CEO


CEO 1.0

(arbeidsmarkt)

chief executive officer; president-directeur, vooral van een groot, meestal internationaal bedrijf

Semagram


Een CEO…

is een directeur; is een persoon

 • [Rang of hierarchische positie] is de hoogstgeplaatste functionaris binnen een onderneming, een bedrijf
 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] geeft leiding aan een groot, meestal internationaal bedrijf

  Algemene voorbeelden


  De beschikbaarheid van talent, kennis en kunde wordt door CEO’s wereldwijd genoemd als één van de belangrijkste bedreigingen voor toekomstige groei. Dat blijkt uit het 14e CEO Survey dat PwC presenteert tijdens het World Economic Forum in Davos.

  http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/talentmanagement-topprioriteit-ceo.637470.lynkx,

  Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het vestigingsland van een onderneming bepalend is voor de nationaliteit van de CEO. Met uitzondering van Nederland komt het vrijwel niet voor dat een 'buitenlander' CEO is. Dit is een indicatie dat de arbeidsmarkt voor CEO's niet zo internationaal functioneert als vaak wordt gedacht.

  http://www.nyenrode.nl/about/whatshappening/news/pages/nederlandseceoverdientmeerdanamerikaansecollega.aspx,

  In 2001 werd de 48-jarige Eric Schmidt, die voor Sun Microsystems en Novell werkte, ingehuurd als CEO om "een beetje orde op zaken te stellen" zoals hij zelf zegt in het zakenblad Forbes.

  NRC,

  'Ik heb niet met tegenzin gereageerd toen voorzitter Morris Tabaksblat van de Raad van Commissarissen me vroeg', vertelt Bakker met enig gevoel voor understatement. 'Ik heb altijd de absolute ambitie gehad om CEO te worden.'

  Intermediair,

  Als u weet dat een zichzelf respecterende onderneming toch al vlot een tiental verschillende banken aantrekt om het welslagen van een emissie te waarborgen. Een treetje hoger, waar de directievoorzitter heeft plaatsgemaakt voor een heuse eigentijdse ceo, kan dat zelfs naar een 20-tal oplopen [...] met als credo 'hoe hoger de opbrengst, hoe hoger de provisie'. De consequentie is helaas wel, dat beleggers naarstig op zoek moeten naar die 21e bank, die nog wel een onafhankelijke opinie durft af te geven. En daarbij de eeuwigdurende toorn van een ceo trotseert.

  De Telegraaf,

  'Eigenlijk heb ik sinds mijn aanstelling als CEO niet meer op de golfbaan gestaan.'

  Intermediair,

  Ondertussen is iedereen zich bewust van de formidabele opdracht waarvoor de heer Van Hemele, als CEO, en de heer Gonnissen, als de nieuwe CFO, zich geplaatst zien.

  http://www.vfb.be/artikels/3357.html,

  En de rest van het personeel heeft het waarschijnlijk te druk met ceo worden om zelfs maar de spel- en taalfouten van de site te verwijderen.

  de Volkskrant,

  Op een beetje CEO ben je al gauw een jaartje of twee aan het hunten, reken dus maar uit.

  Intermediair,

  Als een chief executive officer (ceo) van een beursgenoteerd bedrijf opstapt, heeft dat vrijwel altijd een positief effect op de aandelenkoers.

  Het Financieele Dagblad,

  Met ingang van 1 januari 2002 ziet de directie van Martinair er als volgt uit: Arie Verberk is President Directeur (CEO), Rob de Fluiter Balledux is Financieel Directeur (CFO), Marcel Versteeg is Operationeel Directeur (COO).

  http://www.martinair.com/,

  De onderneming dient een jaar te wachten voordat een lid van het controleteam wordt benoemd tot CEO, CFO, CAO of soortgelijke functie: De Wet bepaalt dat een accountantskantoor geen controlewerkzaamheden mag verrichten voor een beursgenoteerde onderneming indien de CEO, controller, CFO, CAO of een andere persoon in een vergelijkbare positie minder dan een jaar voor de aanvang van de controlewerkzaamheden bij dat accountantskantoor in dienst was en bij de controle van die onderneming betrokken was.

  http://www.kintraco.nl/sarbanes%20oxley%20act%20samenvatting.htm,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de juiste CEO
  • de kersverse CEO
  • de nieuwe CEO
  • voormalig CEO

  De selectie van de juiste CEO is niet eenvoudig. Kennis en leiderschap gaan hand in hand.

  http://www.ecp.nl/congres99/

  Ik heb het geluk gehad dat ik niet veel meer hoefde te leren van de strategie, en dat ik iedereen kon geruststellen dat ik als de nieuwe CEO voor continuïteit zou zorgen.

  Intermediair,

  De opname van Louis Hughes, voormalig CEO van Lockheed Martin, in de raad van bestuur van Sulzer werd door het InCentive-kamp wel goedgekeurd.

  De Financieel-Economische Tijd,

  Met de keuze voor Van Rossum is voldaan aan de eis dat de nieuwe ceo in ieder geval van buiten het bedrijf moest komen.

  Het Financieele Dagblad,

  Beleggers en vooral analisten zijn dol op een goed verhaal en het loont in financieel opzicht vaak de moeite om als kersverse CEO met een brutale visie te komen.

  http://www.intermediair.nl/index.shtml?http://www2.intermediair.nl/magazine_index.jsp?nr=18=2002=43,

  Half april wordt de Brit Peter Davies (52) aangesteld als nieuwe CEO of afgevaardigd-bestuurder.

  http://www.gva.be/dossiers/-s/sn/dossier.asp

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: bij

  • CEO bij Martinair
  • CEO bij WatchGuard

  In verband met het naderen van zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer Van Bochove besloten zijn functie als President-Directeur (CEO) bij Martinair per 1 januari 2002 neer te leggen, nu zijn primaire taak, de integratie van Martinair met de KLM groep, vooralsnog onuitvoerbaar lijkt.

  http://www.martinair.com/,

  "Sinds de introductie van de Firebox X begin februari hebben wij enorm positieve feedback gekregen van zowel onze partners als eindgebruikers," zei Steve Moore, CEO bij WatchGuard.

  http://www.tine.nl/marketplace/mypage/pressreleases_detail.asp?mypageid=564=273,

  Voorzetsel: van

  • CEO van BelTel
  • CEO van Electrabel
  • CEO van Google
  • CEO van Intel
  • CEO van Koninklijke Ahold
  • CEO van KPN Mobile
  • CEO van Lockheed Martin
  • CEO van Martinair
  • CEO van Microsoft
  • CEO van Nokia
  • CEO van Philips
  • CEO van Skybernet
  • CEO van Wessanen

  Ook de CEO van Google, Eric Schmidt was aanwezig op het Mobile World Congress en hij liet in een speech weten dat hij enorm teleurgesteld is in Nokia.

  http://www.techzine.nl/nieuws/25375/google-ceo-schmith-teleurgesteld-in-nokia.html,

  Stephen Elop, de nieuwe CEO van Nokia, heeft het bedrijf in een brief naar alle medewerkers omschreven als een 'zinkend schip'. Uit de brief wordt de ernst van de problemen bij Nokia duidelijk.

  http://www.nu.nl/internet/2442527/ceo-noemt-nokia-zinkend-schip.html,

  Bill Gates [...] treedt op 13 januari af als CEO van Microsoft. Hij wordt opgevolgd door Steve Ballmer.

  http://digitalekloof.park.be/cache/geo/be-nl/tijd/tijdnet_20jr_computerindustrie_notendop.htm,

  Erik Jennes, de ceo van Skybernet, heeft zijn verhaal klaar.

  Het Financieele Dagblad,

  President-commissaris Henny de Ruiter weigerde indertijd dat ontslag te verlenen. Hij noemde het "gezeik" als mensen vroegen om het hoofd van Cees van der Hoeven. Hij verklaarde destijds dat de CEO van Koninklijke Ahold zou aanblijven "tot zijn pensioen".

  http://www.groene.nl/2003/0320/pv_vdhoeven.html,

  "Een e-mailtje sturen of ophalen kost nooit meer dan drie eurocent", verzekert Cees van den Heijkant, CEO van KPN Mobile.

  ANP,

  Volgens Jan Timmer, de legendarische CEO van Philips, is management "eenvoudig".

  http://www.nyenrode.nl/download/lectures/jeurissen.pdf,

  Koos Kramer, Chief Financial Officer bij het voedingsconcern Wessanen, treedt af [...]. Dat heeft Ad Veenhof, CEO van Wessanen, gisteren bekendgemaakt.

  http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=43640,

  Andy Grove, CEO van Intel in een dubbelinterview met Bill Gates in Fortune.

  De Standaard,

  Bosmans werd chief executive officer (CEO) van Electrabel op een keerpunt in de geschiedenis van de energiesector.

  http://www.kuleuven.ac.be/wordingenieur/wat/concreet/nieuws/top100.html

  De opname van Louis Hughes, voormalig CEO van Lockheed Martin, in de raad van bestuur van Sulzer werd door het InCentive-kamp wel goedgekeurd.

  De Financieel-Economische Tijd,

  De Raad van Commissarissen van Martinair maakt bekend dat per 1 januari 2002 de heer A. (Aart) van Bochove (62) als President-Directeur (CEO) van Martinair terugtreedt.

  http://www.martinair.com/,

  De CEO van BelTel heeft aan Jan Louage een brief geschreven om hem te bedanken dat hij mij op dat integratieproject gezet heeft.

