zich in de nesten steken


zich in de nesten steken 1.0

zich door zijn handelwijze in een moeilijke situatie brengen; zichzelf door iets te doen of na te later in een netelige, precaire situatie brengen

Algemene voorbeelden


"Man, jij steekt je ook altijd in de nesten. Ik had je desnoods wel een contactje aan de hand kunnen doen. Maar ja, te laat.'

Big food of Big Mac?, Karel Osstyn,