zekerlijk


zekerlijk 1.0

(formeel; verouderend; (vooral) geschreven taal)

op een dusdanige manier dat de waarheid of juistheid van het beweerde met nadruk bevestigd wordt; zeker; stellig; beslist; ongetwijfeld; vast; waarlijk, voorwaar; werkelijk; echt
In Bijbels taalgebruik nog wel enigszins gangbaar en in België nog wat gebruikelijker dan in Nederland.

Algemene voorbeelden


Voor zijn volgende vakantie zal hij er zekerlijk voor zorgen weer een plaats te ontdekken die kraakt van ouderdom en desolaatheid, die duizelt tussen heel hoog en heel diep, een plaats met opwindende anomalieën, onrustbarend voedsel, gestoorde nachtrust, een plaats met helden en heiligen, steden en wegen die zijn ziel afsplitsingen zullen doen genereren dat het niet meer is bij te houden, een plaats waar hart en hersens zo nog eens knetsend en vonkend in kortsluiting komen.

Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

In onze mooiste momenten zullen wij zekerlijk ook bij de vijver met de rozen en de zwanen staan en zeggen: kijk toch hoe mooi dat is, hoe mooi toch.

Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,

De politie waarschuwt nogmaals om juwelen en geld zekerlijk niet in slaap- en badkamer weg te stoppen. Slachtoffers van recente inbraken kunnen deze waarschuwing louter bevestigen!

http: //www.deerlijk.be/sites/deerlijk/files/assets/delphine.vercruysse/D12102012.pdf,

Als er iemand is, die zijn vader of zijn moeder zal gevloekt hebben, die zal zekerlijk gedood worden; hij heeft zijn vader of zijn moeder gevloekt; zijn bloed is op hem!

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Leviticus/20/

Combinatiemogelijkheden


met werkwoord


  • iets zekerlijk doen

Het is opmerkelijk dat mensen als Cervantes en Shakespeare en Melville en Kafka [...] zo weinig blijk geven van politiek engagement of bekommernis om hun eigentijdse problematiek. Ze zijn met grotere dingen bezig, en daarom zullen ze nog leesbaar en zelfs troostrijk zijn als omstreeks het jaar 2010 de wereld aan het vergaan is, zoals zij dat volgens Professor Meadows zekerlijk zal doen.

De dronken kanarie, Jan Gerhard Toonder,

met bijwoord


  • zeer zekerlijk

Wie keek me in de rug toen ik in dat geheimnisvolle uur tussen nacht en dag dit ding over mijn hoofd trok, wie van de drie? Het was die blonde, zeer zekerlijk werd ik toen de groene katteblik van de blonde gewaar.

Met het oog op de jaren negentig, Luc Vancampenhout,