zonder vrucht


zonder vrucht 1.0

zonder resultaat; zonder succes; vruchteloos

Algemene voorbeelden


Van Delden snapt dat er mensen zijn die niet begrijpen dat een speurtocht als deze in 'zo'n gestructureerd landje als Nederland' zonder vrucht blijft.

Meppeler Courant,

De uitbreiding in Azië is ook niet zonder vruchten. Over 1994 becijferde Philips er een bedrijfsresultaat op lokale activiteiten van 6,5 procent. Het ligt daarmee ruim 50 procent boven de 4,1 procent die er in 1990 werd behaald.

NRC,