afgevaardigde


afgevaardigde 1.0

iemand die namens iets of iemand wordt afgevaardigd en die de taak heeft datgene of diegene te vertegenwoordigen; iemand die namens een ander optreedt; iemand die vertegenwoordigt, iemand die de plaats van een ander vervangt; vertegenwoordiger; ook: belangenbehartiger

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een afgevaardigde…

is een persoon

 • [Geslacht] is een man of een vrouw
 • [Activiteit of handeling] overlegt met anderen en oefent zo invloed uit als belangenbehartiger
 • [Belanghebbende of begunstigde] representeert de belangen van een persoon, groep mensen, organisatie of bedrijf
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit als beroep, als nevenwerkzaamheid bij zijn beroep of vanuit een vorm van idealisme

Algemene voorbeelden


De bewoners zouden veel meer invloed gaan krijgen en er zouden ook een paar belangrijke posten in het bestuur voor de bewoners worden ingeruimd. Dat is dan ook gebeurd en er werd een 20-tal wijkcommissies ingesteld, die afgevaardigden hadden in een 'Bewonersraad'.

Meppeler Courant,

De organisator van de wedstrijd of de afgevaardigde heeft de verplichting aan de controlearts een deelnemerslijst met alle ingeschreven wielrenners en hun wedstrijdnummer te overhandigen.

http://users.belgacom.net/waod/doping.html

Combinatiemogelijkheden


als subject bij een werkwoord


 • vertegenwoordigen

Bovendien kan de rechtzoekende zich in zaken van het bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening laten bijstaan of vertegenwoordigen door een afgevaardigde van bepaalde maatschappelijke organisaties.

http://www.cass.be/arbeidsrechtbank/mechelen/rechtbank/algemeen.htm

Een groot deel van de beslissingen zouden gekozen afgevaardigden nemen, die groepen mensen in wijken of werkplekken vertegenwoordigen.

http://www.offensief.demon.nl/socialistischeplanning.html,

Drenthe wordt vertegenwoordigd door verschillende afgevaardigden van plattelandsvrouwenorganisaties en Amnestygroepen.

Meppeler Courant,

als object bij een werkwoord


 • een afgevaardigde kiezen

Voor het vormen van de meedenkgroep werd de Dokter Larijweg opgesplitst in tien delen. Elk van die delen koos een afgevaardigde onder de bewoners.

Meppeler Courant,

De sociale verkiezingen bieden daarom een dubbele democratie: ten eerste krijgen werknemers via die weg inspraak in het bedrijf waar ze werken en ten tweede zijn het de werknemers zelf die hun afgevaardigden kiezen.

http://www.lbc-nvk.be/tips/varia/sociale_verkiezingen_2004.asp,

De Cliëntenraad kiest R. Jaspers als haar afgevaardigde in deze.

http://www.effathaguyot.nl/index.php?sid=272,

 • een afgevaardigde sturen

In zijn schriftelijke verklaring raadt Van Kemenade het NCB aan een andere afgevaardigde in zijn plaats te sturen om zo de belangen van het personeel van het NCB veilig te kunnen stellen.

NRC,

Maar diplomaten zeiden dat men hoopt op korte termijn afgevaardigden naar Sarajevo, Zagreb en Belgrado te sturen met het oog op de organisatie van een topbijeenkomst van de belangrijkste betrokken leiders.

NRC,

Elke kring stuurt een aantal afgevaardigden naar de Leuvense overkoepelende kringorganisatie LOKO.

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

Ieder deelnemende school mag slechts één afgevaardigde naar Wageningen sturen.

Meppeler Courant,

met adjectief ervoor


 • een pauselijke afgevaardigde

Naast de pauselijke afgevaardigde, kardinaal Hamer, was ook de Belgische kardinaal Jan Schotte, secretaris-generaal van de bisschoppensynode, uit Rome overgekomen.

De Standaard,

( (vooral) in België. Is een synoniem van vakbondsafgevaardigde.)
 • een syndicaal afgevaardigde
 • syndicale afgevaardigden

Een Gentbrugs metaalbedrijf [...] wil een arbeider [...], die vorige maand zijn echtgenote een lading hagel door de buik joeg en sindsdien in de Gentse cel verblijft, voor zijn diensten bedanken. Omdat de man als syndicaal afgevaardigde en lid van de ondernemingsraad een beschermd werknemer is, buigt de arbeidsrechtbank zich over de zaak.

De Standaard,

Vakbondsleiders en syndikale afgevaardigden vergaderden donderdagmiddag om de staking te organizeren.

De Standaard,

Voor de democratie in een massabeweging is ook de waardering voor de vrijwillige inzet van militanten van cruciaal belang. Dit kan ondermeer door syndicale afgevaardigden te laten verkiezen door hun collega's werknemers en, zoals op vroeger congressen reeds geëist, hen dezelfde bescherming te garanderen van OR-leden; door eerbiediging van minderheidsstandpunten; door een verbetering van het vormingsaanbod.

http://www.lbc-nvk.be/publicaties/leden/ons_recht/standpunt.asp?or_id=13,

met voorzetselgroep


Voorzetsel: uit

 • afgevaardigden uit een afdelingsbestuur
 • afgevaardigden uit het bedrijfsleven
 • een afgevaardigde uit de moslimwereld
 • afgevaardigden uit de vrouwenorganisaties

De NVPI is een vereniging, met 3 afdelingen: Audio, Video en Interactief. Deze hebben elk hun eigen bestuur. Daarboven staat het overkoepelend federatie bestuur. Dit wordt gevormd door 2 afgevaardigden uit ieder afdelingsbestuur en een onafhankelijke voorzitter.

http://www.nvpi.nl/

De regio zal haar inbreng kunnen leveren middels afgevaardigden uit het toeristisch bedrijfsleven die dan zitting kunnen nemen in een regionale adviesgroep.

Meppeler Courant,

Vooral door het ontbreken van een afgevaardigde uit de Moslimwereld viel een belangrijke religieuze gesprekspartner weg.

http://www.technologiefestival.nl/geheleverslag.pdf,

De Vrouwenraad zou meer toegankelijk moeten zijn voor migranten, stelt het NCOS. Maar het weet toch dat de Vrouwenraad bestaat bij de gratie van afgevaardigden uit de vrouwenorganizaties, zowel in de raad van beheer als in de kommissies.

De Standaard,

 • afgevaardigden uit de provincies
 • afgevaardigden uit de hele wereld

Deze regionale verenigingen kennen leden (gebruikers) die middels de betreffende ALV's een bestuur kiezen [...]. Gedurende een groot deel van het verenigingsjaar 2000 bestond het bestuur uit zes leden, zijnde afgevaardigden uit de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

http://www.coax.nl/index.html,

Via de Nationale Vrouwenraad sloten Belgische feministen zich aan bij de Internationale Vrouwenraad die geregeld grote bijeenkomsten organizeerde met afgevaardigden uit de hele wereld.

De Standaard,

Voorzetsel: van

 • een afgevaardigde van de ambassade
 • een afgevaardigde van de bond
 • een afgevaardigde van de familie
 • een afgevaardigde van de koning
 • een afgevaardigde van de korpsen
 • een afgevaardigde van de organisator
 • een afgevaardigde van de vereniging
 • afgevaardigden van de beroepsverenigingen

Gezien ze hiervoor geen steun kregen bij het bestuur en de tegenstellingen culmineerden in ruzies en discussies die vervolgens bemiddeld werden via een afgevaardigde van de Marokkaanse ambassade in Brussel, hebben deze jongeren, in october 1999, een eigen moskee opgericht.

http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/kanmaz3.htm#up,

Je kunt ook een 'bondgenoot' zoeken om alles mee te coördineren, iemand die de nabestaanden persoonlijk kent en die de eerste uren en dagen belangeloos beschikbaar kan en wil zijn. Deze 'bondgenoot' moet een vertrouwenspersoon zijn, een afgevaardigde van de familie die emotioneel betrokken is bij het gebeuren, maar die toch ook een zekere nuchterheid en afstand behoudt, om in alle rust en kalmte besprekingen te voeren.

http://home2.planetinternet.be/ndc/pagina-volgende/Inhoudelijk-aanbod/Creatief%20omgaan%20met%20de%20dood.htm

Onder de prominenten die deze kastijding ondergingen, bevonden zich de federale ministers Stefaan De Clerck van Justitie en André Flahaut van Ambtenarenzaken, een afgevaardigde van de koning en de Vlaamse ministers Theo Kelchtermans en Eddy Baldewijns, alsmede verscheidene Limburgse parlementsleden.

De Standaard,

Vrijwilligers civiele bescherming haken af [...]. Op de vergadering gisterenavond bespraken afgevaardigden van de diverse korpsen in Vlaanderen de problemen en zochten zij naar mogelijke acties.

De Standaard,

Aanwezig waren o.a. een afgevaardigde van het hoofdbestuur, afgevaardigden van de provinciale bond, burgemeester Van der Woude, wethouders Bouwknegt en Schutte en hun echtgenotes, oud-bestuursleden en afgevaardigden van andere plaatselijke verenigingen.

Meppeler Courant,

De afgevaardigde van de sportvereniging of organisator heeft de verplichting ervoor te zorgen dat alle deelnemers op de hoogte zijn van het ministerieel besluit zoals hierboven uiteengezet.

http://users.belgacom.net/waod/doping.html

De afgevaardigden van de beroepsverenigingen, vergezeld van de decanen van de drie Vlaamse universiteiten hebben na de protestactie op het kabinet van de minister (die "toevallig" niet aanwezig was), samen met zijn kabinetsmedewerkers kunnen vaststellen en aantonen hoe onvolledig, slecht gedocumenteerd en zelfs foutief dit dossier was samengesteld.

De Standaard,

Voorzetsel: voor

 • een afgevaardigde voor de geestelijkheid
 • een afgevaardigde voor de kaderleden
 • een afgevaardigde voor de vrijwilligers

Grégoire was een interessante man: hij had zich ingezet voor emancipatie van de joden, was een fel tegenstander van slavernij en hij was in 1792 - ten tijde van de Franse Revolutie - als afgevaardigde voor de geestelijkheid in de Nationale Conventie gekozen.

NRC,

Danielle, afgevaardigde voor de kaderleden in een grote bank: "Op het moment dat de directie aan alle personeelsleden stock-options voorstelde, bedroeg de waarde van een aandeel 1.800 BEF."

http://www.bbtk.org/code/nl/page.cfm?id_page=756,

Vorig jaar dreigden de vrijwilligers helemaal op te houden met hun engagement als er niet snel hervormingen kwamen [...]. Over het hele front is vooruitgang geboekt, zeggen zowel adjunct-directeur-generaal André Clymans als afgevaardigde voor de vrijwilligers in Antwerpen, André Suykens.

De Standaard,

 • een afgevaardigde voor het bestuur
 • de afgevaardigde voor de jaarvergadering
 • afgevaardigden voor Ouder- en Medezeggenschapsraad

De Union levert een afgevaardigde voor het bestuur.

http://www.studentunion.nl/,

Donderdag 25 januari hield de afdeling Veendijk van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen de jaarvergadering [...]. Er werd een nieuw eendagsbestuur gekozen en de afgevaardigde voor de provinciale jaarveradering werd bekend gemaakt.

Meppeler Courant,

Naast de verslagen van de diverse commissies werd er afscheid genomen van een aantal aftredende leden en kon voorzitter Henk Demkes nieuwe afgevaardigden voor Ouder- en Medezeggenschapsraad voorstellen.

Meppeler Courant,

Voorzetsel: overig

 • een afgevaardigde namens Albanië
 • een afgevaardigde namens de huurders

Luiz Ejlli, de geachte afgevaardigde namens Albanië, liet op een persconferentie weten er alle vertrouwen in te hebben dat zijn lied Zjarr e ftohte niet alleen de halve finale zal doorstaan, maar zelfs bij de hoogste 10 zal eindigen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-Media/article/detail/771123/2006/05/16/Drie-lsquo-sloeries-rsquo-in-veel-te-korte-rokjes.dhtml,

De regionale klachtencommissie bestaat uit 3 leden. Een onafhankelijke voorzitter, een afgevaardigde namens de huurders, en een medewerker van een van de woningcorporaties.

http://www.woningcorporatieschipluiden.nl/mod.php?mod=userpage=14_id=11

met ander, nevengeschikt substantief


 • vertegenwoordiger of afgevaardigde
 • vertegenwoordigers en afgevaardigden

De redacteur in kwestie is vertrouwd met de gevoeligheden van zijn Nederlandse werkgever [...]. Mooi meegenomen is het feit dat de redacteur als vertegenwoordiger of afgevaardigde van het Nederlandse moederbedrijf als praatpaal kan fungeren voor de Vlaamse auteurs, hij is immers direct aanspreekbaar.

Debuteren I. Literaire headhunters?, Ann Demeester,

Bij de benoeming van leken is gekozen voor afgevaardigden uit dekenaten en vertegenwoordigers uit verschillende katholieke organisaties en instellingen.

http://www.bisdom-roermond.nl/

 • deskundigen en afgevaardigden

Een stuurgroep, waarin een aantal deskundigen en afgevaardigden van de Dienst Huisvesting van de stad, van de provincie en van sociale bouwmaatschappijen zetelen, maakt werk van informatie en sensibilisering.

De Standaard,

Omdat de sector Onderwijs door de jaren heen steeds meer te kampen had met specialisatie, vorming van deskundigen en afgevaardigden, opbouwen van technische know-how, enz. werd de vakbondsstructuur en -werking aangepast.

http://www.acodonderwijs.be/index.htm

Vaste verbindingen


Woordfamilie


Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


afgevaardigde 1.1

(politiek en bestuur)

politiek afgevaardigde van een volk in een regeringscollege; iemand die de bevolking van een gebied vertegenwoordigt in een regeringscollege, zoals een parlement, senaat, kamer of raad; lid van een volksvertegenwoordiging; volksvertegenwoordiger

Betekenisbetrekking


specialisering
Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een afgevaardigde…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Directe democratie door volksraadplegingen verdient bij populisten de voorkeur boven de representatieve democratie, waarbij de afgevaardigden zonder last of ruggespraak hun beslissingen nemen.

   http://www.volkskrant.nl/neutraal/printversie/1065502700838.html,

   Een opvallende nieuwe rol is weggelegd voor de Amerikaanse wetgever. Eind juli hebben twee afgevaardigden, Berman (Dem) en Coble (Rep), een verbazingwekkend wetsontwerp ingediend.

   http://home.hccnet.nl/h.blankesteijn/index/2002/OverheidInnovatief/017%20VS-wetgeving%20copyright%20ontspoort.htm

   GPV-er A. van Hoffen wil minder ambtenaren in de Provinciale Staten van Drenthe. Hij zei dit vandaag bij de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de grote hoeveelheid nota's die wekelijks geproduceerd wordt. 'Of zou dit soms komen door het feit dat vele geachte afgevaardigden ambtenaar of semi-ambtenaar zijn?', schamperde Van Hoffen die zelf ondernemer is.

   Meppeler Courant,

   Zowel de communistische als nationalistische fracties hebben kritiek op het optreden van Kovaljov, die zich actief inzet voor beëindiging van de strijd onder andere door zelf naar het oorlogsgebied te reizen. De afgevaardigden vonden het gisteravond echter bij nader inzien 'onethisch' om over hun mede-parlementariër te debatteren terwijl die zelf niet aanwezig was.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   als subject bij een werkwoord


   • instemmen
   • stemmen
   • tegenstemmen
   • voorstemmen

   Minuten daarna stemde de afgevaardigden echter in met een verhoging van het minimumloon van 20.500 roebel (8,70 gulden) tot 54.100 roebel (23 gulden) per maand.

   NRC,

   Ondanks de interne bezigheden was de ultranationalistische fractie gisteren in staat het parlement over een motie te laten stemmen om amnestie te verlenen aan de leiders van de machtsgrepen tegen president Gorbatsjov in 1991 en tegen president Jeltsin in oktober vorig jaar. Tweehonderd afgevaardigden stemden voor, 75 tegen.

   NRC,

   Tenslotte stemden de afgevaardigden het voorstel van de Fischer-fraktie en dat van de radikale pacifisten weg.

   De Standaard,

   'DC' wordt in het Congres vertegenwoordigd door één afgevaardigde, die niet mag stemmen.

   NRC,

   als object bij een werkwoord


   • kiezen

   Daarbij zullen de Noord-Ieren achttien afgevaardigden kiezen voor het parlement in Londen.

   De Standaard,

   De opkomst lag in alle 141 kiesdistrikten boven de vereiste 50 procent, zodat de verkiezingen geldig zijn, meldde de kieskommissie in de hoofdstad Minsk donderdagochtend. In de eerste ronde zijn twintig afgevaardigden gekozen.

   De Standaard,

   De 453 miljoen Unie-Europeanen zullen tussen 10 en 12 juni 732 afgevaardigden kiezen. Nederland krijgt nu 27 zetels in plaats van de oorspronkelijke 31, om het parlement enigszins overzichtelijk te houden.

   http://www.verlorenei.nl/?tab=2=eenei=10,

   met adjectief ervoor


   • conservatieve afgevaardigden
   • democratische afgevaardigden
   • een republikeinse afgevaardigde
   • een sociaal-democratische afgevaardigde
   • een socialistisch afgevaardigde

   Britse Conservatieve afgevaardigden eisen dat onderwijzers en leraren zich weer fatsoenlijk gaan kleden en zich niet meer in de klas vertonen met oorring en trui.

   De Standaard,

   De 70 eerstejaars Republikeinse leden en een groter aantal Democratische afgevaardigden stemmen vaak tegen internationale verplichtingen.

   NRC,

   "Hoe oncomfortabeler je bent in Washington, des te meer kom je thuis om contact te houden met de kiezers", zegt de Republikeinse afgevaardigde en miljonair Mark Sanford, die zich 's nachts op de vloer voor zijn bureau uitstrekt.

   NRC,

   Dit alles had tot gevolg dat de Oostenrijkse sociaal-democratische afgevaardigde Bosch namens het Parlement met een goed doorwrocht verslag kwam waarin de oprichting van een nieuwe antifraudedienst, OLAF genaamd, werd voorgesteld.

   Mijn jaren in Europa, Karel Van Miert,

   Mohedano was in opspraak geraakt doordat hij naast zijn parlementaire werk als advocaat was opgetreden voor een projectontwikkelaar met een twijfelachtige reputatie [...]. Als tegenprestatie werd hem een Jaguar ter beschikking gesteld. Algemeen wordt nu geoordeeld dat deze wijze van transport "niet past bij de soberheid die van een socialistisch afgevaardigde mag worden verwacht".

   NRC,

   • parlementaire afgevaardigden

   Het Comité Julie en Mélissa vraagt de Belgische bevolking druk uit te oefenen op hun parlementaire afgevaardigden om de oprichting van een bijzondere parlementaire onderzoekscommissie te bekomen.

   De Standaard,

   met adjectivisch voltooid deelwoord


   • gekozen afgevaardigden

   Het nieuwe parlement toont een opvallende gelijkenis met het oude: alle 220 gekozen afgevaardigden zijn aanhangers van de Iraakse leider Saddam Hoessein.

   De Standaard,

   Het gisteren goedgekeurde ontwerp voorziet in de afschaffing van dit parlement. In plaats daarvan komt een federale vergadering bestaande uit een hogerhuis ("Federale Raad") met twee vertegenwoordigers uit elke republiek en regio, en een lagerhuis ("Staatsdoema") met 400 rechtstreeks gekozen afgevaardigden.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: in

   • afgevaardigden in de parlementaire Assemblée
   • afgevaardigden in het Bulgaarse parlement
   • een afgevaardigde in het Europees Parlement

   De krachtigste reactie kwam van de Turkse afgevaardigden in de parlementaire Assemblée.

   NRC,

   De socialistische afgevaardigden in het Bulgaarse parlement hebben donderdag met een vertraging van vijf jaar ingestemd met het nieuwe nationale wapen: een leeuw tegen een rode achtergrond.

   De Standaard,

   Tapie hoefde echter niet de gevangenis in, omdat hij als afgevaardigde in het Europees Parlement onschendbaar is. De rechter vroeg het Europees Parlement die onschendbaarheid op te heffen. De reglementenkommissie van het EP was al van oordeel dat het Franse gerecht een afgevaardigde kan vervolgen, berechten en na veroordeling opsluiten zonder opheffing van diens immuniteit.

