voorzitter


voorzitter 1.0

iemand die voor zijn beroep of ook wel uit liefhebberij aan het hoofd staat van een bestuur, commissie, jury, e.d.; iemand die een vergadering voorzit

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voorzitter…

is een persoon

 • [Geheel] staat aan het hoofd van een bestuur, commissie, jury, organisatie, stichting, vakgroep, vereniging, e.d.
 • [Duur] oefent zijn functie uit gedurende een doorgaans vooraf bepaalde termijn
 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] geeft leiding; zit vergaderingen voor; leidt vergaderingen

Algemene voorbeelden


Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen, die door de algemene ledenvergadering uit de afgevaardigden van de leden van de vereniging worden benoemd. Van ieder lid-rechtspersoon kan slechts één afgevaardigde als bestuurslid worden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

http://www.vosn.nl/index.php?sectie=home=vosn+stukken=Statuten,

'Bij een grote club vervult de voorzitter meer een coördinerende functie, maar bij een club als Uffelte kan het geen kwaad als je ook zelf de handen uit de mouwen steekt', zegt B. [...]. H.B. heeft gedurende veertien jaar leiding gegeven. 'Een voorzitter moet dicht bij de leden staan', is zijn mening.

Meppeler Courant,

Adviesbureau Hay-management had de opdracht gekregen om een 'marktconform' honoreringsbeleid op te stellen. Het salaris van voorzitters van de raad van bestuur van grote zorginstellingen kan nu oplopen tot 450.000 gulden.

ANP,

Combinatiemogelijkheden


als object bij een werkwoord


 • een voorzitter kiezen

De vzw Antwerp FC die nu de club bestuurt, krijgt binnenkort gezelschap van een naamloze vennootschap Antwerp Stadion. Tot deze nv treden verschillende privé-investeerders toe. Zij stellen een raad van bestuur samen en kiezen een voorzitter.

De Standaard,

De redactieraad zal tenminste drie leden tellen. Hij kiest uit zijn midden een voorzitter.

http://www.villamedia.nl/nvj/nieuws/index.htm

Jaarlijks wordt een onafhankelijke jury samengesteld, aan te zoeken door de SP en bestaande uit een oneven aantal leden. De jury kiest uit haar midden een voorzitter.

http://www.rooiereus.nl/watis.html

Het dagelijks bestuur van het FK heet FK-Centraal. Zij bereiden de Algemene Vergadering voor, die bestaat uit de praesides (of vice-praesides) van de aangesloten kringen. Op die AV wordt jaarlijks een voorzitter gekozen, die zijn bestuur minimaal aanvult met een secretaris en een penningmeester.

http://www.4ucampus.be/detail.asp?artid=521

met koppelwerkwoord


 • voorzitter blijven
 • voorzitter worden
 • voorzitter zijn

Antoine Riboud, die in december 78 jaar wordt, kan volgens de statuten van de groep nog twee jaar voorzitter blijven. Maar hij verkiest op de komende algemene vergadering van 7 mei al de voorzittershamer over te geven aan zijn zoon Franck, die 40 jaar is.

De Standaard,

Het is nog niet duidelijk wie voorzitter wordt van de commissie-Dutroux. Pas na de doorlichting van het onderzoek naar Dutroux, wellicht binnen vier maanden, kan er een onderzoekscommissie komen voor het dossier-Cools.

De Standaard,

Dino Zoff wordt met ingang van het volgende seizoen voorzitter van Lazio Roma. Op dit moment is hij, voor het vierde jaar, nog trainer van de club uit de Serie A van het Italiaanse voetbal.

