zouteloos


zouteloos 1.0

( Gezegd van zaken, zowel onstoffelijke als stoffelijke, en van personen.)
blijk gevend of getuigend van een gemis aan bezieling, vindingrijkheid, inspiratie, oorspronkelijkheid, geestigheid, vernuft enz.; ook in bijwoordelijk gebruik: op een wijze die van een dergelijke gemis aan bezieling e.d. blijk geeft; op inspiratieloze wijze

Algemene voorbeelden


Alle dertien films [...] zijn deze maand te zien in het Filmmuseum. Zelfs de beste ervan bevatten zouteloze duetten tussen onbelangrijke, suffe bijfiguren en muzikale intermezzo's op piano en harp, die van een hilarische lulligheid zouden zijn als ze niet erg veel op elkaar leken en steeds iets te lang duurden.

NRC,

Wie na het bekijken van de expositie een blik werpt op de zouteloze leggings, T-shirts, spijkerbroeken en katoenen soeptruien in de etalages van de [...] confectie-winkels, ontkomt niet aan de indruk dat de damesmode nu een schameler vertoning is dan toen.

NRC,

De grensverleggende kunstenaars waar uw socialistische wethouders zoveel kweekenergie voor opbrengen, zijn zonder uitzondering laffe meelopers, zouteloze nabauwers en zestienderangs praatjesmakers.

Averechts, Gerrit Komrij,

Niets in een roman werkt zo acuut op je gevoelens als de humor [...]. Is die [...] niet zo leuk, dan wil je al niet eens meer weten of het ook nog ergens over gaat, je ziet alleen nog maar het misverstand van een auteur die kennelijk gedacht heeft dat je dit vermakelijk zou vinden, dat je net zo zouteloos zou zijn als hij. Het is de vuurproef, humor, voor je geestverwantschap met een schrijver.

NRC,

Zijn nieuwste boek The Human Animal, in de Nederlandse vertaling nogal zouteloos met 'De aangeklede aap' vertaald, brengt enkele nieuwe theorieën onder de aandacht, zoals de rechtopgaande gang, die in verband wordt gebracht met de warmtehuishouding op de hete savanne, maar is in feite van hetzelfde laken en pak - populaire ethologie die ongetwijfeld weer goed zal verkopen.

NRC,

Combinatiemogelijkheden


met substantief


  • zouteloos gezever
  • zouteloze woorden

Zet bovendien een groep volwassenen bij elkaar om over hun kinderen te praten en je hebt dikke kans op zouteloos gezever.

Kriblijn, Barber van de Pol,

'De dood is altijd niets, maar hij went nooit.' Jacob trekt een grimas na zijn eigen zouteloze woorden.

Kriblijn, Barber van de Pol,

  • zouteloze grap
  • zouteloze humor

De dialogen zijn gelardeerd met zouteloze grapjes en het naïeve gedweep met de vaderfiguur hangt de volwassen lezer al spoedig de keel uit.

De Standaard,

Je hebt de man met de zouteloze kantoorhumor, die 'onderbroek' echoot als iemand het over 'onderzoek' heeft en 'billentuin' als iemand 'bullettin' zegt.

http://www.groene.nl/1998/9/xs_voskuil.html,

  • zouteloze column
  • zouteloze titel

Weemoedts verhalen zijn tot vervelens toe uitgesponnen cursiefjes, zouteloze columns waaraan ieder spoor van visie of inzicht ontbreekt, vormloze, geestloze, betekenisloze teksten die met haken en ogen aan elkaar hangen en waarin alles zo expliciet is dat interpretatie volstrekt overbodig wordt.

De Standaard,

Vandaag staan ze op het bordes, de zestien ministers en tien staatssecretarissen [...]. Een ploeg met een missie, al doet de zouteloze titel van het regeerakkoord anders vermoeden [...]. Kortom, van de titel van het regeerakoord - Meedoen, meer werk, minder regels - moet het nieuwe kabinet het niet hebben.

de Volkskrant,