verkondiger


verkondiger 1.0

iemand die iets verkondigt; boodschapper

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een verkondiger…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Vergeleken met zijn optreden als prediker, hebben de Evangelies vanuit religieus-doctrinaal oogpunt een belangrijke verschuiving teweeggebracht: in het centrum stond voortaan niet meer in de eerste plaats de verkondiging van Jesus van Nazareth, als wel de verkondiger zelf.

   http://www.flwi.rug.ac.be/cie/RUG/deley19.htm#christ

   "Wie bent u?' vroeg Trophonios. De eerste schim deed een stap zijwaarts, zodat hij zich enigszins losmaakte van zijn gezelschap en sprak: "Ik ben de schim van Darwin, de verkondiger van de anti-schepping en ik lijd.'

   De reis naar Kithira, Andreas Burnier,

   Combinatiemogelijkheden


   met voorzetselgroep


   • een verkondiger van de verlossing
   • een verkondiger van vreugde
   • een verkondiger van de waarheid

   "Wie bent u?' vroeg Trophonios [...]. De tweede schim strekte zich uit [...] en hij sprak: "Ik ben de schim van Marx, en ik verteer van razernij en jaloezie. Ik was de verkondiger van de verlossing door de materie.'

   De reis naar Kithira, Andreas Burnier,

   Verkondigers van vreugde biedt geen diepgaande teologische beschouwingen. Het is wel een openhartig boek, levensecht en sprekend in de taal van het hart.

   De Standaard,

   De Theosofische Vereniging gaat er niet vanuit dat wij de enige verkondigers van de waarheid zijn.

   http://www.katinkahesselink.net/kh/inltheosfie.htm

   Woordfamilie


   Als deel van een afleiding


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen