zich de kaas van het brood laten eten


zich de kaas van het brood laten eten 1.0

zich laten ontnemen wat hem toekomt

Algemene voorbeelden


Niemand had het gevoel zich de kaas van het brood te laten eten want er was genoeg voor iedereen.

http://www.debouwer.nl/index.htm

'Ten aanzien van bestaande bedrijven vind ik dat deze alert moeten zijn op de hedendaagse ontwikkelingen zodat ze zich niet de kaas van het brood laten eten door ondernemers van buiten het gebied'.

Meppeler Courant,

De olieproducerende landen zijn niet van plan zich de kaas van het brood te laten eten door nieuwe milieubelastingen op energie in het Westen.

NRC,