departementsvoorzitter


departementsvoorzitter 1.0

((vooral) in België, wetenschap, onderwijs en opvoeding)

voorzitter van het bestuur van een departement, in het bijzonder van een departement van een hogeschool of universiteit; voorzitter van een departementsbestuur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een departementsvoorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is een voorzitter van het bestuur van een departement, in het bijzonder van een departement van een hogeschool of universiteit; is een voorzitter van een departementsbestuur

  Algemene voorbeelden


  Het Departement wordt geleid door de departementsvoorzitter, samen met een bureau bestaande uit de coördinatoren van de afdelingen en een vertegenwoordiger van het tijdelijk wetenschappelijk personeel (AAP/BAP).

  http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/geschiedenis/frhome.htm

  Het mandaat van departementsvoorzitter duurt vijf jaar en kan onbeperkt worden hernieuwd; de faculteit kan in haar reglement het mandaat tot vier jaar beperken of slechts een hernieuwing ervan toestaan.

  http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/reglement/tb-i12a.htm,

  De departementsvoorzitter wordt verkozen door de Departementsraad volgens een reglement vastgesteld door de Academische raad.

  https://admin.kuleuven.be/rd/gewoon_regl_structuur.html,