Kamervoorzitter/kamervoorzitter


Kamervoorzitter 1.0

(politiek en bestuur)

voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer (Nederland), de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) of een vergelijkbare volksvertegenwoordigende instantie in het buitenland

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een Kamervoorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer (Nederland), de Kamer van Volksvertegenwoordigers (België) of een vergelijkbare instantie in het buitenland

  Algemene voorbeelden


  'William J.' en Hillary doen Parijs. De leden van de Franse Tweede Kamer waren in ongebruikelijk groten getale opgekomen voor de gastspreker uit Washington […]. De belangrijksten onder hen konden de president even de hand schudden. De gaullistische leider Chirac en Kamervoorzitter Séguin hadden er een Engels woordje aan toegevoegd.

  NRC,

  De oud-politicus sluit met zijn standpunt aan bij Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven, die onlangs eveneens te kennen gaf dat Kok beter kan afzien van een derde regeerperiode.

  De Telegraaf,

  Giften van particuliere bedrijven aan studiediensten van politieke partijen worden verboden. Dat spraken de partijvoorzitters af, zaterdag bij kamervoorzitter Langendries.

  De Standaard,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een ambitieuze Kamervoorzitter
  • een communistische Kamervoorzitter
  • een liberale Kamervoorzitter
  • een protestantse Kamervoorzitter
  • een toenmalige Kamervoorzitter

  Een konklaaf onder auspiciën van toenmalig kamervoorzitter Charles-Ferdinand Nothomb en ellenlange debatten in kommissies van zowel Kamer als Senaat leidden in de lente van vorig jaar tot een wetswijziging.

  De Standaard,

  Achter zijn rug lopen zich kandidaten warm voor het lijsttrekkerschap voor de volgende Kamerverkiezingen: de protestantse Kamervoorzitter Deetman en de katholieke Euro-Commissaris Van den Broek.

  NRC,

  De liberale Kamervoorzitter stemde als enig lid van de coalitiepartijen CDA, LPF en VVD vóór de motie van wantrouwen die SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen tegen Nawijn had ingediend.

  http://www.volkskrant.nl/denhaag/1039588535347.html,

  De Republikein Antonio Maccanico, de christen-democraat Nino Andreatta en de gewezen communistische Kamervoorzitter Giorgio Napolitano.

  De Standaard,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • een uittredende Kamervoorzitter

  Bij de aanvang van de zittingsperiode (1) wordt het voorzitterschap, in afwachting van de aanwijzing van de voorzitter conform artikel 3, waargenomen door de uittredende kamervoorzitter, lid van de Kamer, of bij ontstentenis, door het kamerlid met de grootste anciënniteit als kamerlid.

  http://www.lachambre.be/nederlands.html

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • een gekozen Kamervoorzitter
  • een gewezen Kamervoorzitter
  • een uitgekookte Kamervoorzitter

  De ambitieuze en uitgekookte Kamervoorzitter en anti-Maastricht activist Philippe Séguin.

  NRC,

  Ook kleine fracties moeten de kans krijgen een kandidaat voor het Kamervoorzitterschap te leveren. Daarvoor moet er één extra Kamerzetel (zonder stemrecht) komen, voor de gekozen Kamervoorzitter.

  http://www.sp.nl/partij/theorie/program/eerste_weg_links.pdf

  De gewezen kamervoorzitter, die in mei 60 wordt, weet zich gesteund door een hele equipe van jongere kristen-demokraten.

  De Standaard,

  met eigennaam


  Ook kamervoorzitter Braks meende iets te moeten zeggen.

  http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

  Nadat Kamervoorzitter Irene Pivetti de uitslag had bekendgemaakt, begonnen tegenstanders van Berlusconi in de Kamer te roepen dat de volgende stap het referendum zou zijn.

  NRC,

  Wat ook niet deugt is dat Kamervoorzitter Deetman de hele kwestie in het perspectief heeft gezet van het staatsbezoek in augustus van koningin Beatrix aan Indonesië.

  NRC,

  Daems vindt dat kamervoorzitter Raymond Langendries (PSC) naliet meerdere amendementen op één vel papier te zetten.

  De Standaard,

  De kamervoorzitter, Herman De Croo, wees erop dat het initiatief noodzakelijk is voor alle diensten die met het opstellen en toepassen van wetgeving bezig zijn.

  De Standaard,

  kamervoorzitter 2.0

  ((vooral) in België, recht en misdaad)

  voorzitter van een kamer van de rechtbank; voorzitter van een justitiële kamer

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een kamervoorzitter…

  is een voorzitter; is een persoon

  • [Toepassingsgebied of bereik] is de voorzitter van een kamer van de rechtbank; is de voorzitter van een justitiële kamer

   Algemene voorbeelden


   De realiteit is dat talrijke kamervoorzitters van hoven van beroep, advocaten-generaal bij die hoven, raadsheren [...], onmiddellijk, vanaf de eerste dagen na de bevrijding, functies in de krijgsraden, in het Militair Gerechtshof en in de auditoraten bij die raden en dat Gerechtshof vervuld hebben.

   De Standaard,

   De voorzitter en de afdelingsvoorzitters van het Hof van Cassatie, de kamervoorzitters van de hoven en de ondervoorzitters van de rechtbanken worden door de hoven en de rechtbanken in deze functies aangewezen uit hun leden onder de voorwaarden en op de wijze bij de wet bepaald.

   http://www.in.be,

   Willem Verougstraete (Balder, Brussel), die in 1977 zijn loopbaan eindigde als kamervoorzitter in het Arbeidshof van Brussel, was naast talrijke profane functies, actief als voorzitter van de oudstudentenbond van de VUB.

   http://home.planetinternet.be/~pin34989/AndriesVandenAbeele/AVDA284.htm

   Het wettelijk kader van het Hof van beroep te Antwerpen bestaat thans uit de Eerste Voorzitter, 15 kamervoorzitters en 32 raadsheren, hetzij in totaal 48 magistraten.

   http://www.cass.be/beroep/antwerpen/hof/werking/activiteitenverslag2001.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • de fiscale kamervoorzitter

   In fiscale zaken worden deze notities ter beschikking gesteld aan de fiscale kamervoorzitters ten behoeve van de indeling van zaken.

   http://www.rechtspraak.nl/hoge_raad/jaarverslag/default.htm