zonevreemde woning


zonevreemde woning 1.0

((vooral) in België)

woning die zich bevindt in een gebied dat een andere bestemming heeft dan bewoning

Algemene voorbeelden


Een "zonevreemde" woning is niet hetzelfde als een illegaal gebouwde woning. Zonevreemd heeft alles te maken met de gewestplannen. Die werden in Vlaanderen pas in de jaren '70 ingevoerd. Zo kon het gebeuren dat sommige mensen tot 1975 volkomen legaal woonden en dan plots vaststelden dat hun huis niet meer in een woonzone stond, maar in een industrie-, natuur- of agrarische zone. Voortaan was er sprake van een "zonevreemde" woning.

De Standaard,

De meeste zonevreemde woningen kunnen geregulariseerd worden. Dat geldt vooral voor woningen die pas zonevreemd werden door een ingreep van de overheid.

http://www.vlaamsblok2003.be/pdf/verkiezingsprogramma.pdf