parlementariër


parlementariër 1.0

iemand die de bevolking van een gebied vertegenwoordigt in het parlement; lid van een parlement; parlementslid

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een parlementariër…

is een politicus; is een persoon

 • [Organisatie of instelling] is lid van een parlement; is in Nederland lid van de Eerste Kamer of Tweede Kamer
 • [Belanghebbende of begunstigde] vertegenwoordigt de bevolking van een land

  Algemene voorbeelden


  Parlementsleden genieten van twee bijzondere immuniteiten. De "parlementaire onverantwoordelijkheid" houdt in dat een parlementariër niet ter verantwoording kan geroepen worden voor iets dat hij zegt in het kader van zijn politiek mandaat. Hij heeft binnen zijn taak dus een volledige vrijheid van meningsuiting (freedom of speech), zonder enige beperking. Parlementaire onschendbaarheid anderzijds betekent dat een parlementslid niet kan vervolgd worden voor misdrijven van gemeen recht gedurende de hele termijn van zijn mandaat.

  http://allserv.rug.ac.be/%7Egmartyn/Syllabus.html,

  Onze volksvertegenwoordigers zijn in de eerste plaats vertegenwoordigers van politieke partijen. Pas in de tweede plaats vertegenwoordigen zij kiezers [...]. Zij zijn gebonden aan fractiediscipline [...]. Zo komt het, dat kamerleden altijd praten in collectieve formuleringen: mijn fractie vindt, onze partij is van mening. Zelden zegt een parlementariër wat hij of zij er eigenlijk zelf van vindt.

  http://www.raadvenw.nl/data/999159024.pdf,

  Volgens de hoogleraar staats- en bestuursrecht H. Kummeling moet een parlementariër in de eerste plaats het algemeen belang dienen en niet de specifieke belangen van bepaalde bedrijven. "Het gewicht van politicus laten gelden om een zakelijk belang te dienen, is zonder meer onaanvaardbaar", schrijft de krant Het Parool.

  De Standaard,

  De 'dissident' Scholten had toen de CDA-fractie verlaten en wilde verder in de PvdA. Den Uyl kandideerde hem, maar de meeste PvdA-gewesten accepteerden de ex-CDA'er niet op een verkiesbare plaats. Volgens Pit wilde Scholten "naar de Eerste Kamer omdat hij de status van parlementariër nodig had voor zijn andere banen". Scholten is onder meer voorzitter van AWEPAA, de associatie van Westeuropese parlementariërs voor Actie tegen Apartheid.

  NRC,

  Jan van W. heet hij, hij is lid van de Tweede Kamer voor D66 en een spraakmakend parlementariër is hij tot nu toe niet geweest. Duitsers noemen zo'n kamerlid een 'Hinterbänkler' - wat een fraaie vertaling is voor het te Den Haag veelgebruikte goed-Nederlandse 'backbencher'.

  De Limburger,

  In de ontvangsthal van de Tweede Kamer namen gisteren 67 parlementariers afscheid van de 'oude' Kamer. Een aantal keert mogelijk terug als er een nieuw kabinet is gevormd.

  NRC,

  Combinatiemogelijkheden


  als subject bij een werkwoord


  • stemmen voor (iets)
  • stemmen tegen (iets)

  Gemiddeld twee keer per maand vinden plenaire zittingen van het Parlement plaats waarbij de parlementariërs stemmen over wetsvoorstellen die de Europese Commissie aandraagt. Het Parlement heeft dan de keuze om de wetsvoorstellen aan te nemen, te verwerpen of aan te passen.

  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GNgpbj3bXB4J:www.prodemos.nl/content/download/1023/7066/file/Onderzoek%2520stemgedrag%2520-%2520Wie%2520volgt-.pdf+%22parlementari%C3%ABrs+stemmen+over%22&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEEShmhYgAxHQHdz6ezAT_VXu9c_bUiWizpxwIvKe0Yb6-uKvcXtLICBrRNxgEj33feI40P2O-1K02sYFS06BG6Np5bGDIqk9-9dSmzZDU7LFi2ULKIKR0Aex6jzju73TYvrvgiQUM&sig=AHIEtbSSd8FwO6I1gej270wBi8PeEKoNhQ,

  Europese parlementariërs stemden vandaag voor strenge regels voor de handel in grondstoffen. Beursgenoteerde en grote bedrijven die handelen in olie, gas, mijnbouwproducten en hout worden, als het aan het Europees parlement ligt, verplicht inzage te geven in de miljarden euro's die in hun handel met overheden rondgaan. Daarmee zet het parlement in op strenge anti-corruptie wetgeving.

  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6Zr5TUgExCEJ:www.cordaid.org/media/medialibrary/2012/12/120918_Europees_Parlement_kiest_voor_strenge_regels_inzake_grondstoffenhandel.pdf+%22parlementari%C3%ABrs+stemden+vandaag%22+nieuws&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESie-g8hjNX1_WALnQ2iUIcUBMGWinr5Pg2qMn2T6H2XOBix1LDaDf49aBQNrEg0pAggJ_et1jeWzwssj-P1BH-3vYfLMxcNFAIN5BIEhp6PaD2rY2hFUjgEcCUBmz0A9OAskODJ&sig=AHIEtbSzyQbxBLi_a1KMVcbNlm3vfbNEpw,

  Het Bosnische parlement nam unaniem de grondwet van de federatie aan. Van de 123 aanwezige parlementariërs stemden er 112 voor. Niemand stemde tegen en niemand gaf aan zich van stemming te willen onthouden - al namen negen leden van het parlement niet aan de stemming deel.

  NRC,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: van

  • parlementariërs van een partij
  • parlementariërs van een regeringscoalitie
  • parlementariërs van een regeringspartij
  • parlementariërs van regeringspartijen

  Toch bleek de PvdA te zijn opgeschoven en af te willen zien van toekomstige verdere bezuinigingen. Zouden onze veelvuldige gesprekken met enkele parlementariërs van die partij dan toch vrucht hebben voortgebracht.

  http://www.avrm.nl/,

  Nu ook een flink aantal parlementariërs van de regeringscoalitie zich voorstander heeft getoond van experimenten, ziet de regering zich genoodzaakt stappen te nemen.

  NRC,

  Parlementariërs van de regeringspartijen NPS en VHP hebben de uitspraken van de politici Aarts (CDA) en Weisglas (VVD) dat Nederland zich moet herbezinnen op de ontwikkelingsrelatie verontwaardigd afgedaan als "hypocriet".

  NRC,

  • parlementariërs van GroenLinks en de PvdA

  Om alle feiten nog eens op een rijtje te zetten, organiseerde XminY samen met TNI een debat in de Rode Hoed in Amsterdam waaraan o.a. parlementariërs van GroenLinks en de PvdA deelnamen.

  http://www.xminy.nl/,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • parlementariërs en ministers
  • burgers en parlementariërs
  • ministers en parlementariërs

  Turkije kent een lange traditie van politieke processen. Bij elke militaire staatsgreep worden mannelijke en vrouwelijke politici, inclusief parlementariërs en ministers, gearresteerd, veroordeeld en in de gevangenis gezet.

  NRC,

  De jaarverslagen van de Commissie over de toepassing van het Gemeenschapsrecht tonen aan dat zij niet alleen streeft naar transparantie ten opzichte van de klagers, maar ook jegens de burgers en parlementariërs.

  http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/cig/g4000.htm

  Jeltsin nam het besluit de Russische bombardementen met ingang van middernacht stop te zetten, na protesten van gewone burgers en parlementariërs tegen het bloedvergieten in Grozny.

  NRC,

  De contacten met de Nederlandse ministers en parlementariërs zijn er wel, maar nog reactief en niet pro-actief. Daar kunnen relaties verbeterd worden.

  http://www.antenna.nl/nvmp/

  Vossen hebben een buitengewoon aanpassingsvermogen. Nu ze zo in aantal zijn toegenomen zijn ze zich dan ook gaan nestelen in de bossen en half geürbaniseerde voorsteden rondom onze hoofdstad. Ze genieten daar van de beschermende maatregelen voor wilde fauna die door de Brusselse ministers en parlementariërs genomen werden.

  http://www.ibgebim.be/GROENERUIMTEN/faune/especes_et_questions_classiques/de_vos.htm

  voorafgegaan door als


  • als parlementariër

  Jan Marijnissen, gewezen worstmaker te Oss, heeft zich zes jaar na de komst van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer een prominente positie verworven als parlementariër. Hij is uitgegroeid tot het geweten van links Nederland, een volksheld bovendien, de "Robin Hood van de Lage Landen".

  http://www.janmarijnissen.nl/interviews/verraadvankok.stm,

  De positie van het Tweede-Kamerlid T. Varma (GroenLinks) staat binnen haar partij ter discussie. Prominente leden van GroenLinks hebben Varma opgeroepen haar werk als parlementariër tijdelijk neer te leggen. De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks komt mogelijk dit weekeinde bijeen om zich over de situatie te beraden.

  NRC,

  Die linkse inslag had hij ook van zijn vader; de Burgers zijn een bekend sociaal-democratisch geslacht. Dus was het geen wonder dat Wouter, na de dood van zijn moeder, een carrière als parlementariër koos. Daarna was het razendsnel gegaan, want juist in die tijd werd de partij drastisch hervormd door Felix Rottenberg en Ruud Vreeman.

  De klokkenluider, Tomas Ross,

  Over zijn activiteiten als parlementariër in de ruim vijftien maanden dat hij in de Kamer zat, kregen we verder weinig te horen.

  Requiem voor een vriend, J.J. Voskuil,

  D'Ancona was vijf jaar lid van het Europees parlement, tot ze in 1989 gevraagd werd minister van WVC te worden. Zij kent het "democratisch deficit" van de besluitvorming in Brussel uit de praktijk: "[...]. Pas toen ik minister werd, merkte ik hoe gering mijn invloed als parlementariër al die tijd eigenlijk is geweest. Tijdens de vergaderingen van de ministerraad komt wat leeft onder de Euro-parlementariërs maar mondjesmaat aan de orde."

  NRC,

  Woordfamilie


  Als deel van een afleiding


  Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen