wraaklust


wraaklust 1.0

lust om zich te wreken; zin om zich te wreken

Semagram


Wraaklust…

is lust

 • [Toepassingsgebied of bereik] betreft de lust om zich te wreken

  Hoofdsemagram: lust


  Algemene voorbeelden


  In haar poëzie staan pijn om verlies, spijt om het volwassen worden, woede, wraaklust en agressie jegens het lot centraal.

  http://www.boekverslag.com/

  Haar wraaklust had haar net zo goed fataal kunnen worden.

  Na de siësta, Paul Koeck,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • oplaaien

  Ook zij vermoedde toen nog niet dat de wraaklust zo hoog zou oplaaien dat eigen parochianen met bijlen en houwelen gewapend "haar" huis zouden binnendringen en alles kort en klein slaan.

  De lange geboorte, Lut Ureel,

  met adjectief ervoor


  • blinde wraaklust
  • ongegeneerde wraaklust
  • primitieve wraaklusten

  Maar de mooiste rol is van Marijke Beversluis, als de snaterende gans die consequent wordt vernederd door de anderen, maar van wier ongegeneerde wraaklust niemand terugheeft.

  NRC,

  Dan volgen bij voorbeeld de discussies met haar man: letterlijk ongelooflijk coherent, ze slaat spijkers met koppen in plaats van overweldigd te zijn door de blinde wraaklust van een diep vernederd slachtoffer.

  NRC,

  Hiddema besloot een logboek bij te houden van de stalktelefoontjes. "Het begon steeds meer de spuigaten uit te lopen wat die gek deed. Ik wilde bewijs verzamelen", legt hij uit. "Het was angstaanjagend, ontregelde mijn humeur. Dit maakte primitieve wraaklusten in mij wakker."

  https://www.1limburg.nl/hiddema-jarenlang-lastiggevallen-door-stalker?context=default,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • aangewakkerde wraaklust

  Oh Rbia, dacht ik, overtuig alsjeblieft die dolle bende, ik was er zeker van dat Rbia echt wou oproeien tegen de stroom van door alkohol en papaver aangewakkerde wraaklust.

  De stoelendans, Paul Koeck,

  in voorzetselgroep


  • iets doen uit wraaklust
  • iemand van wraaklust betichten
  • vervuld zijn van wraaklust

  Er was een massa volk op zijn begrafenis. Vriend en tegenstrever was present. Ik hield zijn vrouw en zijn dochter bij de arm, en ik heb hem met gebogen hoofd gezworen dat ik ze altijd in mijn armen zou houden. En dat ik boer zou worden, Lille's boer! En dat ik in de politiek zou gaan. Uit wraaklust.

  De groene leeuw, Herman Vos,

  Eerst was het niet meer dan een idee, geboren uit wanhoop en ook uit wraaklust: telkens wanneer ik iemand hoorde kwaken [...] dacht ik eraan hoe hem het woord ontnomen werd door [...] iets anders waarvan ik de stem wel eens zou willen horen – een eenvoudige voorstelling die al gauw, onbedoeld, zo'n overweldigende intensiteit kreeg dat geen enkele situatie, geen enkel voorval meer aan de greep ervan ontsnapte.

  Het nietigste, Marie Kessels,

  Wraak is dan ook alom beschreven als een volstrekt nutteloze emotie. Behalve als u van wraaklust kan worden beticht. Als iemand kan verwachten dat u wraak neemt, kijkt hij wel twee keer uit voordat hij u iets aandoet.

  http://www.delta.tudelft.nl/jaargangen/29/37/emotie.html,

  Kolumnist Jan Nowak-Jezorianski noemt Kwasniewski een "gevangene van de harde kern van de kommunistische hard-liners die vervuld zijn van wraaklust".

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • wrok en wraaklust

  Een kwarteeuw verwaarlozing van zwakken: onvolwassenen, nieuwkomers en andere minder bedeelden, met vandaag als gevolg prostituerende jeugd, verlaten oudjes, stedelijke verloedering, wrok en wraaklust.

  De Standaard,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding