zuiplap


zuiplap 1.0

iemand die zichtbaar zeer dronken is en die zich als zodanig gedraagt; man die zichtbaar dronken is en die zich als zodanig gedraagt; dronkenlap

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zuiplap…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Een tank van het Joegoslavische Volksleger had de bestelwagen vermorzeld om vier uur 's morgens, terwijl in het stadscentrum nog de laatste zuiplappen naar huis waggelden.

   De Standaard,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   zuiplap 2.0

   iemand die voortdurend dronken is; iemand die aan de drank verslaafd is; man die voortdurend dronken is; man die aan de drank verslaafd is; alcoholist; dronkenlap

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een zuiplap…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Dat "volk" beschreef Buysse als één grove brutale bende halfidioten, zuiplappen, vechtersbazen, dieven, moordenaars en verkrachters, één bende kortgehouden ellendelaars, uitgebuit en uitgeknepen zonder benul van opstand of protest, bang, benard, dierlijk, en even verslaafd aan de knoet als aan de kruik.

     De bierkaai. Kladboek 2, Jeroen Brouwers,

     De vader is ex-akteur, zuiplap en gierig tot op het bot, moeder is verslaafd aan morfine, de oudste zoon drinkt en zit bij de hoeren, de jongste (die naar de auteur verwijst) is dichter en lijdt aan t.b.c.

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als deel van een afleiding