politicus


politicus 1.0

iemand die doorgaans voor zijn beroep deelneemt aan het politieke leven; iemand die een functie vervult in de politiek

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een politicus…

is een persoon

 • [Groep] is doorgaans lid van een politieke partij
 • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep of als nevenfunctie

  Algemene voorbeelden


  Niet de personen staan centraal; politiek is een zaak van meningen en standpunten en van het vertegenwoordigen van een bevolking. En politiek bedrijven betekent er voor zorgen dat die meningen en standpunten zo helder en duidelijk mogelijk worden uitgedragen, zodat de mensen weten dat hun belangen in gemeenteraden, provinciale staten en in het parlement worden behartigd. Een politicus is een volksvertegenwoordiger, in de meest letterlijke betekenins van het woord.

  NRC,

  Politici zijn doorgaans fel van de tongriem gesneden. Maar tot enige andere lichamelijke inspanning komen ze zelden. Nochtans beschikken ze sinds '89 over een moderne en verzorgde fitnesszaal in het parlement. Maar ze vertonen zich er zelden.

  De Standaard,

  In 1987 kwam Middel als directeur van volkshogeschool Overcinge in Havelte wonen, twee jaar nadien werd hij vanuit Drenthe gevraagd voor de Tweede Kamer. Het was een stap naar de onzekerheid, politici zijn hun carrière nooit honderd procent zeker.

  Meppeler Courant,

  De kritiek van Pim Fortuyn zelf ging niet alleen over concrete maatregelen van eerdere kabinetten, maar ook over het niveau van de politici van links, midden en rechts.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Combinatiemogelijkheden


  met adjectief ervoor


  • lokaal politicus
  • (de) lokale politici
  • (de) plaatselijke politici

  Ron van Wonderen, sociaal-psycholoog, lokaal politicus in Amsterdam en auteur van het boek Couleur locale, waarin hij acht lokale partijen portretteerde, denkt dat de lokalen van verschillende trends profiteerden: de regionalisering en daarnaast de ont-ideologisering van de politiek.

  de Volkskrant,

  Als het om 50.000 euro subsidie voor een kunstproject gaat, kunnen de lokale politici daar uren over debatteren. Terecht. Raadsleden moeten heel zorgvuldig omgaan met elke cent van de burgers die zij vertegenwoordigen.

  Rotterdams Dagblad,

  Nova haalde vorig jaar een omzet van 1,5 miljard frank. In 1991 was dat nog meer dan 3,2 miljard frank. Het verlies bedroeg in 1995 130 miljoen frank, het derde jaar op rij dat het bedrijf in de rode cijfers afsloot. Plaatselijke politici, waaronder burgemeester Patrick Dewael (VLD) van Tongeren, toonden zich geschokt door het nieuws.

  De Standaard,

  • Haagse politici
  • Franstalige politici
  • Vlaamse politici
  • Waalse politici

  Rechtsbescherming en burgerparticipatie zijn de afgelopen decennia sterk ontwikkeld en er is sinds de jaren van wederopbouw veel meer aandacht voor de kwaliteit van landschap, behoud van natuurwaarden en cultuurhistorische waarden. Dat is soms lastig voor daadkrachtig bestuur, maar kan de kwaliteit van bestuur bevorderen. Veel Haagse politici lijken dat laatste onder de druk van de omstandigheden te vergeten.

  NRC,

  Hoewel Vlamingen en Franstaligen meer dan ooit verdeeld leken over de toepassing van de taalwetten in de Brusselse openbare besturen, viel er eergisteren toch een akkoord uit de bus. Het gevolg van een langzame mentaliteitswijziging én van de druk van de Vlaamse ministers, zegt Vic Anciaux. De Franstalige politici in Brussel weigerden jarenlang de taalwetten toe te passen op niet-vastbenoemde personeelsleden. Ze aanvaardden dit alleen - en dan nog - voor vastbenoemde personeelsleden.

  De Standaard,

  De Waalse politici zien de "Vlaamse eigenheid" als "dorpsnationalisme", en zichzelf als de erflaters van wereldlijke waarden. De Vlaamse politici zien de Waalse hang naar de Franse cultuur als de vluchtweg naar Frankrijk, het land waar Waalse politici zich graag aan optrekken.

