ICT-onderzoek


ICT-onderzoek 1.0

(ICT overig [automatisering algemeen],ICT en overheid [automatisering algemeen])

onderzoek naar de mogelijkheden om informatie- en communicatietechnologie (ICT) te gebruiken, in te voeren of uit te breiden; ook wel: onderzoek met behulp van de ICT

Semagram


Een ICT-onderzoek…

is een onderzoek

 • [Toepassingsgebied of bereik] onderzoek naar de mogelijkheden om informatie- en communicatietechnologie (ICT) te gebruiken, in te voeren of uit te breiden; betreft ook wel onderzoek met behulp van de ICT

  Algemene voorbeelden


  Een ICT-onderzoek wordt gestart als er op een regionale instelling een vraag binnenkomt van een cliënt, die wil weten hoe hij het beste met (behulp van) computers kan werken. Dit onderzoek kent 2 fasen: een oriënterend onderzoek op het regionaal centrum, dat vaak breder van karakter is en een vergelijkend onderzoek, specifiek op de ICT-vraag gericht, dat plaatsvindt in de iT-Mobiel, het 'rijdende laboratorium van Visio en Theofaan'.

  http://www.fovig.nl/

  Met deze middelen zijn, zeker op ICT-gebied, goede onderzoeksprojecten mogelijk. In internationaal opzicht staat het Nederlandse ICT-onderzoek hoog aangeschreven. Toch zou de impact van het ICT-onderzoek nog groter kunnen zijn bij een betere wisselwerking. De netwerken tussen kennisinstellingen en bedrijven moeten steviger. Vooral de kleinere ICT-bedrijven weten de weg naar het onderzoek op dit moment minder goed te vinden.

  http://www.minocw.nl/toespraken/2002/024.html,

  Samen proberen de leden van het forum een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de hoofdthema's van het ICT-onderzoek in de komende jaren.

  http://www.minocw.nl/toespraken/2002/024.html,

  Maar op drie punten kan het nog beter: Er moet méér ICT-onderzoek komen; Ons kennisbouwwerk moet wendbaarder zijn om de dynamiek in de ICT te kunnen bijbenen; Fundamentele kennis moet in wisselwerking met bedrijven sneller doorstromen naar de markt.

  http://www.ict-kenniscongres.nl/asp/page.asp?id=i000040=ict

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • het Nederlandse ICT-onderzoek

  In internationaal opzicht staat het Nederlandse ICT-onderzoek hoog aangeschreven.

  http://www.minocw.nl/toespraken/2002/024.html,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • ICT-onderzoek in Nederland

  Hoewel goed vergelijkbare gegevens nauwelijks voorhanden zijn, zijn er ruwe indicaties dat het volume aan ICT-onderzoek in Nederland relatief behoorlijk is (hoewel op belangrijke onderdelen de omvang vrij beperkt is).

  http://ciconline.ez.nl/files/DeDigitaleDelta.pdf,

  in voorzetselgroep


  • op het gebied van ICT-onderzoek
  • wisselwerking tussen ICT-onderzoek en onderwijs
  • clustering van ICT-onderzoek
  • het versterken van ICT-onderzoek
  • versterking van ICT-onderzoek

  Het congres zal een marktplaats zijn voor visies, ontmoetingen en kennis op het gebied van ICT-onderzoek en de innovatieve toepassing van de resultaten daarvan.

  http://www.ict-kenniscongres.nl/asp/page.asp?id=i000040=ict

  Een korte zijsprong naar een andere belangrijke wisselwerking, namelijk die tussen ICT-onderzoek en onderwijs. Als we willen dat er goede ICT-onderzoekers komen, zullen we ook het onderwijs goed moeten toerusten met ICT. En dan heb ik het niet alleen over het wetenschappelijk onderwijs, maar over het hele onderwijsstelsel.

  http://www.minocw.nl/toespraken/2002/024.html,

  In de recent uitgebrachte notitie 'De Digitale Delta; e-Europe voorbij' geeft het kabinet dan ook aan dat verdere stimulering van ICT in het onderwijs, extra inspanningen in de (semi)publieke sector, het versterken van ICT-onderzoek en innovatie en het bevorderen van ICT-toepassingen in het bedrijfsleven en E-cultuur en content geboden zijn.

  http://www.bedrijfsfondspers.nl/downloadables/stimuleringsregeling-internet-informatieproducten.pdf,

  Een state-of-the-art infrastructuur creëert kansen voor het bedrijfsleven; ICT-netwerkknooppunten met een sterke clustering van ICT-onderzoek en ICT-bedrijvigheid kunnen het economisch weefsel fundamenteel vernieuwen.

  http://users.pandora.be/bart.cammaerts/ docto/doc/vijfsterrenplan.doc

  De taskforce ICT en Kennis (taskforce le Pair) zal komen met praktische afspraken over hoe de samenwerking tussen het ICT, het bedrijfsleven en de universiteiten en kennisinstellingen verbeterd kan worden. Daarnaast brengt ze de voorstellen in lijn die er in het veld zijn voor de versterking van ICT-onderzoek, en is ze sturend voor de inhoud en opzet van het eerste Nederlandse ICT-kenniscongres.

  http://www.ict-kenniscongres.nl/asp/page.asp?id=i000040=ict

  met ander, nevengeschikt substantief


  • ICT-onderzoek en ICT-bedrijvigheid
  • ICT-onderzoek en ICT-innovatie
  • ICT-onderzoek en ICT-toepassingen

  Voor ICT-onderzoek en -innovatie legt de overheid volgend jaar 81 miljoen extra op tafel.

  ANP,

  Vandaag en morgen kunt u via diverse lezingen en workshops alles te weten komen over de actuele stand van zaken op het gebied van ICT-onderzoek en ICT-toepassingen.

  http://www.minocw.nl/toespraken/2002/024.html,

  Een state-of-the-art infrastructuur creëert kansen voor het bedrijfsleven; ICT-netwerkknooppunten met een sterke clustering van ICT-onderzoek en ICT-bedrijvigheid kunnen het economisch weefsel fundamenteel vernieuwen.

  http://users.pandora.be/bart.cammaerts/ docto/doc/vijfsterrenplan.doc