring van het bezit van de Nederlandse nationaliteit krijgt uitgereikt.

  http://www.netherlands-consulate.org/consular/OudNed.pdf,

  met aanwijzend voornaamwoord


  • die woonplaats
  • diezelfde woonplaats

  De gerechtsdeurwaarder laat aan die woonplaats een afschrift van het exploot achter en op vrijdag, 9 mei 2003, stuurt hij naar diezelfde woonplaats een aangetekend bericht met vermelding van de mogelijkheid om een afschrift van het exploot af te halen op zijn kantoor, dit alles telkens volgens de regels van de kunst.

  http://www.law.kuleuven.ac.be/pubrecht/gerecht/ONDERWIJS/C216%20GPR%202004oefeningen.doc,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • woonplaats of verblijfplaats

  De kredietbemiddelaar verbindt zich ertoe niet voor kredietovereenkomsten te leuren aan de woonplaats of verblijfplaats van de consument.

  http://www.abb-bvb.be/gen/downloads/pu0003nl.pdf

  • naam en woonplaats
  • namen en woonplaatsen

  Namen en woonplaatsen van de opgeroepen getuigen en deskundigen en de feiten waarop het horen betrekking zal hebben onderscheidenlijk de opdracht die moet worden vervuld, worden bij de uitnodiging, bedoeld in artikel 8:56, aan partijen zoveel mogelijk medegedeeld.

  http://villa.intermax.nl/wob/wet/awb.htm,

  Ik vond een naam en woonplaats en schreef een brief naar dat adres.

  http://www.adoptie.net/frame/at.htm

  voorafgegaan door als


  • als woonplaats

  Romulus is een forse neger met als woonplaats een grot in het Inwood Park in New York.

  De Standaard,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  woonplaats 2.0

  gemeente, dorp of stad waar iemand woont

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een woonplaats…

  is een gemeente

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de gemeente waar iemand woont
  • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld Antwerpen, Leiden of Zoeterwoude

   Algemene voorbeelden


   Ljubija is een stadje in het noordwesten van Bosnië-Herzegovina. [...] Ze was eens de woonplaats van de familie Berberovi: oma, vader, moeder, zes kinderen en vijf kleinkinderen.

   NRC,

   Raveel komt de verdienste toe volkseigen motieven ( man met pet, kippengaas, fietswiel, volière, tuinmuurtje, kat, houten raamkozijn...) te hebben vermengd met een cocktail van pop art, minimalisme en Vlaams expressionisme. Zijn eigenzinnige synthese mag gezien worden, maar men moet er ook niet te ver mee weglopen. Daarvoor is Raveels plastische taal en thematisch register te beperkt. In september wordt in Machelen-aan-de-Leie, de woonplaats van de kunstenaar, de bouw van een Raveelmuseum aangevat.

   De Standaard,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • een aantrekkelijke woonplaats

   Mede door een gezond gemeentelijk monumentenbeleid zal Sneek voor de burgers een aantrekkelijke woonplaats blijven en voor reizigers een doel zijn, dat de moeite waard is.

   http://www.vvdsneek.nl/vvd/cms/documents/VVD_Verkiezingsprogramma2002-2006_Naar_een_Leefbare_Toekomst.htm,

   • een buitenlandse woonplaats

   Volgens de federale dienst voor statistiek in Wiesbaden zijn er in Duitsland zowat 158.000 werknemers met buitenlandse woonplaats.

   De Standaard,

   • iemands eigen woonplaats

   Onderwijs dient zoveel mogelijk in de eigen woonplaats gehandhaafd te blijven.

   Meppeler Courant,

   • iemands huidige woonplaats

   In breekbaar indrukwekkend Nederlands en met een zeldzame hartstocht vertelde hij over de dingen die hem bezig hielden; over de marteling van zijn geboorteland, zijn familie in Iran, en over zijn huidige woonplaats, Zwolle.

   NRC,

   • iemands laatste woonplaats

   Pas in New York, zijn laatste woonplaats, leek hij het antwoord te hebben gevonden.

   NRC,

   • iemands nieuwe woonplaats

   Liboton heeft plannen zat. Zo wil hij een grote cross uit de grond stampen in Zolder, niet ver van zijn nieuwe woonplaats Koersel.

   De Standaard,

   • iemands oorspronkelijke woonplaats

   Sommige familieleden van de vluchtelingen bevinden zich nog in hun oorspronkelijke woonplaatsen in Bosnië, anderen zijn als gevolg van etnische zuiveringen op drift geraakt.

