zedeloos


zedeloos 1.0

( Gezegd van personen)
zich niet houdend aan de goede zeden; geen goed zedengevoel hebbend; zonder (goede) zeden; onfatsoenlijk

Algemene voorbeelden


Daar zij zich vaak overdreven sterk afzet tegen de bestaande normen, die toch voor het algemeen belang van nut zijn, kan zij zelf asociaal, oproerig, zedeloos, bandeloos, ontrouw in het huwelijk, pervers, homoseksueel enz. worden; kortom, fel gekant tegen iedere traditie en collectieve overeenkomst.

http://www.spiritueelmagazineonline.com/astrologie/astrologie.htm

De koffie werd gedronken uit het geribd blauw en wit servies dat nonkel Armand had gewonnen op de boogschieting, vroeger, vóór hij een zedeloze dronkaard was.

Het verdriet van België, Hugo Claus,

Even eerder maakt Paulus duidelijk dat iemand die zedeloos is, hebzuchtig is of in ontucht leeft - dat ligt even verderop op de route van losbandigheid - zo het Koninkrijk van God niet inkomt.

http://prekenvanwieb.blogspot.com/2010_02_01_archive.html,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • een zedeloze dochter
 • een zedeloze meid
 • een zedeloze moeder
 • een zedeloze vrouw
 • een zedeloze filosoof

Ik hoorde zijn nasale stem: "en wat schrijft die zedeloze meid? Ik zal het jullie laten horen. Ze schrijft: "liefste schat, ik denk aldoor aan de kus die je mij gegeven hebt."

Welverdiende onrust, Simon Carmiggelt,

Klassieke roman van Spanjes eerste vrouwelijke hoogleraar Emilia Pardo Bazán (1851-1921) over een despotisch landeigenaar, zijn kwaadaardige rentmeester, diens zedeloze dochter en de eenzame strijd tegen de verloedering op het landgoed van de rechtschapen maar onervaren huiskapelaan.

NRC,

Ik weet ook wel dat Messalina de verdorven en zedeloze vrouw van keizer Claudius was, maar daar hebben we geen rekening mee gehouden.

De Standaard,

Het is opvallend dat in Nederland dit schelden met het taboe homo-seksualiteit vrij weinig voorkomt, net zo min als het schelden met het taboe 'zedeloze moeder'.

http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

Nog erger wordt het als er twee taboes worden verenigd in het invectief: de zedeloze moeder en het faecaliën-taboe zoals in la puta mierde que te parió, 'die stronthoer die jou baarde'.

http://www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/jv0303Hee.pdf,

En dus lees je bij Apuleius over beroemde kunstenaars en kleurrijke Indische papegaaien, over de zedeloze cynische filosoof Crates en over de hoogmoedige fluitspeler Marsyas, die na een wedstrijd door Apollo levend gevild werd.

NRC,

 • een zedeloos volk
 • een zedeloze bende

Als de hoeveelheid ex-collega's die over de schreef gingen percentagegewijs gelijke tred houdt met het nationaal gemiddelde, dan zijn wij een zedeloos volk.

NRC,

Ze zijn geen lid van het Oud Strijders Legioen, noch van de Oranjevereniging, en ze wonen niet in villa's in provinciesteden waar ze vanuit het lommer argwanend naar de zedeloze bende in de grote steden loeren.

http://www.conservatismeweb.com/,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


zedeloos 2.0

( Gezegd van menselijke gedragingen, handelingen, opvattingen e.d. of van dat wat door mensen geproduceerd wordt)
geen blijk gevend van een goed zedengevoel; niet van goede zeden getuigend; strijdig met de goede zeden; pregnanter ook: ontuchtig

Algemene voorbeelden


Glamour was een zedeloos bioscoopbegrip, in de Suikerstad alleen goed voor de liberalen.

http://users.skynet.be/olvi-college.tienen/stijnen/duralex.htm

Ik heb eens gezocht welke avatar het meest zedeloos is, welke het meest racistisch, welke het meest lelijke, welke het meest choquerende, het meest moreel verwerpelijke, enz.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=34776,

