zich in de nesten werken


zich in de nesten werken 1.0

zich door zijn handelwijze in een moeilijke situatie brengen; zichzelf door iets te doen of na te later in een netelige, precaire situatie brengen

Algemene voorbeelden


Shit, ik heb mezelf behoorlijk in de nesten gewerkt destijds, door alle schulden mee te nemen bij de scheiding en er ook nog eens meer geld bij te lenen om mijzelf in te kunnen richten.

De vision quest, Peter Paulsen jr.,

Wie tweemaal een penalty mist in de gewone speeltijd en wie bijna negentig minuten lang een numerieke meerderheid niet kan uitbuiten, werkt zichzelf in de nesten.

De Telegraaf,

God was zijn getuige dat het al moeilijk genoeg was om iets te vinden dat de jongen kon doen zonder zichzelf in de nesten te werken.

De wolvenlus, Nicholas Evans,

Aanvankelijk voelt Kim zich erg onwennig tegenover Prentice, zij is erg timide. Prentice daarentegen wil onmiddellijk de oude vriendschap nieuw leven inblazen. </s><s> Dat doet hij met al zijn onhandig enthousiasme en met al zijn talent om zich in nesten te werken. Maar de problemen worden opgelost.

De Standaard,