zwarthandelaar


zwarthandelaar 1.0

iemand die zwarthandel drijft; clandestiene handelaar

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zwarthandelaar…

is een handelaar; is een persoon

 • [Activiteit of handeling] drijft handel
 • [Wijze] verkoopt legale koopwaar op illegale wijze, bv. om wetgeving, belastingen of van overheidswege opgelegde restricties zoals rantsoenering, te omzeilen, of handelt in onwettige koopwaar zoals bv. verboden wapens e.d.; verkoopt vaak tegen woekerprijzen
 • [Waardering] wordt negatief gewaardeerd, omwille van de illegale handelspraktijken en de vaak gehanteerde woekerprijzen

  Algemene voorbeelden


  Bij toenemende schaarste stijgen automatisch de prijzen, zo werkt de markt. Dat gaat in tegen de bedoeling van de distributie, namelijk dat zoveel mogelijk mensen broodnodige dingen kunnen blijven kopen, niet alleen de mensen met veel geld. De overheid moet dus zorgen dat de prijzen laag blijven. Maar als de prijzen kunstmatig laag worden gehouden, vinden de schaarse goederen op den duur toch wel hun weg naar mensen die er dik voor willen betalen - via het 'clandestiene' circuit. Dit soort handel moet dan ook voortdurend door de overheid worden bestreden, anders stort het distributiesysteem in elkaar. In 1940-1945 sprak men van de zwarte markt, zwarte handel en zwarthandelaren. Zwarte handel gold als een misdrijf.

  http://www.verzetsmuseum.org/educatie/educabas2.html

  Veel doorgewinterde fans reisden in de nacht van vrijdag op zaterdag direct van de Brabanthallen naar Amsterdam, waar ze hun slaapzakken uitrolden op de stoep van de voorverkoopadressen. Op straat vroegen zwarthandelaren voor kaartjes vierhonderd gulden en meer.

  NRC,