dbso


dbso 1.0

((vooral) in België,(vooral) geschreven taal,onderwijs algemeen, overig)

Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs, vorm van onderwijs die leerplichtige jongeren vanaf zestien (soms vijftien) jaar in staat stelt hun opleiding met werk te combineren, waarbij zij verplicht twee dagen per week een praktijkgerichte beroepsopleiding en een algemeen vormende opleiding krijgen in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO)
Kortweg ook Deeltijds Onderwijs (do) genoemd. Meestal met hoofdletters gespeld, maar de officiële spelling is met kleine letters.
Zie ook : do

Semagram


Het dbso…

is een onderwijsvorm

   Algemene voorbeelden


   U kunt naar het dbso tot het einde van het schooljaar waarin u 25 jaar wordt.

   https://www.vlaanderen.be/deeltijds-beroepssecundair-onderwijs-dbso,

   Naast het voltijds secundair onderwijs bestaat voor jongeren vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar de mogelijkheid om over te stappen naar een deeltijds systeem. Ze kunnen een opleiding volgen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO). Het DBSO wordt georganiseerd in de Centra voor Deeltijds Onderwijs. Deze kunnen autonoom zijn, maar zijn meestal verbonden aan een gewone secundaire school.

   http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dbso/,

   In het DBSO volgen de leerlingen 15 lesuren per week. Het is de bedoeling de opleiding aan te vullen met een werkcomponent die - waar mogelijk - aansluit bij de opleiding in het centrum. De specifieke studiebewijzen die je behaalt in het deeltijds beroepsonderwijs zijn gericht op directe tewerkstelling. Onder bepaalde voorwaarden kan je er ook het diploma secundair onderwijs behalen, evenals andere studiebewijzen gelijkwaardig aan die uit het voltijds secundair onderwijs. Terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en zelfs doorstroming naar het hoger onderwijs wordt daardoor mogelijk.

   http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/dbso/,

   Het zou goed zijn dat in het secundair onderwijs ASO, TSO, BSO, DBSO, deeltijdse vorming op één plaats werden samengebracht.

   http://www.clb-net.be/clb01/inhouden/inhouden10/art10_2_14.html,

   Het ontwikkelen van het DBSO tot een volwaardige onderwijsvorm met een eigen specifiek en aangepast pedagogisch concept.

   De Standaard,

   Leerkrachten uit het TSO, BSO en het DBSO vinden dan weer dat er te weinig nascholing naar hen toe voorzien wordt.

   http://www.argo.be/ond/ccv/kwalse3h.htm

   De verlengde leerplicht tot de leeftijd van 18 jaar werd 13 jaar geleden ingevoerd. De hoogste tijd om de toepassing van de wet op de verlengde leerplicht te evalueren [...]. De nood daaromtrent blijkt bij het in herinnering brengen van de meest markante vragen rondom de toepassing van de wet op de verlengde leerplicht: [...] - Wat met het statuut van de leerling in het deeltijds beroeps-secundair onderwijs (DBSO)? - Wat met de, over het algemeen nog steeds op een laag pitje staande, wisselwerking tussen DBSO en het bedrijfsleven?

   Standaard,

   Woordfamilie


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen