medevoorzitter


medevoorzitter 1.0

voorzitter die het voorzitterschap samen met iemand anders bekleedt; iemand die samen met iemand anders voorzitter is

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een medevoorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een voorzitter die het voorzitterschap samen met iemand anders bekleedt; is een persoon die samen met iemand anders voorzitter is

  Algemene voorbeelden


  Hij werd door de Britse regering voorgedragen om Europees medevoorzitter te worden van het directiecomité van de Internationale Conferentie voor Joegoslavië.

  De Standaard,

  Ik was aanvankelijk van plan geweest [...] vooral in te gaan op het nu opnieuw zo actueel zijnde vraagstuk van de humanitaire interventie [...]. Ik heb evenwel besloten dat niet te doen omdat ik recentelijk ben gevraagd als medevoorzitter van een Ad Hoc Werkgroep van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken een advies van deze organen aan de regering over de problematiek van humanitaire interventie voor te bereiden.

  http://www.law.uu.nl/sim/publ/flinterman/,