gezant


gezant 1.0

iemand, meestal een diplomaat, die door een vorst, een staatshoofd of een ander machtig persoon of door een staat, een regering of een internationale politieke organisatie als de VN of de EU, met een bepaalde opdracht of een bepaald bericht naar een andere vorst, een ander staatshoofd, een andere staat of regering wordt gezonden of wordt afgevaardigd

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een gezant…

is een persoon

 • [Functie] richt zich op het overbrengen van een belangrijke boodschap of het vervullen van een belangrijke opdracht namens iemand anders
 • [Rang of hiërarchische positie] werkt in opdracht van of wordt afgevaardigd door een vorst, een staatshoofd, een ander machtig persoon of een staat of regering of een belangrijke internationale politieke organisatie
 • [Activiteit of handeling] brengt een boodschap over of vervult een opdracht

  Algemene voorbeelden


  Daarna stuurde Bill Clinton er zijn gezant Richard Holbrooke (Bilderberger, lid van de CFR en de Trilaterale Commissie) op af.

  http://user.online.be/debrug/diabasis/b34elfsep.htm,

  Met zo'n vervaarlijke tegenstander wilden de Europese machten zich wel verstaan, en voor het eerst verschenen aan het hof van een islamitische vorst gezanten die probeerden de permanente staat oorlog tussen christenen en mohammedanen in een gewapende vrede te wijzigen.

  NRC,

  Het feest werd abrupt onderbroken toen een gezant van de sultan hijgend de komst van hun meester aankondigde.

  Donderdagmiddag. Halfvier., Kristien Hemmerechts,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een internationale gezant
  • een keizerlijke gezant
  • een pauselijke gezant
  • een presidentieel gezant
  • een speciale gezant

  Een woordvoerder van de internationale gezant die op de uitvoering van het vredesakkoord moet toezien, verklaarde gisteren dat gepoogd wordt de vier te laten arresteren.

  De Standaard,

  Beethoven droeg de kwartetten op aan Andreas Razoemovsky, de keizerlijke gezant in Wenen in 1806.

  De Standaard,

  China heeft vorige maand via aartsbisschop Claudio Maria Celli, pauselijk gezant voor buitenlandse zaken, laten weten verder te willen praten, aldus de krant.

  De Standaard,

  Vrijdag werd ook de onduidelijkheid over de positie van Lebed als presidentieel gezant voor Tsjetsjenië opgehelderd.

  De Standaard,

  Xanana Gusmao, de leider van de CNRT, werd in september 1999 zelfs officieel verwelkomd, waarop de premier van de Northern Territories, Denis Burke, een speciale gezant naar Oost-Timor stuurde om te bekijken hoe Darwin bij de wederopbouw kon helpen.

  http://www.uitpers.be/archief/nr11/timor.html,

  'Als ik straks klaar ben wil ik me het liefst bezig houden met conflictbemiddeling, bijvoorbeeld als speciale gezant van de Europese Unie of de Verenigde Naties.'

  http://www.kun.nl/tcmo/pr/index.htm

  • een Amerikaanse gezant
  • een Nederlandse gezant
  • een Russische gezant

  De Amerikaanse gezant kwam met de Moslim-leiding overeen dat de Bosnische regering een lijst zou opstellen van personen die worden verdacht van oorlogsmisdaden.

  De Standaard,

  De feestdag van de heilige Matthias op 24 februari gold in de middeleeuwen als het begin van de lente. In de Hanzestad Hamburg herverdeelde het stadsbestuur, de senaat, elk jaar op die dag de taken onder zijn leden en verkoos de nieuwe burgemeester. Sinds 1356 placht de senaat daarbij vertegenwoordigers van bevriende mogendheden te vergasten op een maaltijd, "als de tijdsomstandigheden het toelaten". Eregasten waren vroeger de afgevaardigde van de keizer en vanaf de 17de eeuw de Nederlandse gezant.

  De Standaard,

  Bartholomew zal in Moskou overleggen met president Jeltsin en met onderminister van buitenlandse zaken Vitali Tsjoerkin, die als speciale Russische gezant de afgelopen maanden heen en weer heeft gereisd tussen Moskou, Belgrado en New York.

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


  gezant 1.1

  iemand die namens iemand of iets wordt afgevaardigd

  Betekenisbetrekking


  generalisering
  Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

  Algemene voorbeelden


  Het mag dan ook niemand verbazen dat de sportredacties mensen noch moeite sparen om de wedstrijden te coveren: speciale gezanten, zondagsedities, promotieprijsvragen en ga zo maar door.

  http://213.193.164.200//nl/dossiers/MM28doswereldbeker.htm

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • een speciale gezant

  De speciale gezanten die geaccrediteerd zijn om de wedstrijden in de stadions te volgen en met de spelers te praten vormen uiteraard de speerpunt van het sportredactie-legioen.

  http://213.193.164.200//nl/dossiers/MM28doswereldbeker.htm

  gezant 2.0

  religieuze boodschapper; profeet

  Semagram (extra betekenisinformatie)


  Een gezant…

  is een persoon

    Algemene voorbeelden


    Engel van het kwaad, gezant der rampspoed, in die termen dacht ze over de tamelijk onschuldige vogelverschrikster met wie Bas een halfjaar zijn appartement en geest deelde.

    De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

    Als dat schilderij uitspraken had gedaan waaruit hij, Pommer, op kon maken dat hij te doen had met een gezant van God, met iemand voor wie slechts eeuwigheid bestond, die zelf niet onderworpen was aan de verrottenis des vlezes zoals Pommer (waarvan de stoel achter hem in geuren en kleuren getuigde), hij zou het ogenblikkelijk geloofd hebben.

    Franklin, Thomas Lieske,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen