rechtbankvoorzitter


rechtbankvoorzitter 1.0

(recht en misdaad)

voorzitter van een rechtbank

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een rechtbankvoorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is de voorzitter van een rechtbank

  Algemene voorbeelden


  "Van de beschuldigingen aan het adres van Jol is weinig tot niets overgebleven", stelde rechtbankvoorzitter Willems.

  De Standaard,

  Afgaande op de vakature bij de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk is hij er nog niet helemaal uit geraakt. Daar wacht men al meer dan zes maanden op een nieuwe rechtbankvoorzitter.

  De Standaard,

  Toen de rechtbankvoorzitter de zitting met een hamerslag besloot, verliet Xanana's bejaarde vader ijlings het gerechtsgebouw.

  NRC,

  Op 15 december 1995, net voor hij de jury in beraadslaging wegzond, vatte rechtbankvoorzitter Godin de feiten samen.

  De Standaard,

  Rechtbankvoorzitter Josef Hoch wees de eis van de verdediging af het proces stop te zetten en opnieuw te beginnen omdat na wraking van de eerste rechtbankvoorzitter geen reserve-rechter meer beschikbaar was.

  De Standaard,