Als een voorschrift al honderden jaren bestaat en van generatie op generatie wordt doorgegeven kan de gedachte ontstaan dat het op vrijwillige basis gebeurd, maar dat is dan nog steeds niet zo. Iemand heeft nl. ooit verzonnen dat naakt zijn, zedeloos is. Dat het naakte lichaam een bron van schaamte zou moeten zijn.

http://forum.viva.nl/forum/list_message/10108147,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


 • zedeloos gedrag

Drugs gingen samen met lang haar en losbandig, zedeloos gedrag en ook dat werd als staatsondermijnend gezien.

NRC,

In beide gevallen beschuldigde het schoolhoofd hen van "zedeloos gedrag" en eiste een maagdelijkheidstest.

NRC,

Terwijl we toch bezig zijn, waarom zouden we ook de cafés niet sluiten? Uiteindelijk zijn dat toch maar oorden waar het plebs zich op een weinig hoogstaande manier vermaakt, en waar het zich overgeeft aan laveloos alcoholisme en zedenloos gedrag.

De Standaard,

 • een zedeloos leven
 • een zedeloze reputatie

Die mevrouw met dat kleinzoontje leek op mijn tante Fie. Als kind was ik een beetje bang voor haar. Ze deed vreemde dingen en had een zedeloze reputatie bij ons thuis. "Met een blauw lint in d'r haar kwam ze van de trap," zei mijn moeder tegen mijn vader.

Welverdiende onrust, Simon Carmiggelt,

Maar het ergste was nog dat ik buiten de gesprekken gesloten werd, ik dacht dan dat ze het met zijn allen hadden over het zedeloze leven van onze buren en ik was als de dood zo bang dat ze me ervan zouden weghouden.

Het blauwe meisje en de andere kleuren van de verschrikking, Greta Seghers,

 • een zedeloze verhouding

Het was zijn verdienste geweest dat enkele maanden daarvoor, tijdens een tamelijk lang verblijf in Toledo, de zedeloze verhouding aan het licht kwam die don Rodrigo de Castro heimelijk had met een joods meisje.

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

 • zedeloze boeken
 • zedeloze geschriften
 • zedeloze films
 • zedeloze toestanden

De heren critici konden amper geloven dat deze zedeloze geschriften het werk waren van een vrouw.

De Standaard,

Ze dachten dat ik een Mauriac zou worden, ene die altijd zedeloze boeken schrijft, en dan af en toe een verklaring aflegt dat hij toch gelooft omdat hij het geloof nodig heeft.

Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man,

Ook de proletariërs van de negentiende eeuw leefden vaak in wat men toen zedeloze toestanden noemde.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/terzijde.html,

Het is inderdaad zo dat vlak vóór de vertoning van uitgesproken zedeloze films [...], sommige geestelijken zich op een verdekte plaats in de directe nabijheid van de cinema's in de stad opstelden om hun leerlingen of jonge parochianen de toegang te beletten, waarna ze bij de aanvang van de film zich binnen langdurig gingen vergewissen of er niemand door de mazen van het net was gekropen.

De wekker, André Janssens,

met werkwoord


 • zedeloos dansen
 • zedeloos leven

Klinkt als een frusti moslim die zich buiten de maatschappij geplaatst voelt. En hier de opportune mogelijkheid ziet zich te verzetten tegen de ongelovige kaaskop en zijn onfrisse cultuur waarin zedeloos gedanst wordt, muziek gemaakt en genoten van sexualiteit.

http://headlines.nos.nl/forum.php/view_message/77742,

Ik denk dat als je naar onze maatschappij kijkt dat het wel vrij duidelijk is dat er door veel mensen behoorlijk zedeloos geleefd wordt. In het kader van ontucht/zedeloosheid: denk aan vrije sex, porno en alle ellende van dien.

http://www.ichthusnijmegen.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=7102&sid=ed20939d1664e8ccf458eb8ebbda4038,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding