zwart brood eten


zwart brood eten 1.0

ontgoochelingen oplopen

Algemene voorbeelden


Slechts twaalf procent van de leden van de Screen Actors Guild wordt betaald voor zijn optreden in films, maar negen op de tien onder hen krijgen minder dan vijfduizend dollar voor de geleverde inspanningen [...]. Waarom voelen zovelen zich geroepen om het in dat milieu te proberen en jarenlang zwart brood te eten, terwijl ze elders een produktief bestaan zouden kunnen opbouwen en veel minder ontgoochelingen oplopen?

De Standaard,