groepsvoorzitter


groepsvoorzitter 1.0

voorzitter van het bestuur van een bedrijvengroep, een universitaire vakgroep, een scoutinggroep of een andere groep; voorzitter van een groepsbestuur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een groepsvoorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is de voorzitter van het bestuur van een bedrijvengroep, een universitaire vakgroep, een scoutinggroep of een andere groep; is de voorzitter van een groepsbestuur

  Algemene voorbeelden


  Tijdens zijn parlementaire loopbaan was hij groepsvoorzitter in de Kamer, de Senaat en het Vlaams parlement.

  De Standaard,

  Scouting Zuidwolde is echt van de grond. Eigenlijk zijn er al 24 kinderen lid, vertelt groepsbegeleider en groepsvoorzitter Annemarie Wanders.

  Meppeler Courant,

  De permanente Overlegcommissie is samengesteld uit: de groepsvoorzitter Biomedische wetenschappen; de decaan van de Faculteit Geneeskunde; de afgevaardigde beheerder van de universitaire ziekenhuizen; de voorzitter van de Medische raad.

  http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/reglement/tb-i12a.htm,

  Tot de Groepsraad behoren de groepsvoorzitter en de decanen van de tot de groep behorende faculteiten.

  http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/reglement/tb-i12a.htm,

  De groepsvoorzitter zorgt ervoor dat de staf als geheel goed functioneert en probeert samen met de groepsbegeleider de continuïteit en kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

  http://www.beatrixgroep.nl/index.html,