Reinaert de vos


Reinaert de vos 1.0

hoofdpersonage uit het zeer bekende middeleeuwse dierenepos 'Van den vos Reynaerde' dat toegeschreven werd aan een zekere Willem

Algemene voorbeelden


Hofdag in het dierenrijk; bijna alle dieren klagen bij koning Nobel over de streken die Reinaert de vos hun heeft geleverd. Maar hoe krijg je een listige vos zover dat hij zich vrijwillig aan een gerechtelijke procedure onderwerpt? Bruun de beer en Tibeert de kater, die er achtereenvolgens opuit worden gestuurd om de vos te dagvaarden, ondervinden aan den lijve dat dat niet eenvoudig is.

https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme042.html

De rest van de les handelt over Reynaert de Vos.

De Standaard,