CVS


CVS 1.0

(gezondheid, geneeskunde en zorg. Hoewel CVS eigenlijk de afkorting is van chronischevermoeidheidssyndroom wordt het meestal verklaard als een afkorting van chronisch vermoeidheidssyndroom.)

ernstige vermoeiheidsklachten die langer dan zes maanden aanhouden en waarvoor geen duidelijke verklaring is; chronischevermoeidheidssyndroom; ME (Myalgische Encephalomyelitis)

Semagram (extra betekenisinformatie)


CVS…

is een syndroom; is een ziekte

   Algemene voorbeelden


   Onderzoekers van het UMC St Radboud hebben in het bloed van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) geen XMRV-virus aangetroffen. Hun onderzoek, online gepubliceerd in het British Medical Journal, haalt Amerikaanse bevindingen onderuit die vorig jaar in Science zijn gepubliceerd.

   de Volkskrant,

   Het duurde jaren vooraleer de legerartsen het 'Gulf War Syndrome' ernstig namen. De symptomen deden op het eerste gezicht sterk aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) denken. Toen dat syndroom in het begin van de jaren tachtig de kop opstak, heette het nog de 'yuppieziekte'. Naderhand bleken niet alleen de 'young urban professionals' last van de aanslepende vermoeidheid te hebben.

   http://home.tiscali.be/be077857/medische/cfs/kranten/11nov2000.htm,

   Chronischevermoeidheidssyndroom of CVS komt wel vaker voor bij meerdere leden van één gezin.

   Knack,

   Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische invaliderende aandoening die hoofdzakelijk vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 50 jaar treft.

   http://www.cvsinfo.be/Htmldocumenten/Mietgeneesheren/DeMeirleir/Nijs/Implicaties%20en%20fysiopathologie%20van%20Cvs.htm

   Is het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS of, meer gangbaar in medische kringen, CFS naar chronic fatigue syndrome, en ook bekend als myalgo encephalitis (ME) wegens de veel voorkomende spierpijnen), een beschavingsziekte, want een logisch product van onze jachtige maatschappij?

   http://home.tiscali.be/be077857/medische/cfs/kranten/17april1996.htm,

   Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) of Myalgische Encephalomyelitis (ME) [...]. Vreemd, je was actief, een echte doorzetter en je had altijd zo'n plezier in het leven. Maar op de één of andere manier ben je al meer dan een half jaar niet meer 'de oude'; je voelt je moe, na enige inspanning vaak zelfs uitgeput en je hebt van die vreemde spierpijnen. En daarbij al die andere klachten - om wanhopig van te worden! En dat is nog niet het ergste: bij laboratoriumonderzoek kan niets afwijkends worden gevonden, zodat het voor kan komen dat artsen zelfs concluderen dat je helemaal gezond bent. Herkent u dit beeld? Dan is het heel goed mogelijk dat al die klachten worden veroorzaakt door Myalgische Encephalomyelitis.

   http://users.castel.nl/~bultw01/

   Abnormaal hoge dosissen van immuunactiverende factoren (waarvan sommige inderdaad vermoeidheid kunnen veroorzaken) zouden daardoor in de bloedstroom terechtkomen en tot een chronische uitputting leiden. Sommige auteurs beschouwen CVS zelfs als een autoimmuunziekte.

   http://www.cvsinfo.be/Htmldocumenten/Mietcognitief/Gezinsfunctioneren%20en%20psychosomatiek.htm,

   Die mensen die volharden in hun overtuiging dat CVS niet meer is dan een psychosomatische aandoening, bied ik een transfusie aan van mijn bloed.

   Knack,

   De Wereldgezondheidsorganisatie erkende CVS, België nog niet.

   Knack,

   Bij ME/CVS bent u langer dan 6 maanden ernstig vermoeid.

   https://www.thuisarts.nl/chronisch-vermoeidheid-syndroom/ik-heb-chronisch-vermoeidheidssyndroom#:~:text=De%20ziekte%20wordt%20ook%20wel,ziekte%20ernstig%20en%20langdurig%20is.

   In de ogen van ijzervreters blijft CVS niettemin een typische kwaal voor stadsnerds die niet tegen de financiële jungle opgewassen zijn.

   http://home.tiscali.be/be077857/medische/cfs/kranten/11nov2000.htm,

   Combinatiemogelijkheden


   in voorzetselgroep


   • aan CVS lijden

   Toename van de ziekte van Lyme [...]. Die stijging noemt men onrustwekkend. Oorzaak is het toegenomen aantal teken in de bossen [...]. Een goede voorlichting is essentieel om probleem te voorkomen: 5-30% van alle teken is drager van de ziekte (de bacterie Borrelia burgdorferi), en 5% van de mensen die besmet zijn krijgen de ziekte. Maar voor die de ziekte heeft, opent zich dikwijls een lijdensweg vergelijkbaar met patiënten die lijden aan CVS (chronische vermoeidheid).

   http://www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=1908,

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   CVS 2.0

   (gezondheid, geneeskunde en zorg)

   computervisiesyndroom, syndroom dat zich kenmerkt door het gebrekkig functioneren van de ogen en hoofdpijn als gevolg van overmatig computergebruik

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   CVS…

   is een syndroom; is een aandoening

   • [Oorzaak] ontstaat door overmatig computergebruik
   • [Bijverschijnsel] gaat gepaard met prikkeling en vermoeidheid van de ogen, een wazig gezichtsveld en hoofdpijn

    Algemene voorbeelden


    De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat intensief computergebruik slechts een lichte impact heeft op de ogen van kinderen. Kinderen ervaren dezelfde problemen als volwassenen als ze te lang voor de computer zitten: geprikkelde ogen, oogmoeheid, een wazig gezichtsveld en hoofdpijn. De verspreiding van de computer doet dergelijke klachten stijgen, zowel bij volwassenen en kinderen. Er bestaat zelfs een naam voor: het computervisiesyndroom (CVS).

    http: //www. ond. vlaanderen. be/ict/veilig_ict/Veilig_internet_tips. pdf,