zesjescultuur


zesjescultuur 1.0

(neologisme)

cultuur waarin men genoegen neemt met een magere voldoende; cultuur waarin met met minimale inspanningen en resultaten zijn doel probeert te bereiken; cultuur waarin een klein zesje als resultaat genoeg wordt gevonden

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zesjescultuur…

is een cultuur

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een cultuur waarin men genoegen neemt met een magere voldoende; is een cultuur waarin met met minimale inspanningen en resultaten zijn doel probeert te bereiken; is een cultuur waarin een klein zesje als resultaat genoeg wordt gevonden

  Hoofdsemagram: cultuur


  Algemene voorbeelden


  Het dagblad Trouw deed onderzoek naar het rapportcijfer dat Nederlanders de lijsttrekkers toekennen. Het hoogste cijfer is voor de huidige premier Mark Rutte: 6,5. Diederik Samsom steeg van een dikke onvoldoende naar een rapportcijfer van 6,0. Dat is het dan. De Nederlandse zesjescultuur ten voeten uit.

  http://www.nujij.nl/politiek/in-nederland-heerst-de-middelmaat-de.18789031.lynkx#axzz29NjhbI5J,

  Van de week nog las ik op Facebook iets over zesjesculturen op universiteiten, dat dit zorgelijk is, dat studenten lui zijn, bladiebla.

  https://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=91&t=1915522,

  Staatssecretaris Zijlstra vindt dat het roer om moet in het hoger onderwijs. Hij wil dat er een einde komt aan de zogenoemde zesjescultuur op hogescholen en universiteiten. Zijn plan wordt morgen besproken in het kabinet. Zijlstra wil strenger worden voor mensen die nog tot het hoger onderwijs willen worden toegelaten, als voor degenen die al een studie volgen.

  http://nos.nl/artikel/252293-universiteiten-willen-strenger-selecteren.html,

  In essentie is er in het onderwijs in 150 jaar weinig veranderd. Het lijkt er soms op dat leraren heel hard hun best doen om kennis over te dragen en daarvoor alle trucs en pressiemiddelen uit de kast halen, terwijl leerlingen op alle mogelijke manieren daar onderuit proberen te komen en met zo weinig mogelijk inzet (zesjescultuur) hun schoolloopbaan trachten te doorlopen.

  http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.kpcgroep.nl%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublicaties%2FWie_ben_je_en_wie_wil_je_worden.ashx&ei=1yt8UKzSN6Ws0QW194E4&usg=AFQjCNFSFoFw9wUhSZYDUuc57mwXMq_R3Q&sig2=rb8gCOrKBoAmdW0xLF8vEQ,

  Zesjescultuur onder Nederlandse studenten. Twee op de drie Nederlandse studenten doet geen moeite hogere cijfers te halen dan nodig is voor hun tentamens. Uit een vergelijking tussen tien Europese landen blijkt dat Nederlanders het vaakst tevreden zijn met een zesje.

  de Volkskrant,

  Vraag aan eenvoudige stervelingen [...]: noem 3 punten die u onmiddellijk zou wijzigen als niet Bos of Balkenende het voor het zeggen zouden hebben, maar u, minidictator [...]. Echte programmapunten, waar Nederland beter van wordt. Ik stelde onlangs de vraag aan 21 geslaagde types uit zakenleven en politiek [...]. 'Op één zet ik onderwijs, op twee onderwijs en op drie onderwijs', stelde Roel Pieper. Daarnaast mopperde de entrepreneur nog iets over mobiliteit en innovatiekracht, maar dat Nederland snel af moet rekenen met z'n zesjescultuur en toe is aan een eigen Harvard, Yale en MIT was duidelijk.

  http://www.quotenet.nl/kelder-co/denk-aan-henk-en-de-dieren.php,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Etymologie


  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2004
  Omstandigheden opkomst Het woord bestond al wat langer maar werd landelijk bekend toen toenmalig premier Balkenende het in september 2007 gebruikte in zijn rede ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar in Wageningen.