interim-voorzitter


interim-voorzitter 1.0

iemand die de functie van voorzitter vervult bij een ontstane vacature totdat er een nieuwe voorzitter is gekozen of totdat de gekozen voorzitter is ingewerkt; tussentijdse voorzitter; waarnemend voorzitter

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een interim-voorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

   Algemene voorbeelden


   De Vlaamse volksvertegenwoordiger uit Antwerpen fungeerde als interim-voorzitter sedert juni, nadat zijn voorganger Johan Van Hecke, die op het congres aanwezig was en een warm applaus kreeg, abrupt ontslag had genomen om privé-redenen.

   De Standaard,

   Met name de leiderschapsstijl van Jamil Jawad, die zich als interim-voorzitter tijdens het oprichtingscongres dictatoriaal zou hebben gedragen, is velen in het verkeerde keelgat geschoten.

   http://forum.politics.be/archive/index.php/t-4322.html,

   Ten slotte konden wij de eerste minister zelf horen verklaren dat het eigenlijk toch niet zo'n durvende vernieuwing was, dat het toch maar een slechte oplossing was en dat er, opnieuw in het belang van de partij, opnieuw in het belang van het land, heel vlug een interim-voorzitter moest komen.

   http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/51/ip052.pdf,

   Op 1 november van dit jaar treedt hij toe tot het bestuur van Heijmans om in mei volgend jaar het stokje over te nemen van interim-voorzitter Berry Bemelmans, die dan met pensioen gaat.

   De Telegraaf,