Meppeler Courant,

Iedere voorzitter wordt aangevallen, gewoon omdat hij de voorzitter is. Albert Steffen kende dat ook. 'Ik zie het zo: men schiet altijd op de president, niet op de conciërge.'

http://www.antrop-ver.nl/motief/nummers/motief26-2.htm,

De hoofdredacteur is voorzitter van de redactievergadering, behoudens zijn vrijwillige afstand van dit recht.

http://www.villamedia.nl/nvj/nieuws/index.htm

met adjectief ervoor


 • een nieuwe voorzitter
 • de huidige voorzitter
 • de nieuwe voorzitter
 • de toekomstige voorzitter
 • toenmalig voorzitter
 • voormalig voorzitter

De CVP kiest een nieuwe voorzitter in november. Vlaams Parlementslid Marc Van Peel leidt momenteel de partij.

De Standaard,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • waarnemend voorzitter

Mw. mr. P.C. Lodders-Elfferich (1940) is waarnemend voorzitter van het CDA. Haar week werd gedomineerd door het rapport van de Commissie-Gardeniers over het verkiezingsdebâcle en de formatie.

NRC,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: van

 • de voorzitter van een bestuur
 • de voorzitter van een club
 • de voorzitter van een comité
 • de voorzitter van een commissie
 • de voorzitter van de Europese Commissie
 • de voorzitter van de directie
 • de voorzitter van een directiecomité
 • de voorzitter van een jury
 • de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 • de voorzitter van een organisatie
 • de voorzitter van de PvdA
 • de voorzitter van een politieke partij
 • de voorzitter van een provinciebestuur
 • de voorzitter van de raad van bestuur
 • de voorzitter van de Raad van State
 • de voorzitter van de raad van toezicht
 • de voorzitter van het schoolbestuur
 • de voorzitter van de Socialistische Partij (SP)
 • de voorzitter van de medische staf
 • de voorzitter van een stichting
 • de voorzitter van een vereniging
 • de voorzitter van het Vlaams Parlement

Een gedeputeerde is altijd gebonden aan een politieke partij. De mensen kiezen 8 maart een provinciebestuur en de commissaris is wel de voorzitter van dat bestuur.

NRC,

De club moest één waterkunstgrasveld, drie zandkunstgrasvelden en twee natuurgrasvelden inleveren om plaats te maken voor de infrastructurele vooruitgang. De voorzitter van de club, J.H., zag hierin een uitgelezen mogelijkheid om het grootste hockeycomplex van Nederland aan te laten leggen.

NRC,

Netelenbos is voorzitter van een commissie die de afgelopen maanden heeft onderzocht wat directies, docenten en leerlingen kunnen doen om geweld op school te voorkomen.

Meppeler Courant,

Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland wijzen een gecoördineerde interventie van de G-7 op de valutamarkten af. De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer, had zondag tot zo'n actie opgeroepen om op die manier de val van de dollar te stuiten.

NRC,

Selman wordt als voorzitter van de directie van Unilever Nederland opgevolgd door mr. F.C.W. Briët (47), sinds 1 april Corporate Relations Manager Nederland.

NRC,

Het voorzitterschap van het comité wordt waargenomen door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers of een door hem aangewezen ondervoorzitter van de Kamer.

http://www.lachambre.be/nederlands.html

Dr. Jean Ping, de Gabonese voorzitter van de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), heeft zaterdag een dramatisch beroep gedaan op zijn collega-olieministers om de discipline binnen het kartel te herstellen en de overvloedige export van olie naar de industrielanden in te dammen.

NRC,

De voorzitter van de Partij van de Arbeid, Felix Rottenberg, heeft onlangs in een radio-interview voor de zoveelste keer de staf gebroken over de omroepverenigingen. Zij zouden te lang beschermd zijn geweest en daarom nu niet bestand zijn tegen de druk van de commerciële omroepen.

NRC,

Walter Debrock, jarenlang voorzitter van de raad van bestuur van de VUB, is donderdag op 85-jarige leeftijd in het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Brussel overleden.

De Standaard,

De eerste voorzitter van de Raad van State, Gustaaf Baeteman, moet zich verantwoorden voor het Hof van Cassatie omdat hij twee aanbevelingsbrieven voor kandidaat-notarissen schreef.

De Standaard,

De topfuncties zijn al verdeeld: Mestrallet wordt voorzitter van het directiecomité, topman Jerôme Monod van Lyonnaise wordt voorzitter van de raad van toezicht.

De Standaard,

Naast de vele functies in de kerkelijke organisatie, is hij lid geweest van de commissie advies van de gemeente Nieuwleusen voor de Algemene Bijstandswet, was hij voorzitter van het schoolbestuur De Meele en is hij voorzitter van de plaatselijke begrafenisvereniging.

Meppeler Courant,

Van Miert was in 1988 voorzitter van de Socialistische Partij.

NRC,

Het aantal bedrijven dat een plaats koopt is gestegen van tien in 1990 tot 750 nu. "Maar we zijn er nog lang niet", zegt J. Hekkert, voorzitter van de stichting Kinderopvang voor Bedrijven, die bemiddelt tussen bedrijven en dagverblijven.

NRC,

Gistermiddag heeft Drs. E. van der Leeuw, voorzitter van de medische staf en tevens voorzitter van de commissie patiëntenvoorlichting van het Diaconessenhuis, het eerste exemplaar van de Informatiemap Patiëntenvoorlichting uitgereikt aan huisarts W. Bosma, voorzitter van de Regionale Huisartsen Vereniging.

Meppeler Courant,

De voorzitter van het Vlaams Parlement krijgt de gele trui in de Ronde van Vlaanderen, een symbolische prijsuitreiking van de VU-jongeren aan verdienstelijke en minder verdienstelijke politici en groeperingen.

De Standaard,

in voorzetselgroep


 • tot voorzitter benoemen
 • tot voorzitter kiezen

Minister van Openbare Werken Eddy Baldewijns (SP) stelt de Vlaamse regering voor, gewezen Navo-secretaris-generaal Willy Claes (SP) te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de Dienst voor de Scheepvaart.

De Standaard,

Mr. J. van Horzen is per 1 januari benoemd tot voorzitter van de maatschap KPMG Meijburg, belastingadviseurs.

NRC,

Voormalig wereldkampioen in de Formule 1 Nikki Lauda is benoemd tot voorzitter van de International Air Carrier Association (IACA).

NRC,

Saila Ould Abeida werd bij de inauguratie van de Djemaa, op 11 december 1967, tot voorzitter gekozen en Baba Ould Hasseina, een sheikh van de Oulad Delim, tot vice-voorzitter.

http://members.home.nl/szws/oorsprong_saharaans_nationalisme.pdf,

H. Kruijssen (50) is gekozen tot voorzitter van de CIDSF, een internationale koepelorganisatie van 14 katholieke ontwikkelingsorganisaties in Europa en Noord-Amerika.

NRC,

De Surinaamse oud-bevelhebber Desi Bouterse is zaterdag gekozen tot voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hij was de enige kandidaat voor de functie.

NRC,

met substantief ervoor


 • dertien jaar voorzitter
 • negentien jaar voorzitter
 • twee jaar voorzitter

Het EK als afscheid en hoogtepunt, Jo van Marle heeft het niet mogen meemaken. Gisteren overleed hij op 70-jarige leeftijd in zijn woonplaats Zwolle. Hij was dertien jaar voorzitter van de bond, tot het laatst penningmeester van de UEFA. Hij behoort tot het selecte gezelschap van vijf ereleden dat de KNVB kent.

NRC,

Julot Cras was dik negentien jaar voorzitter van Waregem, van 1971 tot eind de jaren tachtig.

De Standaard,

Bolsjakov was de afgelopen twee jaar voorzitter van een raad die de zorg droeg voor de economische integratie van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).

De Standaard,

met bezittelijk voornaamwoord


 • onze voorzitter

Wij begroeten de internationale delegaties van jonge communisten die vandaag voor een vredesconferentie in Moskou samen zijn. Want de eenmaking van de internationale communistische beweging is de eerste plicht voor de komende eeuw. Onze voorzitter Ludo Martens, heeft me gevraagd een 1 Meitoespraak te brengen gericht op de verkiezingen.

http://www.pvda.be/doc/doc/1mei1999.htm,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een voorzitter en ondervoorzitter

De leden van de raad kiezen tweejaarlijks een voorzitter en ondervoorzitter. De justitieassistent is niet verkiesbaar.

http://www.wvc.vlaanderen.be/welzijnenjustitie/slachtofferhulp/,

voorafgegaan door als


 • als voorzitter kiezen
 • als voorzitter vragen

Nieuwe bestuursleden zijn B.K. en F.T. Als voorzitter werd gekozen M.B.

Meppeler Courant,

Zijn vader was een enthousiast fokker en bestuurslid van (toen nog) het NWP-stamboek in Friesland. Later maakte hij deel uit van het KWPN-bestuur, het grootste paardenstamboek van ons land. 'Toen ze mij vorig jaar vroegen als voorzitter hoefde ik niet lang na te denken. Ik had een redelijk beeld van wat de taak zou inhouden en ik had er zin in.'

Meppeler Courant,

Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


voorzitter 2.0

vertegenwoordiging van een land dat aan het hoofd staat van een internationale organisatie, van een orgaan, van een internationale vergadering; land dat aan het hoofd staat van een internationale organisatie, van een orgaan, van een internationale vergadering; land dat iets voorzit

Betekenisbetrekking


metonymie
Betrokken betekenissen 1.0 : 2.0

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voorzitter…

is een land

 • [Geheel] staat aan het hoofd van een internationale organisatie, van een orgaan, van een internationale vergadering

  Algemene voorbeelden


  "In het licht van de historische ontwikkelingen die de EU te wachten staan, mag Nederland zich niet op zijn eigen agenda concentreren. Een land dat voorzitter is moet zich niet laten verleiden om in het licht van de Europese schijnwerpers die tijdelijk op hem zijn gericht, onderwerpen op te voeren die vooral voor binnenlands gebruik zijn bestemd", luidt het in de nota.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met koppelwerkwoord


  • voorzitter worden
  • voorzitter zijn

  Nederland wordt voorzitter van een internationale werkgroep ter bestrijding van de milieucriminaliteit.

  NRC,

  De Europese Unie heeft donderdag geëist dat de Verenigde Naties wanbetalers een boete zouden geven. Daarnaast moeten voor de lidstaten de bijdragen herzien en aangepast worden aan de ekonomische realiteit. Dat heeft de Italiaanse ambassadeur bij de VN, Francesco Paolo Fulci, namens de EU verklaard. Italië is voorzitter van de EU.

  De Standaard,

  met adjectief ervoor


  • de huidige voorzitter

  De herdenking valt samen met een driedaagse ministersconferentie van de Niet-gebonden landen onder leiding van de huidige voorzitter, Indonesië.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • voorzitter van de de Beweging van Niet-Gebonden Landen
  • voorzitter van de EU
  • voorzitter van de Europese Unie

  Frankrijk is dit half jaar voorzitter van de EU.

  NRC,

  Het land is momenteel voorzitter van de Beweging van Niet-Gebonden Landen en van de Afrikaanse Unie.

  NRC,

  Van Geel wil de plannen voorleggen aan Italië, het land dat op het moment voorzitter is van de Europese Unie.

  De Twentsche Courant Tubantia,

  Nederland is de eerste helft van volgend jaar voorzitter van de Europese Unie.

  De Standaard,

  voorafgegaan door als


  • als voorzitter

  Nederland heeft als voorzitter van de Europese Unie bescheiden ambities. Dat blijkt uit de nota over het komende EU-voorzitterschap die minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo gisteren presenteerde. Nederland neemt op 1 januari voor zes maanden het roer over van Ierland.

  De Standaard,