   De Standaard,

   Voorzetsel: uit

   • een afgevaardigde uit Namen
   • afgevaardigden uit voormalige Sovjetrepublieken
   • afgevaardigden uit de Westoever en de Gazastrook

   De tegenstemmen kwamen vooral van afgevaardigden uit voormalige Sovjetrepublieken, zoals Oekraïne, Estland, Letland en Litouwen.

   De Standaard,

   Die Palestijnse Raad, waarin alleen verkozen afgevaardigden uit de Westoever en de Gaza-strook zitting hebben, kwam op 7 maart voor het eerst bijeen.

   De Standaard,

   Een afgevaardigde uit Namen zei "dat zijn socialisme hem pijn deed" (j'ai mal à mon socialisme), maar dat dit congres "de eer, die wij verloren hadden, doet terugwinnen".

   De Standaard,

   Voorzetsel: voor

   • een afgevaardigde voor Bündnis 90/Grünen
   • een afgevaardigde voor de groenen

   Hoewel er in de hele deelstaat geen koffieshop te bekennen is, roken cannabisgebruikers de beste waar die er te krijgen is: ook uit Holland. "Dan weet je tenminste dat het zuiver spul is", zegt Roland Appel, afgevaardigde voor Bündnis 90/Grünen in het deelstaatparlement, die de Nederlandse drugspolitiek met een zekere jaloezie volgt.

   NRC,

   Dertig jaar later is hij Europees afgevaardigde voor de groenen en sinds zeven jaar is hij adjunct-burgemeester van Frankfurt.

   http://www.pvda.be/doc/doc/1mei1999.htm,

   • afgevaardigden voor het Congres

   De Amerikanen kozen niet alleen afgevaardigden voor het Congres en gouverneurs, maar ook tal van andere functionarissen als burgemeesters en sheriffs.

   Meppeler Courant,

   • de afgevaardigde voor buitenlandse zaken
   • de afgevaardigde voor landbouw en visserij

   De afgevaardigde voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, Catherine Ashton, vraagt Iran om de Iraanse predikant Yousef Nadarkhani vrij te laten.

   http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=69747

   Om precies te zijn, zijn volgens gegevens van de provinciale afgevaardigde voor landbouw en visserij Juan Deus, in de eerste twee maanden van het jaar ingeblikte groenten uit Almeria vooral naar de Amerikaanse markt verzonden.

   http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=70826,

   met ander, nevengeschikt substantief


   • afgevaardigde en senatoren
   • afgevaardigde en senators

   Dat streefdoel mag nogal ambitieus lijken voor een partij die in het jongste parlement over 24 afgevaardigden en dertien Senatoren beschikte.

   De Standaard,

   In en om het Palais Legislatif waren nog geen tien afgevaardigden en senators aanwezig, allen tegenstanders van de verdreven president Aristide.

   NRC,

   met eigennaam


   Natuurlijk, zo meldde de afgevaardigde Blaauw (VVD) tijdens een kamerdebat op 16 februari, zouden luchtaanvallen "extra risico" kunnen betekenen voor ook Nederlandse VN-militairen.

   NRC,

   Afgevaardigde Ike Skelton, een Democraat, zei voorstander van het raketschild te zijn, "maar alleen als we het op de juiste manier doen." Skelton en zijn partijgenoten John Spratt en Norman Dicks waarschuwden het Pentagon nog niet te beginnen met de bouw van vijf raketsilo's in Fort Greely in Alaska, omdat het Congres het geld daarvoor nog niet heeft vrijgegeven.

   http://oud.refdag.nl/vp/010731vp05.html,

   De Antillen en Aruba zijn bereid tot samenwerking waar dat nodig is, maar ze willen geen verplichtingen die door Nederland worden opgelegd. Ook mag de samenwerking niet leiden tot invloed op elkaars interne bestuur, onderstreepte de Curaçaose afgevaardigde Mc William gisteren.

   NRC,

   Vaste verbindingen


   huis van afgevaardigden

   Zie: Huis van Afgevaardigden

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


   Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen