boodschapper


boodschapper 1.0

iemand die een, meestal belangrijke, boodschap overbrengt, vaak iemand die een bijzondere of goddelijke gave heeft

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een boodschapper…

is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is vaak een belangrijke persoon of iemand met een bijzondere, bv. goddelijke, gave of eigenschap
 • [Activiteit of handeling] brengt een, meestal bijzondere of belangrijke, boodschap over
 • [Betrokkene] brengt een boodschap over aan iemand of aan meerdere personen
 • [Medium] kan op verschillende manieren een boodschap overbrengen, bv. mondeling of schriftelijk of door een bepaald teken te geven

Algemene voorbeelden


Publiceren helpt dus om opgemerkt te worden. Natuurlijk doet een eventuele journalistieke mediabekendheid dat ook - het wereldje van scribenten en literatoren is nu eenmaal klein. En in enkele gevallen fungeert een ancien bij de uitgeverij, meestal een fondsauteur, als boodschapper.

Morgen weer op de Groenplaats; Hoera ik heb een uitgever; Vanuit de kroeg; De sportziel van Satan; Schrijvers in de reclame, Johan Vandenbroucke,

En aan weerskanten van de open deur stonden Bruce Grady en ik, de boodschappers van buiten.

Buiten is het maandag, J. Bernlef,

Hermes, de boodschapper van oppergod Zeus, krijgt de opdracht de Olympus te verlaten en zich te spoeden naar het ondermaanse van de mensen.

De Standaard,

Een boodschapper komt vertellen dat de minister van justitie aan de andere kant van de stad hem dringend wil spreken.

NRC,

De geloofsbelijdenis of shahada. Deze luidt: "Er is geen God buiten Allah, en Mohammed is zijn boodschapper".

http://www.antiracisme.be/respect/teksten/resp-txt-islam_1.htm#10

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • een goddelijke boodschapper

God heeft goddelijke boodschappers naar de aarde gestuurd om aan de jonge profeet Joseph Smith de noodzakelijke autoriteit van God over te dragen om de Kerk van Jezus Christus opnieuw op aarde te stichten.

http://www.kerkvanjezuschristus.nl/media/mediakit/belangrijkebeginselen.htm

De islamitische wet laat niet toe de goddelijke boodschappers te beschrijven in bewoordingen die hun religieuze positie aantasten.

De Standaard,

 • een gevleugelde boodschapper

Want de postbodes van Peeters zijn geen gewone postbodes. Ze voelen zich verwant met de god Hermes, "de gevleugelde boodschapper".

NRC,

 • een blijde boodschapper

Deurwaarders waren nu eenmaal geen blijde boodschappers; schuldeisers en magistraten gluurden als gieren over hun schouder mee.

Op toernee met Leopold Sondag, Ward Ruyslinck,

 • een onheilbrengende boodschapper

Hij verhaalt over de terreur die een zwarte raaf, sinds altijd zinnebeeld voor een onheilbrengende boodschapper, in een landelijke gemeenschap kan aanrichten.

De Standaard,

 • een hemelse boodschapper

Hij vertaalde het Boek van Mormon in 64 dagen en gaf de kroniek toen terug aan de hemelse boodschapper.

http://www.kerkvanjezuschristus.nl/wijgeloven/algemeenoverzicht.htm

 • een grote boodschapper

Waarmee maar weer eens is bewezen dat ik een ander type ben dan keizer Hirohito. Want die komt een lang weekend naar Nederland en pakt in Amsterdam het Rijksmuseum en Artis [...]. Ex oriente lux. Het licht komt aan, de politie zorgt er voor dat hij die acht spandoeken van een protesterend actiegroepje op Schiphol niet ziet [...]. En dan fluks Amsterdamwaarts, om aan de zelfkant van een saneringsbuurt een ten hemel schreiend dure keizerlijke suite te beslapen terwijl de rechercheurs hij bosjes op een matje voor zijn deur liggen en de bereden politie de straten afzet om te voorkomen dat iemand de grote boodschapper uit Azië te na komt.

Ben ik eigenlijk wel links genoeg?, Jan Blokker,

als object bij een werkwoord


 • een boodschapper zenden

Hij heeft twee boodschappers gezonden om mij door deze wereld weer naar het leven terug te voeren.

http://www.muziekburo.nl/default.asp?page=319

met voorzetselgroep


 • een boodschapper van de dood
 • een boodschapper van God
 • een boodschapper van slecht nieuws
 • een boodschapper van de vrede

We zien de ingelijste zwartwit-foto van een wegkijkende Sai Rupa, de boodschapper van de vrede.

De vrouw die alles had, Kees van Beijnum,

Hij was alleen maar de boodschapper van slecht nieuws.

Verbroken zwijgen, J. Bernlef,

De Joden geloofden dat er een Messias, een boodschapper van God, zou komen om de aarde te redden en het oude Joodse Koninkrijk te herstellen dat in de 6de eeuw v. Chr. was vernietigd.

http://users.skynet.be/zoekheteensop/jodendom.htm

 • een boodschapper uit de hemel

Praat eens met een boodschapper uit de hemel. De Weg naar het Vervuld Leven heeft tegenwoordig veel weg van de E313 tussen Herentals en Grobbendonk en wij hebben nood aan verkeersinformatie.

De Standaard,

gevolgd door naamvalsgenitief


 • een boodschapper der goden
 • een boodschapper des doods

Het is dat ik het weet met de zekerheid van een profeet aan wie de boodschapper der goden is verschenen.

Rupert: een bekentenis, Ilja Leonard Pfeijffer,

Ik wou niet de boodschapper des doods zijn en bleef uit hun huizen en kinderkamers weg.

Alle verhalen, Kristien Hemmerechts,

met ander, nevengeschikt substantief


 • een boodschapper en een profeet

Om de mensen op de goede weg te helpen stuurde Allah boodschappers en profeten.

http://www.pienternet.be/ArabischeCultuur/Islam.pdf

 • boodschapper en boodschap

De voorwaarde voor effectieve communicatie is dat boodschapper en boodschap technisch, maar ook cultureel een mooi stel vormen.

http://www.insector.nl/sitebuilder/index.asp?nodeid=193,

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als deel van een afleiding


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


boodschapper 1.1

iets, meestal een bepaalde stof of een cel in het menselijk lichaam, dat een bepaalde boodschap overbrengt of een bepaald signaal afgeeft aan iets anders, bv. aan de hersenen

Betekenisbetrekking


metafoor
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Algemene voorbeelden


Nu gaat men er van uit dat het een gedragsstoornis is die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een onevenwicht in de aanmaak van bepaalde boodschappers (transmitters) in de hersenen zoals catecholamine.

http://lijfenleven.clickx.be/Public/logopedie/print_n030903_010113-16.asp

Voortdurend gaan boodschappers tussen onze hersenen en andere delen van ons lichaam heen en weer.

http://www.soefi.nl/4publicat/reeks01.htm,

Combinatiemogelijkheden


met adjectief ervoor


 • intracellulaire boodschappers

Deze stof gebruikt een hele reeks membraanreceptoren en intracellulaire boodschappers om tot op het niveau van de celsynthese en de cellenbouw te komen.

http://www.imar.be/5.html,

 • chemische boodschappers

Binnen en tussen deze cellen reizen grote aantallen chemische boodschappers heen en weer - neurotransmitters, hormonen en groeifactoren, die elke zenuwcel toelaten om informatie uit te wisselen met zijn buren in een uitgebreid communicatienetwerk.

http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackdem012

met voorzetselgroep


 • een boodschapper tussen cellen
 • een boodschapper tussen organen
 • een boodschapper tussen zenuwcellen

Cytokines zijn stoffen die een rol spelen in de telecommunicatie tussen cellen. Het zijn boodschappers tussen cellen die een centrale rol spelen in o.a. ontsteking.

http://www.reumaliga.be/tijdschrift/2000-4.htm,

De hoeveelheid van een hormoon in het bloed is gering. Ze fungeren vooral als boodschapper tussen organen en tussen de hersenen en de rest van het lichaam.

http://www.c3.nl/evv/ev-eustrogenen.htm,

Serotonine was altijd het toverwoord. Dat stofje dient als boodschapper tussen de zenuwcellen.

De Telegraaf,

 • een boodschapper in de hersenen

De hormonen en de boodschappers in de hersenen die deze gevoelens en lusten stuurden, zijn nog altijd dezelfde als vroeger.

Knack,

Woordfamilie


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen