VN-gezant


VN-gezant 1.0

gezant van de Verenigde Naties (VN)

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een VN-gezant…

is een gezant; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is in dienst van de Verenigde Naties (VN)

  Hoofdsemagram: gezant


  Algemene voorbeelden


  "De wereld rond ons is erg veranderd", zegt Martti Ahtisaari, doorgewinterd diplomaat, ereburger van Namibië wegens van zijn rol als VN-gezant bij de onafhankelijkheid van dat land, en sinds twee jaar president van Finland.

  De Standaard,

  Of de ontmoeting tussen de VN-gezant en het zieke staatshoofd er komt, is twijfelachtig, ondanks het feit dat hij vorige week nog kort overleg pleegde met zijn premier.

  De Standaard,

  Een VN-gezant probeert het gesprek op gang te brengen.

  NRC,

  Ik dacht aan zijn vrouw die bij een VN-gezant schoonmaakte en aan zijn kinderen die hij de eerste zondag van de maand opzocht en overgebleven lekkernijen bracht.

  De gelukkige, Mensje van Keulen,

  VN-gezant wil meer troepen in Mogadishu. De afgezant van de Verenigde Naties voor Somalië, de gepensioneerde Amerikaanse admiraal Jonathan Howe, heeft vijfduizend extra militairen nodig om de orde te herstellen in de Somalische hoofdstad Mogadishu.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • de Indonesische VN-gezant
  • de Russische VN-gezant

  De Indonesische VN-gezant Nugroho Wisnumurti zei dat de resolutie "tekort schiet in het erkennen van het recht van niet-nucleaire staten op onvoorwaardelijke veiligheidsgaranties in een internationale overeenkomst".

  NRC,

  De Russische VN-gezant, Sergej Lavrov, die samen met zijn Franse collega versoepeling van het embargo voorstaat, toonde zich teleurgesteld.

  NRC,

  • de speciale VN-gezant
  • speciaal VN-gezant

  Zaïrese troepen hebben de omsingeling rond de Ruandese vluchtelingenkampen Kibumba en Nyangeze-Mulwa opgegeven. Dat deelde speciaal VN-gezant voor Ruanda, Khan, mee.

  De Standaard,

  De speciale VN-gezant voor de mensenrechten in ex-Joegoslavië, Tadeusz Mazowiecki, heeft gisteren gemeld dat in Bosnië nog dagelijks oorlogsmisdaden worden gepleegd waarbij de autoriteiten van de 'Servische Republiek' in Bosnië [...] direct zijn betrokken.

  NRC,

  De speciale VN-gezant in ex-Joegoslavië, Yasushi Akashi, heeft gisteren gezegd dat de VN en de NAVO gezamenlijk strafmaatregelen tegen de Bosnische Serviërs voorbereiden voor het geval zij op 30 juli het vredesplan afwijzen.

  NRC,

  Het vredesplan voor Oost-Zaïre, voorgesteld door de speciale VN-gezant Mohamed Sahnoun, bestaat uit vijf punten: Een onmiddellijk staakt-het-vuren. Terugtrekking van alle buitenlandse strijdkrachten. Een herbevestiging van de territoriale integriteit van alle staten in de regio - lees: van Zaïre. Bescherming van de vluchtelingen. Het beleggen van een internationale vredesconferentie.

  De Standaard,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • VN-gezant in Somalië
  • VN-gezant in Tadzjikistan
  • VN-gezant in voormalig Joegoslavië

  De aandacht voor de politieke dimensie is verloren gegaan toen onder leiding van de VN-gezant in Somalië, de Amerikaanse admiraal b.d. Jonathan Howe, de jacht werd geopend op de krijgsheer Aideed, nadat die in juni een bloedige aanslag had laten plegen op Pakistaanse VN-troepen.

  NRC,

  De speciale VN-gezant in Tadzjikistan, de Uruguees Ramiro Piriz-Ballon, wil de strijdende partijen komend weekeinde rond de tafel brengen om het bestand te verlengen.

  NRC,

  De VN-gezant voor vermiste personen in voormalig Joegoslavië, Manfred Nowak, heeft woensdag zijn functie neergelegd uit protest tegen het gebrek aan vooruitgang bij de opsporing van ongeveer 25.000 mensen van wie het lot nog steeds onbekend is.

  De Standaard,

  Voorzetsel: voor

  • VN-gezant voor Afghanistan
  • VN-gezant voor Angola
  • VN-gezant voor Burundi
  • VN-gezant voor de Grote Meren
  • VN-gezant voor ex-Joegoslavië
  • VN-gezant voor Haïti
  • VN-gezant voor Kosovo
  • VN-gezant voor Mozambique
  • VN-gezant voor Rwanda
  • VN-gezant voor Sierra Leone
  • VN-gezant voor voormalig Joegoslavië

  De speciale VN-gezant voor Haïti, de Argentijn Dante Caputo, sprak gisteren in New York van "een provocatie" door de junta, die weigert plaats te maken voor de in 1991 verdreven president Jean-Bertrand Aristide.

  NRC,

  Vorig jaar was hij kandidaat voor de functie van speciale VN-gezant voor Kosovo, maar werd toen gepasseerd door de Fransman Kouchner.

  De Telegraaf,

  "De overgang van oorlog naar vrede is een mirakel dat op rekening te schrijven is van de vaste vredeswil van de hele bevolking, inclusief haar leiders", zei Aldo Ajello, destijds de speciale VN-gezant voor Mozambique.

  De Standaard,

  Zaïrese troepen hebben de omsingeling rond de Ruandese vluchtelingenkampen Kibumba en Nyangeze-Mulwa opgegeven. Dat deelde speciaal VN-gezant voor Ruanda, Khan, mee.

  De Standaard,

  Volgens de VN-gezant voor Sierra Leone, Allieu Ibrahim Kanu, kan het tribunaal volgend jaar beginnen.

  www.nrc.nl/nieuws/buitenland/1023857500353.html,

  Pas in de loop van zaterdag reisden ze terug naar Zagreb, samen met de VN-gezant voor voormalig Joegoslavië, de Japanner Akashi.

  NRC,

  De speciale VN-gezant voor Afghanistan, Mahmoud Mestiri, die vrijdag in de Afghaanse hoofdstad Kabul aankwam, verwachtte vorige week nog dat de raad, bestaande uit verschillende partijen en groeperingen, vandaag de regering van Rabbani zou kunnen vervangen.

  NRC,

  Volgens de VN-gezant voor Angola, Alioune Blondin Beye, houdt UNITA zich niet aan de afspraak om buitenlanders uit Cuito te laten vertrekken in ruil voor voedselhulp.

  NRC,

  De drie andere kandidaten komen uit gewezen Franse kolonies: Ahmedou Ould Abdallah van Mauritanië, de gewezen VN-gezant voor Burundi. Hamid Algabid van Niger, momenteel secretaris-generaal van de Organisatie van de Islamitische Conferentie [...]. Amara Essy van Ivoorkust, minister van Buitenlandse Zaken van zijn land.

  De Standaard,

  De speciale VN-gezant voor de Grote Meren, de Canadese diplomaat Raymond Chrétien, pleitte maandag in de Senegalese hoofdstad Dakar voor een snelle terugkeer van de Zaïrese president Mobutu Sese Seko naar zijn land.

  De Standaard,

  De VN-gezant voor ex-Joegoslavië, Yasushi Akashi, heeft de Kroatische Serviërs en de moslim-rebellen van Fikret Abdi gisteren verweten "voedsel als oorlogswapen" te gebruiken.

  NRC,

  met eigennaam


  Toen op 5 juni 24 Pakistani's in een hinderlaag werden gedood, stelde VN-gezant Jonathan Howe, meer militair dan diplomaat, krijgsheer Aideed vrijwel meteen verantwoordelijk.

  NRC,

  VN-gezant Khan gaat nu een poging wagen: "Neem de stap, kom en ga in de vrachtwagens die voor jullie klaar staan", spreekt hij door een megafoon, "neem de stap en kom naar voedsel, water en medische zorg".

  NRC,

  Ik heb VN-gezant Mohamed Sahnoun gevraagd dat de toegankelijkheid van het hele grondgebied voor hulpverleners hoe dan ook in de onderhandelingen aan bod zou komen.

  De Standaard,

  De Indonesische VN-gezant Nugroho Wisnumurti zei dat de resolutie "tekort schiet in het erkennen van het recht van niet-nucleaire staten op onvoorwaardelijke veiligheidsgaranties in een internationale overeenkomst".

  NRC,

  "Maar wie weet wat er over een uur gebeurt", schetste VN-gezant Paul Dahl de gespannen situatie in Arbil.

  De Standaard,

  Vandaag ontmoet president Mobutu, op rust aan de Franse Azurenkust, de speciale VN-gezant, Raymond Chrétien.

  De Standaard,

  De Russische VN-gezant, Sergej Lavrov, die samen met zijn Franse collega versoepeling van het embargo voorstaat, toonde zich teleurgesteld.

  NRC,

  Hoewel VN-gezant Alioune Blondin Beye diplomatisch aankondigde dat de inauguratie werd uitgesteld "omdat de politieke onderhandelingen nog niet waren afgerond" tussen de regeringspartij MPLA en de voormalige rebellenbeweging Unita, wordt algemeen aangenomen dat hét grote struikelblok de positie is die Unita-leider Jonas Savimbi zal bekleden.

  De Standaard,

  De Amerikaanse historicus Arthur M. Schlesinger, ooit de speciale assistent van John F. Kennedy, vertelde me dat Kennedy vlak voordat hij werd vermoord van plan was zijn VN-gezant Attwood naar Cuba te sturen, voor besprekingen met Castro over normalisering van de betrekkingen tussen beide landen.

  NRC,

  VN-gezant Carl Bildt zei dat de drie copresidenten een discussie over het buitenlands beleid hadden gevoerd.

  De Standaard,

  VN-gezant Holl bracht de nieuwe machthebbers in Kabul de veroordeling door de Veiligheidsraad over van de moord op ex-president Najibullah vrijdagochtend.

  De Standaard,

  VN-gezant Yasushi Akashi is er niet in geslaagd voortgang te boeken bij zijn pogingen, de strijdende partijen in Bosnië te brengen tot een verlenging van het lopende bestand, dat op 1 april afloopt.

  NRC,

  VN-gezant Thorvald Stoltenberg verdedigde zich gisteren tegen verwijten dat de 190 waarnemers langs de grens tussen Servië en Bosnië in gebreke blijven bij het toezicht op het vliegverbod door de Serviërs.

  NRC,

  Gisteren kwam [...] VN-gezant Chrétien in Kigali aan, en ook Martin Griffits.

  De Standaard,