  De Standaard,

  • een gewiekst politicus
  • een gewiekste politicus
  • een bekwaam politicus
  • een invloedrijk politicus
  • een populaire politicus
  • een prominent politicus
  • een vooraanstaand politicus
  • corrupte politici
  • invloedrijke politici
  • onbekwame politici
  • populaire politici
  • prominente politici
  • vooraanstaande politici

  De man die tot 1993 Deens minister van Buitenlandse Zaken was, staat bij zijn EU-kollega's bekend om zijn humor en slagvaardigheid. Maar de net 54 jaar geworden liberaal geldt ook als een gewiekst politicus.

  De Standaard,

  Luc Van den Bossche is een gewiekst politicus. Om zijn hervormingsplannen doorgedrukt te krijgen, beoefent hij een verdeel-en-heers-politiek.

  De Standaard,

  Intussen krabbelt Claes weer op; is hij te zien op televisie, op concertpodia en bij voordrachten. De Hasseltse SP benoemde hem zelfs tot voorzitter. Hij kroop uit het zwarte gat. De gewiekste politicus berekent al zijn kansen als het Hof van Cassatie niets kan bewijzen. Die kans hiertoe is groot.

  De Standaard,

  Frank de Grave staat bij vriend en vijand te boek als een zeer bekwaam politicus.

  De Standaard,

  De 59-jarige Loezjkov zette vier jaar geleden grootschalige economische hervormingen in. Hij geldt als een invloedrijk politicus, die nauwe banden heeft met banken en zakenlieden in Moskou en met president Boris Jeltsin.

  De Standaard,

  Werkgevers en werknemers zijn tevreden over het door Kok gevoerde beleid. Bij de Nederlandse kiezers is Kok al jaren lang de meest populaire politicus. In het buitenland wordt hij vooral gezien als hét gezicht van het poldermodel.

  NOS Nieuws,

  In de PvdA-fractie was Van Thijn een prominent politicus naast partijleider J. den Uyl.

  NRC,

  Salinas trok zijn kandidatuur echter in nadat zijn broer was gearresteerd in verband met de moord op een vooraanstaand politicus. Raul Salinas de Gortari werd gearresteerd omdat hij opdracht gegeven zou hebben tot de moord op een hoge, hervormingsgezinde functionaris van de Mexicaanse regeringspartij, de PRI.

  NRC,

  Extreemrechtse partijen zoals het Vlaams Blok groeien op een toenemend ongenoegen van de bevolking tegenover corrupte politici die de belangen van de bevolking negeren.

  http://www.lsp-mas.be/als/wiezijnwij.php

  Onder het motto 'Publish What You Pay' probeert een groot aantal non-gouvernementele organisaties (ngo's) te voorkomen dat corrupte politici en zakenlui stapels smeergeld opstrijken in het kader van grote olie- of mijnbouwprojecten, terwijl de lokale bevolking geen cent ziet van het geld dat wordt verdiend met de mineralen die onder hun voeten worden weggehaald.

  http://www.novib.nl/content/?type=Article=3289,

  Ook diegenen die een minder rooskleurig beeld hebben van Reagans erfenis moeten erkennen dat hij een van de meest invloedrijke politici van de twintigste eeuw was.

  http://www.groene.nl/2004/0424/tr_reagan.html,

  Volgens rechts wordt door de parlementaire democratie elk land uiteindelijk onregeerbaar omdat er door de onbekwame politici niet genoeg maatregelen worden genomen tegen de linkse infiltratie, het zedelijk verval en het gebrek aan burgerzin.

  Drugs, Jef Geeraerts,

  Javlinsky is een van de populairste politici van het land en een tegenstander van president Jeltsin.

  De Standaard,

  Een aantal prominente politici, onder wie Marcel van Dam (PvdA), minister Hans Wijers (D66) van economische zaken en minister Gerrit Zalm (VVD) van financiën stelt voor de meest elementaire economische wetmatigheid, te weten: 'wie niet werkt, zal ook niet eten', af te schaffen. Zij propageren de invoering van een basisinkomen als onvoorwaardelijk recht voor elke inwoner van Nederland.

  NRC,

  In de bomvolle zaal zaten vele vooraanstaande politici en personen uit het maatschappelijk middenveld waaronder velen met een achtergrond van meer dan één Nederlandse cultuur.

  http://www.slavernijmonument.nl/start.htm

  • een conservatieve politicus
  • een liberale politicus
  • een socialistisch politicus
  • conservatieve politici
  • linkse politici
  • rechtse politici
  • socialistische politici

  Masol, een conservatieve politicus, was ten tijde van de Sovjet-Unie al premier van de toenmalige Sovjet-republiek Oekraïne.

  NRC,

  De liberale politicus Henri Simonet (64) is overleden in de nacht van woensdag op donderdag.

  De Standaard,

  Hoe kan een socialistisch politicus in tijden van grote werkloosheid onder bekwame jongeren en andere burgers, het met zijn geweten overeenstemmen om een job en een wedde als burgemeester te combineren met een job en een wedde als parlementslid en een voorzitterschap met vergoeding bij Interelectra?

  De Standaard,

  De Sejm, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar linkse partijen de meerderheid hebben, nam op 30 augustus de wet op de liberalisering van abortus aan. Maar de Senaat, waar meer conservatieve politici de boventoon voeren, stribbelde tegen.

  De Standaard,

  Linkse politici komen vaak sympathiek over met hun zorg voor sociale rechtvaardigheid, maar linkse planners in onderwijs en gezondheidszorg zijn niet wat Nederland nu nodig heeft.

  Blinde ambitie, Eduard Bomhoff,

  Gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, solidariteit, emancipatie, het collectieve belang, en bij uitbreiding democratie, participatie en vrijheid zijn betekenaars die het socialistische verhaal haar structuur geeft, en die in alle communicatie aanwezig dienen te zijn. Het zijn spijtig genoeg woorden die te veel in onbruik zijn geraakt, die te weinig door socialistische politici worden gebezigd, en die te weinig in massamediale contexten terug te vinden zijn.

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/03/het-socialistische-zwijgen,

  met adjectivisch tegenwoordig deelwoord


  • de zittende politicus
  • zittende politici

  De Nigeriaanse politie staat onder sterke druk om de moordenaars te vinden van Kudirat Abiola, de echtgenote van de gevangen zittende politicus Moshood Abiola.

  De Standaard,

  Voor de 24.000 inwoners van Leiderdorp was het gisteren 'bijltjesdag'. En ze rekenden af met de zittende politici; CDA, D66 en PvdA verloren allen een zetel.

  NRC,

  met adjectivisch voltooid deelwoord


  • de betrokken politici

  Het gerecht verdenkt de gewezen penningmeester van de SP-Antwerpen ervan zwart geld van bedrijven via Stuyck naar de rekening van de SP-federatie te hebben afgeleid. Omdat partijfinanciering door bedrijven op dat moment niet verboden was, draait alles om het uitschrijven van fictieve facturen. Van enige corruptie van de betrokken politici is in het strafdossier geen sprake.

  De Standaard,

  • een gekozen politicus
  • gekozen politici

  "In de VS zijn de 50 senatoren en 435 afgevaardigden voordat ze gekozen worden in het Kongres sterk afhankelijk van donaties. Bedrijven, vakorganizaties en lobbygroepen namens invloedrijke sektoren willen allemaal iets van hun politici. Elke gekozen politicus, met name die in het Huis van Afgevaardigden, komt dus naar Washington met een heel programma van wederdiensten die hij moet uitvoeren.

  De Standaard,

  Chirac heeft een staat van dienst van bijna dertig jaar als gekozen politicus.

  NRC,

  Zijn 500 bewoners uit een bepaalde wijk minder representatief voor de besluitvorming over een wijkbudget dan een gemeenteraad van 30 gekozen politici?

  http://www.iminet.org/html/visie/index_visie.html,

  met voorzetselgroep


  Voorzetsel: in

  • politici in Congo
  • politici in Moskou

  Politici in Congo hebben de bevolking donderdag opgeroepen om zaterdag in hun woning te blijven en zo te protesteren tegen het feit dat het bestandsakkoord van de strijdende partijen nog altijd niet wordt toegepast.

  http://www.standaard.be/archief/dag/index.asp?snel=0=07/04/2000=DST07042000_044,

  Het gebrek aan lef bij de politici in Moskou heeft een verlammende werking op de Russische economie.

  http://oud.refdag.nl/econ/981123econ04.html

  • politicus in de gemeenteraad
  • politici in een gewestregering
  • politici in de Tweede Kamer

  De NVV heeft de politici in de Tweede Kamer hiervan middels het organiseren van een congres weten te overtuigen en twijfelen nu openlijk aan de rekennormen die gehanteerd worden voor uitvoering van het EU-nitraatbeleid.

  http://www.nvv.nl/

  De Franstalige politici in de Brusselse gewestregering aanvaarden eindelijk dat alle personeelsleden van de lokale Brusselse besturen - statutaire én contractuele ambtenaren - onderhevig zijn aan de taalwetgeving.

  De Standaard,

  Voorzetsel: van

  • politici van een partij
  • politici van (alle
  • politici van gevestigde
  • politici van politieke) partijen
  • politici van de regeringspartij

  Politici van alle Antwerpse partijen zijn het erover eens dat de functie van gemeenteraadslid in de Scheldestad een halftijdse job moet worden. Een bezoldiging per vergadering en één of twee dagen politiek verlof per maand achten zij onvoldoende.

  De Standaard,

  Terwijl de politici van de gevestigde partijen elkaar in de aanloop van de verkiezingen als vanouds beschimpten, nam het partijloze zakenkabinet van premier Moeen Qureshi in de laatste dagen van haar bestaan het ene drastische besluit na het andere.

  NRC,

  De Italianen die nog maar enkele maanden geleden een nieuwe koers in het land wilden en daarom op Berlusconi stemden, hebben tegen het - inmiddels ingetrokken - decreet geprotesteerd omdat zij de premier van een praktijk verdachten die zij gewend waren van politici van de oude politieke partijen.

  NRC,

  Op 14 mei worden verkiezingen gehouden in Bremen en Noordrijnland-Westfalen. Volgens politici van de regeringspartij CDU verklaart dat de opstelling van de SPD. Die partij bestrijdt dat. Minister Waigel van financiën is tegen de begrotingseisen van de oppositie. Volgens hem dreigt daardoor een gat van zeven miljard mark te ontstaan, terwijl de regering juist haar best doet om het financieringstekort te drukken.

  NRC,

  • politici van Argentinië
  • politici van andere landen
  • politici van beide landen

  De politici van Argentinië weten zich geen raad met de financiële crisis die het land geselt.

  De Telegraaf,

  Willen wij mensen opvangen die hulp nodig hebben, ja of neen? Zo'n aanpak kan ook reden zijn voor politici van andere landen meer asielzoekers op te nemen dan zij op dit moment doen.

  NRC,

  De politici van beide landen lijken te beseffen dat zij meer kans maken om lid te worden van de Europese Unie als zij onderling geen ruzie hebben.

  De Standaard,

  met onbepaald voornaamwoord


  • alle politici
  • sommige politici
  • veel politici
  • vele politici

  Antwerpen krijgt dit jaar 223 miljoen frank voor projekten die de veiligheid van de burgers vergroten. Het geld wordt onder meer gebruikt voor hulpagenten, misdaadanalyse, slachtofferzorg, diefstalpreventie en hulp aan drugsverslaafden. Alle politici waren het erover eens dat dit alles nog te ver afstaat van het dagelijkse politiewerk.

  De Standaard,

  "Denkt u dat de publieke opinie onderscheid maakt tussen degenen in het oog van de cycloon en degenen die daar niet zitten? Nee hoor. Er wordt gedacht: alle politici zijn hetzelfde. Ze zijn allemaal rot en ze hebben oneerlijke manieren."

  NRC,

  Sommige politici in Nederland zijn bezorgd over de financiële politiek van Lafontaine, die een neokeynesiaans stimuleringsbeleid voorstaat dat in Nederland in de jaren zeventig fatale economische gevolgen had: hoge tekorten en hoge werkloosheid.

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/ECB/ecb4.html,

  De opkomst was in Zuid-Holland 48,1 procent, tegen 51,0 procent bij de vorige Statenverkiezingen en 77,0 procent bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar. Dat had erger gekund, vonden veel politici.

  NRC,

  "Er is geen conflict tussen de regering en de Kerk". Niettemin trapte aartsbisschop Norberto Rivera Carrera van Mexico-Stad op zeer gevoelige tenen toen hij vorige zondag in een preek in zijn kathedraal zei dat de kerk zich "evenals Jesus dat deed, met politiek zou moeten en kunnen inlaten". Vele politici veroordeelden die uitspraak. Zij verwezen daarbij naar de Mexicaanse wetten, waardoor er een strikte scheiding is tussen Kerk en staat.

  De Standaard,

  met substantief ervoor


  • de heren politici
  • (de) dames en heren politici
  • (de) heren en dames politici

  Bij meester Jan De Man zet de anti-advocatenhetze meer kwaad bloed. "Razend ben ik. Wij worden voorgesteld als gewetenloze uitzuigers, terwijl wij alleen maar ons werk doen. En de heren politici doen niets om de menigte uit te leggen dat de rechtsregels die wij toepassen ook in hún belang zijn, dat ze dienen om willekeur te vermijden. De politici durven dat niet zeggen, ze zijn bang hun kiezers voor het hoofd te stoten."

  De Standaard,

  De door het college van B en W van Dwingeloo voorgestelde sluitingstijd van discotheek Number One in dat dorp, drie uur 's nachts, stuit niet op veel problemen van de dames en heren politici. Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering.

  Meppeler Courant,

  There's something rotten in een maatschappij waarin de kinderen niet meer veilig zijn [...]. Toch weigeren wij ons zomaar bij de situatie neer te leggen. Wij doen daarom een appèl op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van al die andere ouders en van de heren en dames politici in ons land. Veel van wat verkeerd loopt in onze maatschappij, heeft te maken met een verkeerd begrepen vrijheidsideaal en een gebrek aan verantwoordelijkheidszin.

  De Standaard,

  met eigennaam


  • de politicus Van Agt
  • de politicus Henri Simonet

  Toen Van Agt in 1982 de landspolitiek vaarwel zei, zag hij dat tegen zijn uitdrukkelijke advies in Lubbers hem opvolgde. De tijd heelt alle wonden [...]. Wat waren ze afgelopen donderdag vriendelijk voor elkaar. Zelfs geen steken onder water. Kwam het wellicht omdat iedereen in het engels sprak? In elk geval bleek Lubbers zeer te spreken over de politicus Van Agt.

  NRC,

  De liberale politicus Henri Simonet (64) is overleden in de nacht van woensdag op donderdag.

  De Standaard,

  met ander, nevengeschikt substantief


  • politici en ambtenaren
  • politici en bestuurders

  Politici en bestuurders zijn niet langer notabelen voor wie het volk de pet afneemt. Eerder worden zij gezien als een enigszins uitheemse diersoort, levend in een schraal biotoop vol vergadertafels en tl-buizen, zich voedend met massa's blank papier (formaat A4).

  http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Politiekepartijen/stilte.html,

  voorafgegaan door als


  • als politicus

  Dehaene is niet van mening veranderd na de zware kritiek op zijn eerdere uitlatingen, dat het arrest-Bosman moet worden bijgestuurd. "Als politicus moet je af en toe je nek uitsteken", aldus de premier.

  De Standaard,

  "Het eerste wat ze me leerden, toen ik Kamerlid werd was: een belediging in de politiek is anders dan in het dagelijkse leven. Als politicus moet je leren pijn te verdragen."

  NRC,

  Van Noord (63) zal na mei niet terugkeren als lid van de Tweede Kamer omdat het CDA-partijbestuur voor hem geen plaats op de kandidatenlijst reserveerde. Na royaal 12 jaar gebivakkeerd te hebben op het pluche een onverwachte wending in z'n glansrijke carrière als politicus.

  Meppeler Courant,

  Vaste verbindingen


  een groene politicus

  1. politicus die een groene ideologie aanhangt en daarom meestal ook lid is van een groene regeringspartij (zoals Groen of de Groenen in België of GroenLinks in Nederland); politicus die zich voor het milieu inzet

   Synoniem: ecologist ( (vooral) in België)

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een groene politicus…

   is een politicus; is een persoon

   • [Groep] is doorgaans lid van een groene regeringspartij
   • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] zet zich in voor het milieu

    Als een Don Qijote ging Tavernier de "machtsmisbruiken" van de regerende familie te lijf. "Er was hier van alles mis," zegt de groene politicus. "Er was gerommel met de bestemmingsplannen, er was ook een vermenging van zaken en politiek door Jan De Crem via een vastgoedkantoor, er was gesjoemel met volmachten bij de verkiezingen en er heerst puur nepotisme."

    De Standaard,

    Voortgekomen uit een oppositiecultuur, waarin je luid moet schreeuwen om aandacht te krijgen, kunnen groene politici zich maar moeilijk de gewoonte eigen maken om hun woorden te wegen, af te stemmen of in te slikken teneinde onnodige ruzies in de coalitie te voorkomen.

    http://oudesite.groenlinks.nl/partij/europa/artikelen/groenregeren.html,

    Milieuactivisten en 'groene' politici hebben hun verzet tegen het voornemen al aangekondigd.

    NRC,

    Voor de ondertekenaars - een verzameling van vooral socialistische en groene politici, vakbondsleden en voortrekkers van diverse maatschappelijke bewegingen - leert 15 jaar bezuinigingsbeleid dat de staatsschuld niet echt wordt afgebouwd zonder een drastische maatregel.

    De Standaard,

    De groene politici Hugo Van Dienderen en Magda Aelvoet zijn ervan overtuigd dat de Belgische overheid en de Verenigde Naties reeds in januari '94 op de hoogte waren van de plannen voor een genocide in Ruanda en van een slachting onder Belgische para's.

    De Standaard,

   onafhankelijk politicus

   1. politicus die deelneemt aan het politieke leven zonder lid te zijn van een politieke partij

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een onafhankelijk politicus…

    is een persoon

    • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is geen lid van een politieke partij

     Michael Bloomberg, de burgemeester van New York, is uit de Republikeinse Partij gestapt. Hij zal als onafhankelijk politicus zijn functie blijven uitvoeren.

     http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2007/6/Burgemeester-New-York-weg-bij-Republikeinen-ELSEVIER128020W/,

     Abraham (Bram) Stemerdink (Winterswijk, 6 maart 1936) was jarenlang als Tweede Kamerlid en bewindsman defensiespecialist van de PvdA. [...] In de periodes 1978-1981 en 1982-1994 was hij eveneens Kamerlid. Stemerdink is een onafhankelijk politicus met historische belangstelling. Hij voerde actie voor het behoud van de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer.

     http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/bram_stemerdink_spreekt_op_1_mei_tussen_15_en_17_uur_in_de_grote_beer,

     Hij werd vorig jaar als onafhankelijk politicus in de gemeenteraad gekozen en baarde meteen opzien door vragen te stellen over het gebruik van openbare fondsen voor reisjes en het bezoek aan honkbalwedstrijden.

     De Standaard,

     Vlaams minister Bert Anciaux gaat voorlopig als onafhankelijk politicus door het leven. Hij hoopt wel dat de sp.a meewerkt aan het sociaal project dat hij wil uitbouwen.

     http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/528787/2008/12/04/Anciaux-is-voorlopig-onafhankelijk-politicus.dhtml,

    Woordfamilie


    Als deel van een afleiding


    Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    Als linkerlid in samenstellingen en samenkoppelingen


    politicus 2.0

    iemand die zeer bedachtzaam, berekenend, slim of zelfs sluw te werk gaat, als een politicus; iemand die politiek te werk gaat; bedachtzaam, slim persoon

    Betekenisbetrekking


    metafoor
    Betrokken betekenissen 1.0 : 1.1

    Semagram (extra betekenisinformatie)


    Een polticus…

    is een persoon

    • [Gedrag] gedraagt zich bedachtzaam, slim of sluw; gedraagt zich als een politicus

     Combinatiemogelijkheden


     met adjectief ervoor


     • een doorgewinterd politicus
     • een echte politicus

     Het probleem van deze man was niet: hoe beschermen wij ons zonder kernwapens (dit probleem kwam in het geheel niet aan de orde), maar: hoe verkoop ik ze de onbeschermdheid zonder dat de mensen er erg in hebben? Deze ethische, christelijke man, die over politici praatte als gold het een heilloos zooitje betonkoppen, bleek een doorgewinterd politicus.

     Twee eendjes en wat brood, Renate Rubinstein,

     Ik maakte me erg boos over een aantal mensen bij de TROS, zoals ik dat ook deed bij de VARA. Willem van Beusekom is een voorbeeld van iemand die wel wist waar hij het over had. Maar Van Beusekom is een echte politicus, en dat ben ik niet. En dat maakte mij, op dat moment, nogal ongeschikt voor de publieke omroep. En meer geschikt voor het ondernemerschap.

     http://www.radioheld.nl/rap_van_fortuin_jeroen_soer.html

     In het Haagse wereldje staat Heerma te boek als een degelijke bestuurder die nooit een echte politicus zal worden.

     NRC,