   NRC,

   • iemands oude woonplaats

   Voor hun ontmoeting had ze een brief bij hem door de bus gegooid, waarin ze had geschreven dat het haar beter leek niet honderd kilometer bij hem vandaan in Amsterdam te gaan wonen, maar opnieuw in haar oude woonplaats een woning te zoeken.

   De tweede geschiedenis, Loes Wouterson,

   • iemands toenmalige woonplaats

   In haar toenmalige woonplaats Amsterdam was het onbegonnen werk een ruimte te vinden.

   Brabants Dagblad,

   • iemands vaste woonplaats

   Zijn vaste woonplaats is namelijk Midden-Beemster.

   Meppeler Courant,

   • iemands voormalige woonplaats

   De objecten die momenteel in Niewegs voormalige woonplaats geëxposeerd worden, dateren nog van voor zijn vertrek.

   Meppeler Courant,

   • iemands vorige woonplaats

   Volgens de ouders zijn de hoofdverdachten ook in hun vorige woonplaats in opspraak gekomen wegens zedendelicten.

   De Telegraaf,

   • iemands vroegere woonplaats

   In Oss, onze vroegere woonplaats, werd in de bibliotheek het rijtje Franse boeken steeds korter.

   Reformatorisch Dagblad,

   met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


   • een aangrenzende woonplaats

   De ligging van Eindhoven-De Kade aan de oostzijde van de stad heeft tot gevolg dat ook de bewoners woonachtig in de aangrenzende woonplaats (Geldrop) beschikken over een acceptabele fietsverbinding.

   http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

   • omliggende woonplaatsen

   De consequentie is dat voor bedrijven die hun werknemers uit stad en omliggende woonplaatsen rekruteren een locatie tussen de centrale stad en die woonplaatsen positievere effecten kan hebben op de duurzame bereikbaarheid dan een locatie in een centrumgebied.

   http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: met

   • woonplaatsen met meer dan 5.000 inwoners

   Voor woonplaatsen met meer dan 5.000 inwoners geldt dat er in 100% van de gevallen binnen 5 km zo'n vestiging moet zijn.

   http://www.opta.nl/

   Voorzetsel: van

   • de woonplaats van de familie Brontë
   • de woonplaats van de tsaren
   • de woonplaats van haar ouders
   • de woonplaats van Roberto Sighel

   Ze is op weg van Maastricht, waar ze studeert, naar Terneuzen, de woonplaats van haar ouders.

   NRC,

   Huddersfield is niet ver van Haworth, de woonplaats van de familie Brontë.

   De Standaard,

   Het dorp in de mooie provincie Trentino is tevens de woonplaats van Roberto Sighel.

   Meppeler Courant,

   Het mag bekend verondersteld worden dat deze stad sinds 1703 de woonplaats van de tsaren was en daardoor volstaat met paleizen.

   NRC,

   in voorzetselgroep


   • met woonplaats in

   Verder wordt nog melding gemaakt van de drukker en de verspreider, die telkens (slechts) aanspreekbaar zijn wanneer de vorige persoon geen woonplaats in België heeft of geen verantwoordelijke met woonplaats in België heeft aangewezen.

   http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n4/dupont.htm

   • de burgemeester van de woonplaats

   Voor de aankoop van ontploffend vuurwerk (harde knal) dient een Belgische klant een schriftelijke vergunning te krijgen van de burgemeester van de woonplaats.

   http://www.alpeco.be/site/index.html

   met telwoord ervoor


   • beide woonplaatsen

   Ook Eindhoven-De Hurk dankt de relatief goede bereikbaarheid aan deze fietsverbindingen: de ligging van het bedrijventerrein 'tussen' Eindhoven en Veldhoven heeft tot gevolg dat beide woonplaatsen beschikken over een acceptabele fietsverbinding met het werkgebied.

   http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

   met aanwijzend voornaamwoord


   • dezelfde woonplaats

   Ouderen moeten de mogelijkheid hebben zich in dezelfde woonplaats te vestigen als hun kinderen.

   http://www.e-stem.nl/

   met bezittelijk voornaamwoord


   • mijn woonplaats
   • je woonplaats
   • jouw woonplaats
   • uw woonplaats
   • haar woonplaats
   • zijn woonplaats
   • onze woonplaats
   • jullie woonplaats
   • hun woonplaats

   Op zondag 22 oktober werd een 69-jarige taxichauffer uit Meppel op de Ruinerwoldseweg in zijn woonplaats door een passagier met een mes bedreigd en gedwongen zijn beide portemonnees af te geven.

   Meppeler Courant,

   Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Wilt u voor een toevoeging in aanmerking komen, dan moet u op het gemeentehuis in uw woonplaats een 'Verklaring omtrent inkomen en vermogen' halen.

   http://www.xs4all.nl/~advocare/noframe/folder75.htm

   Na afloop van het concert vertelde ik mijn vader dat ik een week eerder de Matthäus Passion had bijgewoond in mijn woonplaats.

   NRC,

   Mail mij jullie woonplaats, dan mail ik een aantal namen van geregistreerde seksuologen NVVS.

   http://www.rtl.nl/liefde/mariaweetraad/

   Het betekent dat je gaat uitzoeken wie hier allemaal in Flevoland en jouw woonplaats wonen.

   http://www.flevolandbovenwater.nl/

   Een gevoel van vrede kan ook over je komen als je in harmonie samen bent met je familie of vrienden. Je kunt ook proberen om vaker deel te nemen aan de Eucharistie. En je kunt bijvoorbeeld ook naar een kerstconcert gaan in de parochie of elders in je woonplaats.

   http://www.adventtijd.nl/

   Sommige mensen kwamen ziek terug, o.a. vanwege de slechte hygiëne op de schepen, waar de evacués mee vervoerd waren. Er was geen toilet geweest, geen E.H.B.O. en geen drinkwater. [...] Aangekomen in hun woonplaats aanschouwden ze de verschrikkingen van de oorlog.

   http://www.grebbelinie.nl/Grebbelinie-Geschiedenis.htm

   Ans Kisjes wil [...] in haar woonplaats Zuidwolde een werkgroep oprichten van Dorkas om zo de nood van mensen waar ook ter wereld te lenigen.

   Meppeler Courant,

   Toen we in onze woonplaats Grootebroek bij De Zouaven gingen voetballen, werd hij [...] onze trainer en elftalleider.

   NRC,

   met eigennaam


   Na amper één kilometer schoof Wedlund (die zich in haar eerste jaar atletiek een plaats in de harten van de Zweden veroverde door zich op het WK in haar eigen woonplaats Göteborg naar een negende plek te knokken) naar het kommando, met Sandell én Danneels.

   De Standaard,

   Familieleden van Kim zijn zaterdag vanuit hun woonplaats Varel in Nedersaksen naar Amsterdam gereisd.

   De Standaard,

   Als hobby van de vrouw des huizes begonnen, werd vorig jaar de woonplaats Boyl verruild voor Dwingeloo.

   Meppeler Courant,

   Stibbe, die meer tijd in het militarymekka Engeland doorbrengt dan in zijn Brabantse woonplaats Meerle, is al meer dan twee decennia niet weg te denken uit de militarysport.

   Meppeler Courant,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • adres en woonplaats

   Er belde iemand die op straat een zakagenda van een buitenlander had gevonden. Er stonden alleen een adres en woonplaats in.

   Meppeler Courant,

   • geboorteplaats en woonplaats
   • geboorteplaats of woonplaats

   Vast staat echter wel dat uit geen enkel historisch document de aanwezigheid van Katharen in 's-Hertogenbosch (de geboorte- en woonplaats van Bosch) rond 1500 valt af te leiden.

   De Standaard,

   Bij de huwelijksaangifte moeten beide partners een uittreksel uit het geboorteregister en uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) overleggen, tenzij de geboorteplaats en/of de woonplaats de gemeente van ondertrouw is (dan worden deze uittreksels door de afdeling Burgerzaken van de ondertrouwgemeente vervaardigd).

   http://www.dongeradeel.nl

   ( Ook wel afgekort tot NAW.)
   • naam, adres, woonplaats
   • naam, adres en woonplaats
   • naam, adres, postcode en woonplaats

   Op het ogenblik kunnen [...] bepaalde gegevens over domeinnaamhouders worden opgevraagd, zoals diens NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en de contactgegevens van het administratief contact en het technisch contact.

   http://www.domeinnaam.nl/servlet/nl.gx.domeinnaam.client.http.ShowObject?id=1762,

   De variabele data, zoals naam, adres, postcode en woonplaats worden door ons op de juiste stand en grootte in uw mailing geplaatst.

   http://www.aranea-repro.nl/repro/ned/Pod/index.html

   Je kunt je gegevens anonimiseren door weglating van naam, adres en woonplaats.

   http://home.planetinternet.be/~nvbulck/scand/Definitieve%20versie%20solliciteren.htm

   Geschikte e-mail adressen kunnen o.a. in de eigen database gevonden worden, waar NAW (naam, adres, woonplaats) en gegevens over het aankoopgedrag, RFM-gegevens (recency, frequency, monetary value), aanwezig zijn.

   http://www.notenbomer.nl/publicaties/direct_marketing_op_internet_www.htm

   voorafgegaan door als


   • als woonplaats

   Op zijn identiteitskaart stond nog als woonplaats Jemeppe-sur-Sambre.