  Scènes op het werk, Paul Desmedt,

  met eigennaam


  • CEO Colin Dyer
  • CEO Evan Williams
  • CEO Hank Barry
  • CEO Kenneth Lay
  • CEO Müller
  • CEO Philippe Bodson
  • CEO Steve Jobs

  Volgens het artikel hebben enkele hoge bazen uit de muziekindustrie onlangs een demonstratie gekregen van de nieuwe muziekdienst door Apple ceo Steve Jobs.

  De Telegraaf,

  Tegen de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 3 oktober wil CEO Müller zijn herstelplan goedgekeurd zien.

  http://www.gva.be/dossiers/-s/sn/dossier.asp

  Geen bedrijf en persoon gaven George W. Bush zoveel geld als Enron en zijn ceo Kenneth Lay.

  http://www.accountingweb.nl/cgi-bin/item.cgi?id=69053=101,

  Met name de nieuwe CEO Philippe Bodson zou van mening zijn dat de publicatie van zo'n rapport geen zin meer heeft.

  De Financieel-Economische Tijd,

  De grote vraag naar de diensten van Blogger is niet zonder gevolgen gebleven. In januari 2001 moesten alle werknemers van Pyra Labs vertrekken, omdat er niet voldoende geld was. Alleen CEO Evan Williams bleef over.

  http://www.webwereld.be/nieuws/11543.phtml,

  In het kamp van WWRE kondigde CEO Colin Dyer begin november twee opvallende benoemingen aan.

  http://home.planetinternet.be/~manuelo/art71.html,

  Blijkbaar voert Bertelsmann de testen in alle stilte uit want Napster CEO Hank Barry zei nog niets van Snoopstar te hebben gehoord.

  ANP,

  • Ad Veenhof, (de) CEO (van een onderneming)
  • Alan Kestenbau, (de) CEO (van een onderneming)
  • Cees van den Heijkant, (de) CEO (van een onderneming)
  • Rob Heyvaert, (de) CEO (van een onderneming)
  • Sanford Weill, (de) CEO (van een onderneming)
  • Sanford Weill, (de) CEO (van een onderneming)
  • Scott McNeal, (de) CEO (van een onderneming)

  Nu wordt zij op 37-jarige leeftijd de rechterhand van Sanford Weill, ceo van Citigroup.

  http://www.nice-nyenrode.nl/actueel/artikel15/

  Sanford Weill, de ceo van Skybernet, heeft zijn verhaal klaar.

  Het Financieele Dagblad,

  "Een e-mailtje sturen of ophalen kost nooit meer dan drie eurocent", verzekert Cees van den Heijkant, CEO van KPN Mobile.

  ANP,

  Scott McNealy, CEO van Sun in Fortune.

  De Standaard,

  Koos Kramer, Chief Financial Officer bij het voedingsconcern Wessanen, treedt af. Kramer voelt zich verantwoordelijk nadat uit speciaal accountantsonderzoek is vast komen te staan dat het toezicht van de concerndirectie op de Amerikaanse dochter Tree of Life heeft gefaald. Dat heeft Ad Veenhof, CEO van Wessanen, gisteren bekendgemaakt.

  http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=43640,

  Ook Rob Heyvaert, CEO van financiële solutions provider CAPCO, ziet stilaan licht aan het einde van de ICT- tunnel: "Ik voel dat we op een keerpunt zitten."

  http://www.vacature.com/scripts/Actueel/display-article.asp?ID=6072=1=1=1,

  Alan Kestenbaum, CEO van Alabama Tube Corporation: "De krachtenbundeling van het lokale management, een Amerikaanse handels en financiële groep zoals Marco International en de Europese marktkleider is een ideale combinatie binnen een markt met een krap aanbod."

  http://www.remi-claeys.be/pressrelease/pers150702_n.html,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • chairman en CEO
  • president en CEO
  • voorzitter en CEO

  Bij Sears, dat vorig jaar slechte resultaten boekte, is Edward Brennan chairman en CEO.

  NRC,

  Patrick Ricard, voorzitter en CEO van Pernod Ricard, verklaarde: "Ik wil graag bekend maken hoe verheugd we zijn met deze aankoop die een unieke kans biedt om de industrie wereldwijd opnieuw te definiëren."

  http://www.prnederland.nl/,

  "De kracht van het FedEx netwerk en de uitgebreide distributiecapaciteiten van onze partner vormen een winnende combinatie," zei David J. Bronczek, President en CEO, FedEx Express.

  http://www.federalexpress.com/nl/about/pressreleases/

  Woordfamilie


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  • Apple-CEO
  • celebrity-CEO
  • KLM-CEO
  • Microsoft-CEO
  • Nokia-CEO
  • Philips-CEO
  • Rabobank-CEO
  • Shell-CEO
  • Telespree-CEO
  • VRT-CEO

  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen