fractievoorzitter


fractievoorzitter 1.0

(politiek en bestuur)

voorzitter van het bestuur van een fractie; voorzitter van een fractiebestuur

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een fractievoorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is de voorzitter van het bestuur van een fractie; is de voorzitter van een fractiebestuur

  Algemene voorbeelden


  Kamerleden, zeker fractievoorzitters, krijgen nu eenmaal tientallen zo niet honderden e-mails per dag en kunnen deze niet allemaal zelf beantwoorden.

  NRC,

  Als er geen akkoord komt tussen de fractievoorzitters, moet de Kamer dagen doorgaan met de uitputtingsslag waartoe de Vlaamse liberalen de aanzet geven.

  De Standaard,

  Indien er zo'n ontwerp-regeerprogram is, komen de fractievoorzitters met een lijst kandidaat-ministers, waarna de vorming van de regering kan beginnen.

  De Standaard,

  Daarbij werden de informateurs uitgenodigd, maar belangrijker was dat de hoofdrolspelers zelf, n.l. de op dat moment bij het formatieproces betrokken fractievoorzitters, in een publiek debat konden worden aangesproken.

  http://www.koninklijkhuis.nl/vragen/vragen-intro.html,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de huidige fractievoorzitter
  • de kersverse fractievoorzitter
  • de nieuwe fractievoorzitter
  • de tijdelijke fractievoorzitter
  • de toenmalige fractievoorzitter
  • de voormalige fractievoorzitter

  Mat Herben (1949), de kersverse fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn, maakte vorige week een vliegende start.

  Reformatorisch Dagblad,

  Niet voor niets is de afgelopen maanden een aantal CDA-Kamerleden te rade gegaan bij de huidige fractievoorzitter van de partij in Zuid-Holland, tevens oppositieleider, J. Heijkoop.

  NRC,

  De voormalige fractievoorzitter Y. Graman van de Amsterdamse Centrumdemocraten wordt vervolgd voor poging tot moord en brandstichting.

  NRC,

  Toen kon de verkiezing van een nieuwe fractievoorzitter niet doorgaan, omdat de zes Noordlimburgers niet kwamen opdagen.

  NRC,

  • de conservatieve fractievoorzitter
  • de democratische fractievoorzitter
  • de liberale fractievoorzitter
  • de socialistische fractievoorzitter

  De Democratische fractievoorzitter Richard Gephardt voorspelde dat het Huis van afgevaardigden "nog voor het einde van volgende week" zou stemmen.

  NRC,

  Toen de socialistische fractievoorzitter Pauline Green de EC te hulp schoot en een pseudo-motie van wantrouwen indiende schoot de vlam in de pan en kregen de gebeurtenissen een dramatisch vervolg.

  http://www.eurofractie.nl/

  In de VVD begon de pragmaticus Dirk Stikker invloed te winnen (dankzij het bedrijfsleven) van de in Indisch opzicht conservatieve fractievoorzitter P.J. Oud.

  NRC,

  Volgens de liberale fractievoorzitter, Gijs de Vries, gaf Santer vanmorgen blijk van de politieke wil om te luisteren.

  NRC,

  • een provinciale fractievoorzitter

  Daarnaast komt er een speciale training voor de twaalf provinciale fractievoorzitters van de VVD.

  NRC,

  Geïnteresseerde CDJA-ers moeten zich aanmelden bij de provinciale fractievoorzitter, die namelijk zorgt voor het samenkomen van de fractie en alles wat daarbij komt kijken.

  http://www.cdja.nl/

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • fractievoorzitter in Arnhem
  • fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad
  • fractievoorzitter in de Dordtse raad
  • fractievoorzitter in de Drentse provinciale staten
  • fractievoorzitter in de Eerste Kamer
  • fractievoorzitter in de gemeenteraad
  • fractievoorzitter in de Kamer
  • fractievoorzitter in de Senaat
  • fractievoorzitter in de Tweede Kamer
  • fractievoorzitter in het Europees Parlement
  • fractievoorzitter in het Vlaams Parlement
  • fractievoorzitter in Staphorst
  • fractievoorzitter in Winschoten

  Het VU-communiqué, dat is ondertekend door de fractievoorzitters in het Vlaams Parlement, Kamer en Senaat, hekelt dat de VLD een rem zet op de Vlaamse staatsvorming.

  De Standaard,

  Nadat in augustus vorig jaar fractievoorzitter Brinkman die functie had neergelegd werd het CDA geleid door een politiek topberaad, bestaande uit fractievoorzitter Heerma, de partijvoorzitter en de fractievoorzitters in de Eerste Kamer en in het Europees Parlement, Van Leeuwen en Maij-Weggen.

  NRC,

  De fractievoorzitters in de gemeenteraad zijn ingelicht.

  NRC,

  Het resultaat was dat Marc Verwilghen voor een gesprek werd uitgenodigd op de wekelijkse bijeenkomst van de fractievoorzitters in de Kamer.

  De Standaard,

  In een eerste reactie hebben de meeste fractievoorzitters in de Tweede Kamer nu wederom de kat de bel aangebonden.

  NRC,

  De fractievoorzitters in Arnhem wisten de boeren te kalmeren door hen voor vandaag uit te nodigen voor een gesprek in Den Haag.

  NRC,

  De liberaal Ward Beysen, fractievoorzitter in de Antwerpse gemeenteraad, opende het vuur.

  De Standaard,

  Als de winst voor de partij dezelfde vormen aanneemt als bij de Kamerverkiezingen [...], rolt er op 8 maart ten minste één zetel in de Eerste Kamer uit. In dat geval zou de voormalige huisjesmelker Ch. Koning, fractievoorzitter in de Dordtse raad en penningmeester in het dagelijks bestuur, zich Senator kunnen noemen.

  NRC,

  A. Gaasbeek, fractievoorzitter in de Drentse provinciale staten voor de federatie Onafhankelijke Partijen Drenthe (OPD).

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: overig

  • fractievoorzitter namens GPV/SGP/RPF

  Roel Huls, fractievoorzitter namens GPV/SGP/RPF en tevens gemeentelijk vertegenwoordiger in het zwembadbestuur, zorgde voor enige opschudding toen hij een verzoek aan de raad deed om een 'flexibele' houding aan te nemen ten aanzien van bedragen die in de toekomst mogelijk nodig zouden zijn om sluiting van het bad te voorkomen.

  Meppeler Courant,

  Voorzetsel: uit

  • de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer

  De Koningin krijgt eerst advies van de vice-voorzitter van de Raad van State en van de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer. Zij vertellen welke combinatie van partijen een kabinet zouden kunnen vormen. De fractievoorzitters uit de Tweede Kamer geven haar ook hun mening over dit onderwerp.

  http://www2.omroep.nl/nos/verkiezingen/paginas/kiezen/index.html

  In de eerste fase van het formatieproces zijn dat de adviezen van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer en de vaste adviseurs, te weten de voorzitters van de beide Kamers en de vice-president van de Raad van State.

  http://www.koninklijkhuis.nl/vragen/vragen-intro.html,

  Voorzetsel: van

  • fractievoorzitter van Agalev
  • fractievoorzitter van CDU/CSU
  • fractievoorzitter van D66
  • fractievoorzitter van Gemeentebelangen
  • fractievoorzitter van GroenLinks
  • fractievoorzitter van Leefbaar Eindhoven
  • fractievoorzitter van de ChristenUnie
  • fractievoorzitter van de CVP
  • fractievoorzitter van de Lega
  • fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn
  • fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid
  • fractievoorzitter van de PvdA
  • fractievoorzitter van de Reformatorische Politieke Federatie
  • fractievoorzitter van de RPF
  • fractievoorzitter van de SGP
  • fractievoorzitter van de Socialistische Partij
  • fractievoorzitter van de SP
  • fractievoorzitter van de SPD
  • fractievoorzitter van de Stadswacht
  • fractievoorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
  • fractievoorzitter van de VVD
  • fractievoorzitter van het CDA
  • fractievoorzitter van het Algemeen Ouderen Verbond
  • fractievoorzitter van het AOV
  • fractievoorzitter van het Vlaams Blok

  Filip Dewinter, fractievoorzitter van het Vlaams Blok in het Vlaams Parlement.

  De Standaard,

  In maart werd hij gekozen tot fractievoorzitter van het Algemene Ouderen Verbond (AOV).

  Meppeler Courant,

  De fractievoorzitter van het CDA had een etmaal voor Cruijffs afscheidsduel zijn politieke loopbaan abrupt moeten beëindigen wegens de bekendmaking van zijn 'verkeerde' oorlogsverleden.

  NRC,

  De toekomstig fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, F. Korthals Altes, belooft een loyale opstelling tegenover het kabinet-Kok.

  NRC,

  Fractievoorzitter van de RPF, Van Dijke: "Ik ben dankbaar."

  NRC,

  Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP Tweede Kamerfractie, hield een pleidooi voor een eerlijkere globalisering, waarbij (extra) bewapening niet nodig is.

  http://rood.sp.nl/overzicht/

  Mat Herben (1949), de kersverse fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn, maakte vorige week een vliegende start.

  Reformatorisch Dagblad,

  Tjalling Halbertsma, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad, was vanmorgen bij de actie aanwezig.

  Het Parool,

  "Ik denk dat de Lega hem zal steunen", aldus Francesco Tabladini, fractievoorzitter van de Lega in de Senaat.

  NRC,

  Alleen de conscentieuze fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arthur Vlaardingerbroek, zaagde de wethouder door over de voorwaarden.

  Rotterdams Dagblad,

  De brief aan premier Dehaene is ondertekend door Paul Tant, fractievoorzitter van de CVP in de Kamer en tien andere CVP-kamerleden.

  De Standaard,

  De auteur is fractievoorzitter van Agalev in het Vlaams Parlement.

  De Standaard,

  Hoewel dat door de betrokkenen natuurlijk wordt ontkend, is de oproep van Wolfgang Schäuble, fractievoorzitter van CDU/CSU in de bondsdag, om de campagne op inhoud te voeren, aan velen voorbij gegaan.

  http://www.kun.nl/cds/verkiezingen.html

  Eind oktober 1975 hield Van Mierlo, toen fractievoorzitter van D66, in de Tweede Kamer een indrukwekkend betoog over Duitsland, welks groeiend zelfbewustzijn hij een factor noemde waar Nederland rekening mee moest houden.

  NRC,

  Voorzetsel: voor

  • fractievoorzitter voor de PvdA

  Van 1970 tot 1978 maakte ze deel uit van de gemeenteraad Wormer, waar ze fractievoorzitter voor de PvdA was.

  Meppeler Courant,

  met eigennaam


  Fractievoorzitter Heerma hield vervolgens voet bij stuk onder het motto: Kiezen voor leven.

  NRC,

  Fractievoorzitter Wolffensperger zat op dat moment al lang weer in Den Haag.

  NRC,

  Zo wordt al langere tijd gemorreld aan de positie van fractievoorzitter Wöltgens.

  NRC,

  Fractievoorzitter Rosenmöller zou vanmiddag een spoeddebat aanvragen, dat wellicht nog deze week wordt gehouden.

  NRC,

  Binnen de verdeelde PvdA-fractie is Kalsbeek één van de vertrouwelingen van fractievoorzitter Wallage.

  NRC,

  Fractievoorzitter Brinkman van het CDA kreeg het eerste exemplaar aangeboden.

  NRC,

  Volgens fractievoorzitter Harm Speelman zijn er in Giethoorn meer dan genoeg van dit soort eetgelegenheden.