   De Standaard,

   gevolgd door als


   • woonplaatsen als Ede, Wijchen, Zutphen
   • woonplaatsen als Motski, Wilkowa, Lutal Suchy en Poznan

   Langs het asfalt tussen woonplaatsen als Motski, Wilkowa, Lutal Suchy en Poznan verzuurde bomen, trieste bleke berken en woonkazernes: grauw van aanzien maar wel met Starsatschotels.

   Meppeler Courant,

   De relatief goede bereikbaarheid van Arnhem-Centrum is vooral te danken aan de goede treinverbindingen van het gebied met grote woonplaatsen als Ede, Zutphen en Wijchen.

   http://www.let.kun.nl/archeologie/publ.htm,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   woonplaats 3.0

   gebied waar iemand woont; woongebied

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een woonplaats…

   is een streek

   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de streek, het gebied waar iemand woont
   • [Voorbeeld of specimen] is bv. een land of een regio

    Hoofdsemagram: streek


    Algemene voorbeelden


    Met satellietsteden is Groot-Tokio de woonplaats van 30 miljoen mensen, een kwart van de Japanse bevolking.

    De Standaard,

    Combinatiemogelijkheden


    met voorzetselgroep


    Voorzetsel: bij

    • de woonplaats bij uitstek

    Juist door die gematigde prijzen en de goede bereikbaarheid met grootsteden zoals Gent, Brussel en Doornik is onze regio de woonplaats bij uitstek voor al wie uit werken gaat!

    http://www.woonst.be/

    Voorzetsel: voor

    • de woonplaats voor de mens

    De aarde is echter ook de woonplaats voor de mens.

    http://geoweb.rug.ac.be/introduction/index.asp

    met bezittelijk voornaamwoord


    • hun woonplaats

    Daarom moet je het vaccin geven aan grote groepen mensen die door hun gedrag (druggebruik, veel wisselende seksuele kontakten) of door hun woonplaats (Afrika, Azië) een grote kans lopen zichzelf "per ongeluk" te besmetten.

    De Standaard,

    voorafgegaan door als


    • als woonplaats kiezen

    In het begin van de jaren zestig emigreerden beide naar Australië en kozen ze hetzelfde distrikt als woonplaats.

    De Standaard,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    woonplaats 3.1

    leefgebied van een dier of diersoort

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een woonplaats…

    is een gebied

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is de streek, het gebied waar dieren van nature voorkomen of verblijven
    • [Voorbeeld of specimen] is bijvoorbeeld een duingebied, een polder of een waterrijk gebied

     Combinatiemogelijkheden


     als object bij een werkwoord


     • de woonplaats vormen

     De koraalriffen vormen de woonplaats van een derde van alle vissoorten.

     http://www.ecotopia.be/yearbook/mooizijn.html

     met adjectief ervoor


     • een aantrekkelijke woonplaats

     Volgens de overlevering was op die plaats vroeger een haventje, waar de bouwmaterialen voor de kerk konden worden gelost. Die functie zal de vijver wel nooit meer vervullen, de aansluiting met de Wold Aa bestaat namelijk niet meer. Maar wel is het een aantrekkelijke woonplaats voor watervogels en amfibieën geworden in een zo rustieke omgeving.

     Meppeler Courant,

     met voorzetselgroep


     Voorzetsel: van

     • de woonplaats van jaguars, reuzenmiereneters, kaaimannen, reuzenotters en toekans
     • de woonplaats van olifanten

     Het 139.250 vierkante kilometer grote gebied is onder meer de woonplaats van jaguars, reuzenmiereneters, kaaimannen, reuzenotters en toekans.

     De Standaard,

     Voorzetsel: voor

     • een woonplaats voor vlinders
     • een woonplaats voor watervogels en amfibieën

     Wel is het een aantrekkelijke woonplaats voor watervogels en amfibieën geworden in een zo rustieke omgeving.

     Meppeler Courant,

     Een tuin kan ook zo worden ingericht, dat deze een woonplaats voor vlinders vormt.

     http://www.vlinderstichting.nl/

     met bezittelijk voornaamwoord


     • zijn woonplaats

     De ijsbeer. Iedereen kent deze 'witte beer' wel. Zijn woonplaats situeert zich van de Noordelijke IJszee tot aan de zuidgrens van het drijfijs.

     http://www.pretparken.be/nl/info/zoo/dieren/zeeleeuw.asp

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen