zoon


zoon 1.0

mannelijk kind van iemand

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zoon…

is een persoon

 • [Groep] maakt of maakte in het normale geval deel uit van het gezin van de ouders of van een van beide ouders
 • [Herkomst of oorsprong] kan biologisch een kind zijn van zijn wettige ouders of kan geadopteerd zijn
 • [Rang of hiërarchische positie] is een eerstegraads familielid van zijn ouders; is een familielid in de eerste graad van zijn ouders
 • [Geslacht] is van het mannelijke geslacht; is een man of jongen
 • [Betrekking of relatie] wordt voorgesteld in zijn verwantschapsrelatie met zijn ouders of met een van zijn ouders

Algemene voorbeelden


Op dit ogenblik is de situatie zo dat verweerster, aanlegster op tegeneis wellicht gezien het verblijf en de domiciliëring bij de moeder de volledige toekenning van het kindergeld zal worden toegekend. Dat is op het ogenblik voor beide kinderen samen inbegrepen het verhoogde kindergeld voor de zoon V. al 24.000 F. per maand.

http://users.pandora.be/goudi/inf_procedure.html,

Zij heeft twee kinderen, een dochter zit in de zesde, de zoon in de vierde klas van het vwo.

NRC,

In beide gevallen gaat het om een revolte tegen een psychologische werkelijkheid, gepersonifiëerd in de figuur van Oedipus, de vader van het gelijknamige complex waar elke zoon mee te maken krijgt.

Alles moet over, Carel Peeters,

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • geboren worden uit een huwelijk

Uit dit huwelijk is in 1990 een zoon geboren.

http://www.iji.nl/index.cfm

Overlopers beweren dat Kim nog een andere zoon heeft, die in 1966 geboren werd uit een huwelijk voor de verbintenis met Sung.

De Standaard,

als object bij een werkwoord


 • een zoon baren
 • een zoon hebben
 • een zoon krijgen
 • een zoon op de wereld zetten
 • een zoon schenken
 • een zoon ter wereld brengen
 • een zoon verwekken
 • een zoon voortbrengen
 • een zoon willen
 • een zoon hebben bij iemand

Ze heeft een zoon gebaard, eentje die al zijn chromosomen goed op een rijtje heeft.

http://www.planet.nl/planet/show/id=75082/contentid=423081/sc=43fe85,

En deze Louis jr. had een zoon, wéér een Louis, die Loekie werd genoemd en die in de jaren veertig, in de Bouwmeesterrevue, enige faam verwierf als het komieke typetje Stoet Haspel.

NRC,

Op zijn 21ste werd Piet Doedens vader. Hij heeft nu een zoon en een dochter.

NRC,

De meest kwetsbare categorie is vanouds die van de weduwen, vooral weduwen die geen zoons hebben voortgebracht.

NRC,

Een oud gezegde luidt dat een man een zoon moet verwekken, een boek moet schrijven en een boom planten.

De Standaard,

Bianca schonk Francisco een zoontje, Antonio.

De Standaard,

Kim heeft een dochter bij een tweede vrouw en een andere zoon bij zijn derde vrouw, met wie hij momenteel samenleeft.

De Standaard,

Prinses Margarets dochter, Lady Sarah Chatto, heeft zondag een zoon ter wereld gebracht.

De Standaard,

De prokureur bevestigde niet dat de vrouw Nicolas ontvoerd heeft omdat zij na de geboorte van drie dochters, en een reeks miskramen, eindelijk een zoon wilde.

De Standaard,

Niet veel later trouwde hij een vrouw uit Sint-Petersburg, die ten slotte een zoon op de wereld zette, die hij Mark noemde.

Russendisco, Wladimir Kaminer,

Of het nou liefde was of niet, Caesar en Cleopatra kregen een zoon.

Caesarion, Isabella, Anna: drie monologen, Gérard van Kalmthout,

met adjectief ervoor


 • adolescente zoon
 • buitenechtelijke zoon
 • dertienjarige zoon
 • echte zoon
 • eerstgeboren zoon
 • eigen zoon
 • enige zoon
 • flinke zoon
 • gezonde zoon
 • jongste zoon
 • kerngezonde zoon
 • meerderjarige zoon
 • middelste zoon
 • minderjarige zoon
 • onechte zoon
 • onwettige zoon
 • oudste zoon
 • pasgeboren zoon
 • thuiswonende zoon
 • volwassen zoon

In plaats van voortdurend te gaan vitten, kun je beter een paar regels stellen, over wat je zelf het belangrijkst vindt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 's avonds samen eten aan tafel. Maar niet dat je adolescente zoon of dochter dan verplicht is om ook met je te praten.

De Standaard,

Da Vinci, Leonardo: Italiaans schilder, bouwmeester, natuuronderzoeker, ingenieur, musicus [...]. Buitenechtelijke zoon van Ser Piero, een notaris die voor de Medici werkte.

http://users.pandora.be/websthetica/webstheticaDAV.htm

Ze hebben hun oudste zoon Bo genoemd!

De passievrucht, Karel Glastra van Loon,

Dat is de dode/blinde-hoekspiegel die is ontwikkeld door Wilbert van Waes, die vijf jaar geleden zijn dertienjarige zoon Remy verloor bij een ongeluk met een rechtsafslaande vrachtwagen in Hilversum.

Het Parool,

Een simpele rekensom leert dat in het gemiddelde gezin de eerstgeboren zoon zijn ouderlijk huis pas verlaat als zijn moeder 52 is.

de Volkskrant,

Mijn eigen zoon mishandelde mij destijds als een soort misdadiger, vanwege de dierenpelzen, begrijpt u me?

http://www.sdnl.nl/kind-30.htm,

Zijn enige zoon, de prins, vroeg toen aan het meisje of zij met hem wilde trouwen.

http://www.avzaanland.nl/jeugd/antwoord_05.htm,

Je kunt een jongen alleen als je zoon adopteren wanneer het niet je echte zoon is.

Televisie, psychiaters, computers en andere griezelverhalen, Piet Grijs,

Bowie werd in de jaren zeventig beroemd door zichzelf biseksueel te noemen, te flirten met travestie en zijn pasgeboren zoon met de naam Zowie op te zadelen.

http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?articleID=DSM30012000_004,

De Engelse koning Hendrik de VIII geloofde zelfs dat het eten van bataat zijn kansen om een gezonde zoon te krijgen zou vergroten.

http://home2.pi.be/eb349940/product1/algemeen/zaardappelalg.html

Voor haar vertrek prent zij haar middelste zoon in nooit de fout te maken die zij ooit maakte.

http://www.filmkrant.nl/av/org/filmkran/archief/fk170/mcmullen.html,

De nog thuiswonende zoon Mark, die nog studeert, is op de zaterdagen actief op de rijdende winkel.

Meppeler Courant,

Het weekblad onthult dat Steinkühler voor zichzelf en zijn minderjarige zoon Dominik tussen half maart en 1 april van dit jaar voor 998.406 Duitse mark aan aandelen Mercedes kocht.

NRC,

Van Koppen en Merckelbach (1999) enquêteerden 74 Nederlandse ouders die zich hadden aangesloten bij de Werkgroep Fictieve Herinneringen nadat ze door hun volwassen zoon of (meestal) dochter van seksueel misbruik waren beschuldigd.

http://www.skepsis.nl/pseudoherinneringen.html,

Maar in het doktershuis loopt ook nog een huisknecht rond die de jongens scherp in de gaten houdt: de man meent dat hij een onwettige zoon is van Del Orez, weet van zijn moeder dat er meer in de kist moet zitten dan alleen wat oude spullen en is er dus op uit het ding in handen te krijgen.

NRC,

'Mijn man?' reageerde Anna verbaasd. 'Ja, wat deed-ie ook weer? Reed-ie niet op een vrachtwagen?' [...]. 'Ja, hij is vaak op de weg, altijd maar weer in het buitenland.' 'Nou, hij heeft in elk geval een flinke zoon gemaakt,' lachte Irma, streek Arend over de haren en deed een stap opzij.

Arend, Stefan Brijs,

Concreet betekent dit dat de verhuur van een onroerende zaak of het verstrekken van een lening door een vader aan zijn meerderjarige zoon ten behoeve van de onderneming van laatstgenoemde ertoe leidt dat de onroerende zaak respectievelijk de vordering bij de vader tot de grondslag van de vermogensrendementsheffing (box III) behoort, terwijl de voor het gebruik van die vermogensbestanddelen verschuldigde vergoeding bij de zoon volgens de regels van het winstregime in aanmerking wordt genomen.

http://www.cbhome.nl/index.php,

Ruim een maand later, op 25 november, bevalt Carola van een kerngezonde zoon die de naam Cornel krijgt.

http://www.bzn-online.com/cgi-bin/asp/general/index.asp?lang=dutch

De dode hand is de hand van Villefort, door zijn onechte zoon Cavalcanti/Benedetto, die in de graftombe is binnengedrongen, afgehakt.

NRC,

'Onze jongste zoon heeft ook de roeping om heilssoldaat te worden,' zegt ze tevreden.

Meppeler Courant,

met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


 • inwonende zoon
 • opgroeiende zoon
 • studerende zoon

Een verre neef van Maurice noemde hij zich en hij had een advocaat geconsulteerd die zijn studerende zoon was.

Acacialaan, Koen Peeters,

Twee zaken delen ze nu: een zekere afschuw aan artistieke zekerheid én elk een opgroeiende zoon.

De Standaard,

Bij een inwonende zoon of dochter van 26 voor wie de kamer schoongehouden wordt en alle kleding keurig gestreken in de kast gelegd wordt, is het niet onredelijk een vergoeding voor huishoudelijk werk te vragen.

Brabants Dagblad,

met adjectivisch voltooid deelwoord


 • aangenomen zoon
 • aangetrouwde zoon
 • geadopteerde zoon

Wessels vertelt een pikant verhaal over de manier waarop hij zich de vrouw van zijn geadopteerde zoon toeëigende: via een openbaring werd het Mohammed duidelijk dat hij deze schone vrouw mocht trouwen!

http://www.michsjol.demon.nl/artikelen/

'Jazeker,' zei Lupijn, 'praat me niet van aangetrouwde zoons, deze is als vermist opgegeven. Hij bleek getrouwd, is trouwens al weer weduwnaar, wat eigenlijk zou moeten worden onderzocht. Ik heb het nagetrokken, hij zit in Aruba en dat is genoeg, die willen daar allemaal in de zon liggen.'

Gesprekken in huizen aan zee, Willem Brakman,

Aangenomen zoon Frans volgde zijn pleegouders op en werd op de kam eveneens boer en brouwer met mouterij.

De Standaard,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: bij

 • een zoon bij mijn tweede vrouw

"Heb je nog meer kinderen?' "Nog een zoon bij mijn tweede vrouw.' Hij keek rond. "Die moet hier ook ergens zijn.' "Hoe heet hij?' "Peter,' zei Anton.

De aanslag, Harry Mulisch,

Voorzetsel: uit

 • zoon uit een kleurlinggezin
 • zoon uit een mijnwerkersgezin

Rothmann, zoon uit een mijnwerkersgezin, verdiende jarenlang zijn brood als metselaar, kok en verpleeghulp.

NRC,

De zoon uit een arm kleurlinggezin uit de harde, droge Karoo-streek groeide via zijn theologiestudie en het domineesambt uit tot een van de meest gevreesde tegenstanders van het apartheidsbewind.

NRC,

Voorzetsel: van

 • zoon van acht
 • zoon van de familie
 • zoon van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder
 • zoon van een tuinder
 • zoon van Kim Il Sung
 • zoon van Willeke Alberti en John de Mol

Uit een briefwisseling met de zoon van de familie werd opgemaakt dat de salontafel, de boekenkast en de kapstok vermoedelijk oranje delen zouden moeten hebben.

http://www.icn.nl/dir003/icn/cmt/text.nsf/0/98e680670de1f164c1256eac002ca40c?OpenDocument,

Als zoon van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder leerde hij voetballen op een grasveldje voor het ouderlijk huis in de Amsterdamse wijk Osdorp.

NRC,

Als zoon van een tuinder, kassen en vollegronds teelt groeide ik op tussen verschillende buurlui.

http://www.kalkoen.nl/hiermetdieveer/arc9-2001.shtml,

Kim Jong Il, de zoon van Kim Il Sung, heet officieel 'leider' te zijn van Noord-Korea, maar de twee hoogste ambten van zijn land: het presidentschap en het partijleiderschap, staan nog steeds niet officieel op zijn naam.

NRC,

De zoon van Willeke Alberti en John de Mol, tot nu toe actief als zanger van de groep Good Times en acteur in Goede Tijden Slechte Tijden is vanaf 29 januari op werkdagen te zien met het programma '100 procent Johnny'.

Het Financieele Dagblad,

Mijn zoon van acht heeft nachtmerries.

http://www.ptb.be/international/print.phtml?section=A2AAABBS_id=4611,

in voorzetselgroep


 • van vader op zoon

Prostitutie kadert in een patriarchaal model van de samenleving waardoor tal van ideeën worden overgeleverd van vader op zoon en van moeder op dochter.

http://www.sap-pos.org/rood/2002/april/prostitutie.htm,

Ze zijn imker van vader op zoon, ofwel hebben ze iemand in de familie of onder de buren die bijen houden.

http://www.ping.be/honingbijen/index3.htm

De kwaliteit van de produkten is nog steeds voor een groot deel afhankelijk van handwerk en vakmanschap, kennis die doorgegeven wordt van vader op zoon.

http://www.hgc.be/HGC/messen-solingen.htm

Zo had het Nederlanderschap nog eeuwen van vader op zoon kunnen overgaan, als op 1 januari 1985 niet een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap in werking was getreden met als een van de doelen een grote opruiming te houden onder de echte en de latente Nederlanders.

NRC,

Dit is een onvergetelijk feest, een mengeling van heidense en christelijke wortels die van vader op zoon zijn overgegaan.

http://users.skynet.be/catalunya.be/folklore.htm

Hier werkte men van vader op zoon in de steengroeve.

http://www.vielsalm.be/nl/tourisme/villages/villages_nl.php

 • bevallen van een zoon
 • vader van een zoon

De Amerikaanse Pegge Lynn is afgelopen vrijdag bevallen van een zoon, Eric.

De Standaard,

Peuter verdrinkt bij ingang crèche. Mohammed Khaled, vader van een zoon van zeven maanden, staat op en vraagt met gebroken stem: "Waarom zijn de kinderen niet geteld?"

Het Parool,

met telwoord ervoor


 • beide zoons
 • tweede zoon
 • vijf zoons

Naast Henk ten Hoor zijn de beide zoons, Hielke en Martin, plus een dochter en een neef werkzaam in het bedrijf.

Meppeler Courant,

Sophie Opel steunt haar vijf zoons die het bedrijf voortzetten.

http://ascona.patat.org/opel/

Toen werd een huwelijk gesloten tussen de 14-jarige Catharina de Medici en Henri, de tweede zoon van de Franse koning.

http://www.google.nl/search?q=cache:6cvloVVOk7cJ:www.historisch-toerisme-bureau.nl/artikelen/ijsdermedicis.htm+dauphin+site:.nl=nl=lang_nl

met bezittelijk voornaamwoord


 • haar zoon
 • hun zoon
 • je zoon
 • jouw zoon
 • jullie zoon
 • mijn zoon
 • onze zoon
 • uw zoon
 • zijn zoon

Bij de eerste blikken vanuit het vliegtuig op Rusland kan Solzjenitsyn zijn geluk nauwelijks op. Zijn zoons wenken hem naar een raampje van waaruit hij een beter uitzicht heeft.

NRC,

Via de gezinsbegeleiding worden ouders regelmatig geïnformeerd over de evolutie van hun zoon of dochter.

http://www.sporen.be/sporen/index.html,

Misschien heb ik wel voor tachtig procent in handen, dacht hij, wie onze zoon later wordt. Het is niet anders, de jongen is tien jaar, een vrijwel onbeschreven blad [...]. Samen met wat de genen dicteren, zal de richting die ik hem aanwijs mede zijn passies bepalen, zijn beroepskeuze en aldus de loop van zijn volwassen leven.

Blanco, Peter Terrin,

Ze pakte haar pen en sloeg een nieuwe bladzijde op. Daar vond ze het: Toen Peter stierf. Toen ze sliep met het dode kind in haar armen. En ze in de uiterste onwerkelijkheid terechtkwam, die keer dat ze haar zoon op het consultatiebureau kwijtraakte.

Anna, Hanna en Johanna, Marianne Fredriksson,

Uiteindelijk vroeg God aan Abraham dat hij zijn zoon zou sparen en zond hem een engel met een schaap als offer.

http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9919504/islam.htm

Hierna wendde hij zich tot de geknielde boodschapper: 'Vrede zij met u, mijn zoon. Ge hebt ons een droeve en tegelijkertijd vreugdevolle tijding gebracht. Het bedroeft ons dat de eerwaarde don Pedro niet meer in ons midden is.'

Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

voorafgegaan door naamvalsgenitief


 • Bachs zoon

Onderaan het fragmentarisch autografisch handschrift van de laatste onafgewerkte fuga schreef Bachs zoon Carl Philipp Emanuel het volgende: "De componist overleed terwijl hij deze fuga schreef waarin de naam BACH verschijnt in het contrasubject."

http://www.akc-orgel.be/det_juli_2_2000.htm,

gevolgd door naamvalsgenitief


 • zoon des huizes

Het is vooral de slaapkamer van de zoon des huizes, Hugh, die Gunno boeit.

NRC,

met eigennaam


 • zoon Brooklyn
 • zoon Hans Hoving
 • zoon Jezus Christus
 • zoon Willem

Haar zoon Willem was ziekelijk en gebocheld.

NRC,

Mevrouw Hoving sr. kwam in 1946 met haar man naar Ruinen waar de praktijk van dokter Dorrema werd overgenomen. Zoon Hans Hoving werd in die praktijk in 1966 huisarts toen hij vader opvolgde.

Meppeler Courant,

Als een rode draad loopt door de musical, dat God, de Schepper van hemel en aarde, Zijn Zoon Jezus Christus gaf om weer licht te brengen in deze, soms zo donkere wereld.

Meppeler Courant,

Posh Spice Victoria Beckham blijkt vorig jaar juni het grootste deel van haar dure garderobe, liefdesboodschappen van haar wereldberoemde voetballende echtgenoot David en onder meer een teddybeer en een haarlok van hun zoon Brooklyn te zijn kwijtgeraakt aan een dief op de Londense luchthaven Heathrow.

De Telegraaf,

met ander, nevengeschikt substantief


 • man en zoon
 • moeder en zoon
 • vrouw en zoon
 • zoon en dochter
 • zoon of dochter
 • zoon en schoondochter
 • uitgeverij Groen en Zoon
 • Sloos en Zoon b.v.

Ze hunkert er vreselijk naar haar man en zoon te zien.

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel21/kn2117e.htm,

Dat beeld, dat ene bezette tafeltje met al die andere lege tafels, vertelt veel over het isolement waarin moeder en zoon terecht zijn gekomen.

NRC,

Bebtsjoek was niet thuis, zijn vrouw en zoon konden zich nog net in veiligheid brengen.

NRC,

De wereld maakte kennis met de achttienjarige dochter van Ozzy Osbourne via de succesvolle MTV-realitysoap The Osbournes. Daarin konden we vooral zien hoe de heer des huizes zich opwond over hondendrollen op het tapijt, zijn zoon en dochter elkaar continu in de haren vlogen en moeder zich bezighield met de vraag: hoe kunnen we nog geld verdienen?

http://members.lycos.nl/fpach/nws-2901.htm

Twee van de stoelen gingen naar zoon en schoondochter elders in ons land, twee gingen we zelf gebruiken.

http://users.ncrvnet.nl/gjhardeman/bakkerl.htm,

SMD (circa 50 werknemers) is een dochter van de holding Groen Beheer, die ook 100 procent deelnemingen heeft in Drukkerij Groen en Uitgeverij Groen en Zoon.

NRC,

Het wordt steeds duidelijker dat vader en zoon Swyteck het slachtoffer dreigen te worden van een wraakoefening.

De Standaard,

Bovendien moet een monarch voortaan met een rooms-katholiek kunnen trouwen en moet het oudste kind van een vorst - zoon of dochter - de troonopvolger worden.

De Standaard,

Sloos & Zoon b.v. is een familiebedrijf opgericht 11 oktober 1956 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vooraanstaand bedrijf op het gebied van grond- en straatwerk.

http://sloosenzoon.nl/

voorafgegaan door als


 • iemand als zijn zoon beschouwen

'Ik heb u toch gezegd dat ik hem een beetje als een zoon beschouwde. Koen was een heel gevoelige jongen, en bijzonder talentrijk. Weet u dat hij op zijn tweeëntwintigste in zijn eentje een campagne heeft uitgedokterd die wereldwijd ongelooflijk heeft gescoord?'

De vijfde macht, Pieter Aspe,

Vaste verbindingen


Gods zoon

Spreekwoorden


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


zoon 1.1

man die wordt beschouwd als de geestelijke erfgenaam van een voorganger of van een tijdperk

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een zoon…

is een persoon

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • politieke zoon

   Of Reagan vandaag wijzer geregeerd zou hebben dan zijn politieke zoon Bush zullen we nooit weten.

   http://www.groene.nl/2004/0424/tr_reagan.html,

   Het stadhuis onderging een cultuurschok toen Stevaert, de politieke zoon van de lokale held Willy Claes, het huis als bedrijfsleider bestierde.

   De Standaard,

   met voorzetselgroep


   • een zoon van '68

   Neetens was een zoon van '68, genuanceerder en dus intelligenter dan die voortvarende generatie zelf.

   De Standaard,

   Vaste verbindingen


   zoon 1.2

   man die deel uitmaakt van een natie, een grote instelling, een volk of een gemeente; ingezetene van een natie of een gemeente

   Betekenisbetrekking


   metafoor
   Betrokken betekenissen 1.0 : 1.2

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een zoon…

   is een persoon

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • afvallige zoon
     • belangrijkste zoon
     • beroemdste zoon
     • grote zoon
     • literaire zoon
     • opmerkelijke zoon

     Laat, maar niet te laat is de verzoening tussen de stad Augsburg en haar beroemdste zoon, de schrijver en dichter Bertolt Brecht, begonnen.

     De Standaard,

     Simplismen hadden geen aantrekkingskracht voor die opmerkelijke zoon der Nederlanden, een protestant die tot het katholicisme overging, een humanistische christen, een Nederlander die zich in België thuisvoelde, een "noorderling" met een diepe affiniteit met de Latijnse wereld.

     De Standaard,

     Saoedi-Arabië was in de Koude Oorlog een steunpilaar van de VS. Momenteel binden economische belangen (olie) het vorstenhuis met Washington. Het land loopt ondanks de haat voor de afvallige 'zoon' Bin Laden niet al te hard voor de Amerikanen uit angst de bevolking voor het hoofd te stoten, die meer om de islam geeft dan om het regerende vorstenhuis.

     De Telegraaf,

     Salzburgs grote zoon Mozart was dit jaar in de Festspiele vertegenwoordigd met een weinig geslaagde herneming van Don Giovanni in de regie van Patrice Chéreau.

     De Standaard,

     De beroemdste literaire zoon van Walle is Hugo Claus. In Het Verdriet van België laat hij er zijn alter ego Louis Seynaeve opgroeien.

     Mise-en-scène, Axel Bouts,

     Belangrijk is dat Keizer Karel niet wordt gevierd, maar dat de stad de geboorte herdenkt van haar belangrijkste zoon.

     De Standaard,

     met voorzetselgroep


     • zoon van de kerk
     • zoon van een volk

     Binnenshuis had hij met zijn monotone stem, die hij zelf niet kon horen, dus luidop verklaaard, doelend op mij: "hij is niet katholiek, maar het is toch een goeie vent.' Eigenlijk om je dood te lachen maar het heeft toch iets aandoenlijks en tekent hem als een goede zoon van de kerk.

     Wie ik tegen kwam, C.J. Kelk,

     In het autobiografische portret Het gat in de wereld laat Benno Barnard de eigen levenslijn uitwaaieren tot een brede historische schets, die hem de relativiteit van zijn bestaan doet inzien: "'Ik' en 'Zelf' zijn onbeholpen woorden, door iedereen gebruikt om te vergeten wat men eerst en vooral is: kind van zijn tijd, zoon van een volk, schepsel van de geschiedenis."

     De Standaard,

     Woordfamilie


     Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


     zoon 1.3

     rechtstreekse mannelijke afstammeling van een zoogdier, vooral een paard

     Betekenisbetrekking


     generalisering
     Betrokken betekenissen 1.0 : 1.3

     Semagram (extra betekenisinformatie)


     Een zoon…

     is een zoogdier

       Combinatiemogelijkheden


       met voorzetselgroep


       Voorzetsel: van

       • zoon van Cambridge Cole
       • zoon van Fifi
       • zoon van Marinier

       De hengst Damas, een zoon van de in Frankrijk gefokte Marinier, die nu dekt in Italië, is als 3-jarige wel voor de KWPN-hengstenkeuring gebracht, maar hij kon geen genade vinden in de ogen van de jury.

       Meppeler Courant,

       Alleen in het hoofdnummer moest Benak met zijn sterke troef, de inmiddels 11-jarige Brutus, een zoon van de beroemde hackneyhengst Cambridge Cole, het onderspit delven.

       Meppeler Courant,

       De zoon van 'Fifi' zette met Fior foutloos 33.46 op de klokken.

       De Standaard,

       zoon 1.4

       (religie, mystiek en mythologie; verouderend)

       gebruikt als aanspreking door een geestelijke van een man of jongen die hij onder zijn geestelijke hoede heeft
       Uitsluitend gebruikt in de formule mijn zoon.

       Betekenisbetrekking


       metafoor
       Betrokken betekenissen 1.0 : 1.4

       Algemene voorbeelden


       De Heilige Inquisitie, mijn zoon, staat met beide benen op de grond en weet heel goed, wat er op die grond gebeurt. Maar wie zal het wagen te beweren dat het Koninkrijk Gods kan worden gebouwd zonder lijden, onrecht en slachtoffers?

       Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,

       De pater: Mijn raad, beste vriend, komt tegemoet aan het diep verlangen van de heilige Maagd. Zij vraagt niet liever dan dat elk gezin de troost kent van een kroost. – Ga nu, mijn zoon, en dat de Heilige Geest u weldra mag verblijden met een feest, [zegent de man]. De man: En met uw geest, [af]. De lobbyist: [komt naderbij] En, eerwaarde vader, wordt de honger in de wijk er wat kleiner op?

       Warme sneeuw, Guido Lauwaert,

       Geruime tijd keken padre Torquemada en de ander elkaar zwijgend aan. Eindelijk kwam de hoogeerwaarde padre nader. De broeder dominicaan was inderdaad jong, niet ouder dan twintig jaar. 'Vrede zij met u, mijn zoon,' zei Torquemada. 'Heb ik je gestoord bij je gebed? Je was immers aan het bidden?'

       Duisternis bedekt de aarde, Jerzy Andrzejewski,