commissievoorzitter


commissievoorzitter 1.0

voorzitter van een commissie

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een commissievoorzitter…

is een voorzitter; is een persoon

 • [Toepassingsgebied of bereik] is de voorzitter van een commissie

  Algemene voorbeelden


  Het gekibbel over procedures en welke fractie de commissievoorzitter mag leveren kreeg hierdoor hallucinante proporties.

  De Standaard,

  De slachtoffers en eventueel hun advocaten krijgen vanaf januari 1997 de kans te getuigen voor de bevoegde onderzoekscommissie in de Kamer. Dat heeft de commissievoorzitter, Tony Van Parys, gisteren meegedeeld.

  De Standaard,

  Vóór het begin van de vergadering dienen de fractiemedewerkers zich aan de commissievoorzitter en aan de administratieve secretaris voor te stellen, met opgave van hun naam en hoedanigheid.

  http://www.lachambre.be/nederlands.html

  De commissie vergadert wanneer nodig, binnen de financiële krijtlijnen die daartoe zijn vastgelegd in de centrale begroting en waarvoor de bevoegde afdeling verantwoordelijk is. De commissievoorzitter roept de commissie samen. De commissieleden kunnen agendapunten voorstellen via het secretariaat. Het secretariaat staat in voor de verzending van de uitnodiging.

  http://www.argo.be/ond/ccv/commissies.htm

  Maar Zonnestraal is nooit bij die commissie voor sanering voorgedragen. Hij beschouwde zichzelf kennelijk als projectontwikkelaar van terreinen en objecten waar hij niets over te zeggen heeft. Naar ons idee overtrad hij daarmee zijn bevoegdheden als commissievoorzitter.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de Italiaanse commissievoorzitter

  De Italiaanse commissievoorzitter wees erop dat de Europese Commissie na de aanslagen van 11 september de coördinerende rol meer dan heeft waargemaakt, onder meer door extra humanitaire hulp aan Afghanistan te verzorgen.

  ANP,

  met eigennaam


  • commissievoorzitter Jacques Delors
  • commissievoorzitter Prodi
  • commissievoorzitter Romano Prodi
  • commissievoorzitter Santer

  Deze Commissie, bestaande uit de presidenten van de centrale banken van de lidstaten onder voorzitterschap van de Commissievoorzitter Jacques Delors, had tot taak een plan te ontwerpen voor het tot stand brengen van de Economische en Monetaire Unie.

  http://www.europese-beweging.nl/3gebruik/meerwt3/meerwt3.htm

  Commissievoorzitter Prodi heeft gezegd dat het Parlement volledig en per geval op de hoogte gehouden zal worden over de besluitvorming, maar dat de huidige wetgevingsprocedures onveranderd blijven.

  http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm,

  De Europese Commissie is een twintigkoppige ploeg onder leiding van commissievoorzitter Romano Prodi.

  http://www.expeditieeuropa.be/bv/ne/index.php

  Als beoogd Commissievoorzitter Santer in 1994 verklaart dat het takenpakket van de EC te omvangrijk is en als de hoogste ambtenaar van de EC Carlo Trojan zeer recent nog pleidooien houdt voor een drastische reductie dan kunnen en willen wij daarbij niet achter blijven.

  http://www.eurofractie.nl/