  Meppeler Courant,

  De huidige fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven wil niet meedingen naar het partijleiderschap van de PvdA.

  ANP,

  Fractievoorzitter Enneüs Heerma zei maandag dat de boodschap van de bisschop in zijn partij wel is aangekomen.

  De Standaard,

  Woensdagochtend 16 oktober bevestigt de nieuwe fractievoorzitter Mat Herben dat Zalm vals heeft gespeeld.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Maar helaas, fractievoorzitter Wolfgang Schäuble had geen zin om de naar zijn smaak politiek te zwaar geprofileerde mevrouw Däubler-Gmelin als SPD-kandidaat te accepteren.

  NRC,

  Twee weken geleden zei fractievoorzitter Frits Bolkestein op een liberale bijeenkomst in Spier dat er niet aan een COT te ontkomen valt.

  Meppeler Courant,

  gevolgd door naamvalsgenitief


  • fractievoorzitter der christen-democraten

  De fractievoorzitter der christen-democraten, Elco Brinkman, hield het bij een gedicht van de katholiek Huub Oosterhuis.

  NRC,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • fractievoorzitter en kandidaat-lijsttrekker
  • fractievoorzitter en kandidaat-partijleider
  • fractievoorzitter en lijsttrekker
  • fractievoorzitter en politiek leider
  • fractievoorzitter of formateur
  • fractievoorzitter of informateur
  • fractievoorzitter of partijvoorzitter

  Dit is diverse malen duidelijk geworden tijdens kabinetsformaties: de koningin negeerde openbare adviezen van fractievoorzitters of (in)formateurs.

  NRC,

  Evaluatiegesprekken in politieke gremia heb ik in vorige functies altijd als fractievoorzitter of partijvoorzitter gevoerd.

  http://www.leoplatvoet.nl/dinsdagboek.htm

  'De ontpoldering van Nederland' noemde fractievoorzitter en kandidaat-lijsttrekker Thom de Graaf het.

  Brabants Dagblad,

  Ook vindt ze het ongewenst om tegelijkertijd fractievoorzitter en kandidaat-partijleider zijn.

  ANP,

  Minister Bukman (landbouw) vindt opheffing van zijn ministerie 'ondenkbaar'. Hij zegt dat in een reactie op uitspraken van de fractievoorzitter en lijsttrekker van het CDA, Brinkman, die opheffing van het departement in een vandaag verschenen boek 'onvermijdelijk' en 'onafwendbaar' noemt.

  NRC,

  Een dag na de verkiezingen werd Rosenmöller alsnog fractievoorzitter en politiek leider.

  Haagsche Courant,

  • de fractievoorzitters en de ondervoorzitters van de Kamer
  • de fractievoorzitters en de partijleiders
  • de fractievoorzitters en de partijvoorzitters
  • de fractievoorzitters en de schepenen
  • de fractievoorzitters en de senatoren
  • de burgemeester en de fractievoorzitters
  • de gemeentelijke auditor en de fractievoorzitters
  • de gemeenteraadsvoorzitter en de fractievoorzitters

  Het individueel administratief ondersteunen van de burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsvoorzitter, de fractievoorzitters en de gemeentelijke auditor zijn maar enkele voorbeelden van voorspelbare meerkosten.

  http://www.kuleuven.ac.be/facdep/social/pol/io/iobib/rapport/sb110201_psw.pdf,

  Dit college bestaat uit de fractievoorzitters en de ondervoorzitters van de Kamer.

  http://www.eerstekamer.nl/

  Vinden de fractievoorzitters en de partijvoorzitters van de meerderheid die materie niet belangrijk genoeg om er heisa rond te maken?

  De Standaard,

  Boven hem staan de andere fractievoorzitters en de senatoren Zijlstra en Van Veldhuizen.

  NRC,

  Vaste verbindingen


  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen