CNV-voorzitter


CNV-voorzitter 1.0

((vooral) in Nederland, vakbeweging [instellingen en organisaties])

voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Semagram


Een CNV-voorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is als voorzitter werkzaam bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

  Algemene voorbeelden


  Vorige week stond in het Financieele Dagblad een opmerkelijk interview met Jaap Smit. Daarin verklaarde de CNV-voorzitter het huidige ontslagrecht en de WW-duur niet langer heilig.

  http://www.hpdetijd.nl/2010-10-13/cnv-van-fluitjes-en-petjes-naar-waardes-en-jongeren,

  Directeur van Slachtofferhulp Nederland Jaap Smit (53) werd op 10 mei gekozen tot CNV-voorzitter. De 'polderende dominee' realiseert zich dat het een spannende baan wordt. Hij gaat voor 'dat ene sterke CNV'. 'Constructief waar het kan, strijdbaar waar het moet.'

  http://www.ser.nl/nl/publicaties/overzicht%20ser%20bulletin/2010/juni_2010/03.aspx,

  Paas gekozen als CNV-voorzitter. De Groningse wethouder René Paas is gekozen tot nieuwe voorzitter van de christelijke vakcentrale CNV. Paas treedt in de voetsporen van Doekle Terpstra, die op 1 mei voorzitter van de HBO-raad is geworden. De nieuwe CNV-voorman begint 15 augustus met zijn functie.

  http://www.fnvov.nl/forum/index.php?topic=2848.0,

  Deeltijdpensioen houdt in dat oudere werknemers deeltijdwerk kunnen combineren met pensioen. Dit stimuleert ouderen langer door te werken, meent de vakbond. Als het kabinet geen gehoor geeft aan het voorstel van het CNV, is de dialoog wat Terpstra betreft afgelopen. "Wij willen voor prinsjesdag een reactie, namelijk dat het kabinet bereid is om via de lijnen van onze voorstellen de gesprekken op te starten", zegt de CNV-voorzitter.

  NOS Nieuws,

  Voorzitter Doekle Terpstra van de vakbond CNV ziet in de uitlatingen van Heinsbroek 'een gebaar naar de vakbonden' die er al langer voor pleiten om de optieregelingen voor topmanagers aan banden te leggen. 'Na zijn verbale retoriek komt het er nu op aan dat hij de daad bij het woord voegt', aldus de CNV-voorzitter.

  de Volkskrant,

  Evenals zijn collega J. Stekelenburg van de vakcentrale FNV keerde Westerlaken zich in zijn toespraak vooral tegen minister Wijers (economische zaken), die hij omschreef als een "flexibiliteitsgoeroe". Diens voorstellen om de Winkelsluitingswet verregaand te versoepelen en bedrijven de wettelijke mogelijkheid te geven om zich niet aan CAO-afspraken te houden, gaan volgens Westerlaken voorbij aan het feit dat een maatschappij niet alleen geleid moet worden door een "eenzijdig streven naar economische groei" [...]. De CNV-voorzitter maakte gisteren bekend dat de vakcentrale heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen het besluit van het kabinet om dit jaar de uitkeringen opnieuw niet te koppelen aan de loonontwikkeling.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met eigennaam


  • CNV-voorzitter Anton Westerlaken
  • CNV-voorzitter Doekle Terpstra
  • CNV-voorzitter Jaap Smit
  • CNV-voorzitter René Paas
  • CNV-voorzitter A.A. Westerlaken
  • CNV-voorzitter D. Terpstra
  • CNV-voorzitter Roskam
  • CNV-voorzitter Terpstra
  • CNV-voorzitter Westerlaken

  CNV-voorzitter Jaap Smit: "Product- en bedrijfschappen moeten blijven!"

  http://www.versvrdepers.nl/2011/02/cnv-voorzitter-jaap-smit-product-en.html,

  De ministers Dijkstal, Wijers en Melkert, FNV-voorzitter Stekelenburg, CNV-voorzitter Westerlaken, MKB-voorzitter Kamminga, vice-voorzitter van VNO-NCW Blankert, NOS-voorzitter Van der Louw, PvdA-fractievoorzitter Wallage, CDA-fractievoorzitter Heerma, voorzitter van Natuurmonumenten Winsemius en De Ruiter, voorzitter van Kunsten '92 ondertekenden de verklaring 'Vanzelfsprekend besturen wij graag met vrouwen'.

  NRC,

  "Het CNV vindt het belangrijk dat de onafhankelijke Cubaanse vakbeweging zijn werk kan doen, wij steunen hen daarin. Maar het Cubaanse regime maakt het bijna onmogelijk", aldus CNV-voorzitter René Paas.

  http://www.cnvvakmensen.nl/actueel/nieuws/artikel/item/cuba-missie-van-cnv-voortijdig-geaindigd/,

  Het CNV is onder voorwaarden bereid volgend jaar de lonen alleen met een vast bedrag te laten stijgen. Dat komt neer op een eenmalig bedrag bovenop het loon, dat niet meetelt bij de CAO-onderhandelingen in het jaar daarop. Dat zei CNV-voorzitter Terpstra vandaag.

  NOS Nieuws,

  CNV-voorzitter Doekle Terpstra vroeg zich onlangs af (in De Groene Amsterdammer van 14 augustus) of hij niet moet opstappen als zijn leden rustig thuis afwachten.

  http://www.groene.nl/2004/0436/hs_essay.html,

  CNV-voorzitter D. Terpstra noemde de arbeidsduurverlenging een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.

  De Limburger,

  Veertig jaar lid was J. Slagter en 25 jaar lid: P. Weijs, K. Apperlo en A. Hoekman. Zij werden in het zonnetje gezet door CNV-voorzitter Roskam en districtsbestuurder H. van Essen.

  Meppeler Courant,

  PvdA-kamerlid Willem Vermeend is ook niet zo gecharmeerd van het NRC-debat. "Ik vond het allemaal weinig verrassend," zegt hij. Wat dat betreft vond ik de analyse van CNV-voorzitter Anton Westerlaken in Trouw van 1 februari heel wat moediger.

  NRC,

  CNV-voorzitter A.A. Westerlaken reageerde daar, anders dan zijn FNV-collega Stekelenburg, welwillend op.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  • oud-CNV-voorzitter