Gods eniggeboren zoon


Gods eniggeboren zoon 1.0

(religie, mystiek en mythologie)

Jezus Christus in zijn hoedanigheid van de enige zoon van God

Algemene voorbeelden


Wij geloven dat de Here Jezus Christus Gods eniggeboren Zoon is, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria en als mens in de wereld is gekomen, zonder opgehouden God te zijn.

http://home.wanadoo.nl/henryv/