voorzitter-penningmeester


voorzitter-penningmeester 1.0

voorzitter die tevens de functie van penningmeester vervult

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een voorzitter-penningmeester…

is een voorzitter; is een persoon

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een voorzitter-penningmeester…

   is een penningmeester; is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Sander Funcke is sinds kort voorzitter en penningmeester van de afdeling Bunnik. De 29 jarige theoloog stelt zich voor: "Groenlinks Bunnik, een prachtige partij in een mooie gemeente. En daar mag ik dan voorzitter-penningmeester van zijn. Een hele eer en uitdaging."

     http://bunnik.groenlinks.nl/node/70002,

     Koos van der Wolf - Voorzitter/Penningmeester; Jan van der Pol - Secretaris; Vacature Penningmeester.

     http://www.geumid.nl/historie/bestuur/

     De heer Van Maurik is tevens voorzitter/penningmeester en sociaal adviseur van de afdeling Veenendaal-Amersfoort. Ook is hij voorzitter van het District Utrecht en in die hoedanigheid lid van het Algemeen Bestuur.

     http://www.ango.nl/over-ango/bestuur.php