zangvogelsport


zangvogelsport 1.0

((vooral) in Suriname)

sport waarbij zangvogels het tegen elkaar opnemen en beoordeeld worden op het aantal slagen dat zij voortbrengen; sport met zangvogels

Semagram (extra betekenisinformatie)


Zangvogelsport…

is sport

  • [Functie] dient ter ontspanning en ter vermaak
  • [Plaats] wordt gespeeld in een ring van ongeveer zes bij zes meter, de zogeheten wedplaats, waarin twee kooien met elk een zangvogel van hetzelfde soort op een afstand van vijftig centimeter uit elkaar aan een anderhalve meter hoge paal, de zogeheten trot, worden opgehangen
  • [Duur] duurt per wedstrijd een kwartier, waarin de zangvogels tegen elkaar op moeten fluiten
  • [Betrokkene] wordt geleid door twee scheidsrechters, de zogeheten scoorders, die elk op ongeveer anderhalve meter van een kooi staan en die het aantal slagen dat de zangvogel maakt, tellen en bijhouden
  • [Handelende persoon] wordt gespeeld door twee zangvogels tegen elkaar uit te laten komen; wordt gespeeld met zangvogels van de soorten twa twa, picolet, gelebek en roti
  • [Gevolg of resultaat] wordt gewonnen door de vogel die de meeste slagen maakt en die daardoor eventueel doorgaat naar de volgende ronde

Hoofdsemagram: sport


Algemene voorbeelden


Een andere sportieve nouveauté in de Nederlandse samenleving is de Surinaamse zangvogelsport. Hierbij gaat het om wedstrijden waarbij steeds twee vogels tegen elkaar op fluiten.

http://www.dbnl.org/tekst/hovi002cult01_01/hovi002cult01_01_0007.php,

De zangvogelsport krijgt door dit meetmoment dan ook een boost [...]. Bij deze sport is discipline, het leren omgaan met je vogel, strategie en afwerking waarbij er heel veel denkwerk aan te pas komt, het laten aanleren van je vogel om op een bepaalde manier te fluiten, is een groot vereiste. Wij als Surinamers mogen trots zijn op deze sport, omdat het een Surinaamse sport is met Surinaamse standaarden zoals eigen ontwerp van kooien en zaadbakken, eigen Surinaamse zangvogels en eigen regels.

http://www.nieuws-suriname.nl/belangstelling-voor-zangvogelsport-suriname-stijgt/,

Over de oorsprong van de Surinaamse zangvogelsport lopen de meningen uiteen. Creolen zullen vertellen dat de slaven op de plantages al picoletjes hielden en daar ook toen al wedstrijden mee hielden, een van de weinige vormen van vermaak die ze was toegestaan.

Het Parool,

Toch merkt Gajadin dat de zangvogelsport in de lift is. Ongeveer 33 verenigingen nemen actief deel aan de wedstrijden.

De Ware Tijd,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding