handelsafgevaardigde


handelsafgevaardigde 1.0

iemand die voor zijn beroep op politiek niveau voor nationale of internationale handelsbelangen in het algemeen of soms ook voor belangen van een specifiek bedrijf opkomt; iemand die belangenbehartiger voor de handel is; handelsvertegenwoordiger

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een handelsafgevaardigde…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   De bestuursraad van de internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking heeft ingestemd met de (enige) kandidatuur van de 53-jarige Zoellick. De diplomaat en vroegere handelsafgevaardigde was eind mei door de Amerikaanse president George Bush genomineerd voor het ambt dat traditioneel naar een Amerikaan gaat.

   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B17622003070625,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • de Amerikaanse handelsafgevaardigde
   • de Amerikaanse speciale handelsafgevaardigde
   • de speciale Amerikaanse handelsafgevaardigde

   Zij ventileerden hun kritiek via Mickey Kantor, de Amerikaanse handelsafgevaardigde, en pleitten voor Genève als lokatie voor de eerste WTO-vergadering.

   NRC,

   De ondertekening vond plaats in het bijzijn van Koning Hassan II en de Amerikaanse speciale handelsafgevaardigde Mickey Kantor.

   NRC,

   Onder andere de speciale Amerikaanse handelsafgevaardigde Mickey Kantor is in het gevolg van president Clinton meergereisd naar Brussel, om daar met de Europese Commissie te praten over handelskwesties.

   NRC,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • de handelsafgevaardigde van de Verenigde Staten
   • de handelsafgevaardigde van een arm land

   In januari ontmoette Robert Zoellick, handelsafgevaardigde van de Verenigde Staten, de ministers van Buitenlandse Zaken van Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua om de officiële onderhandelingen te starten voor de CAFTA (Central American Free Trade Agreement).

   http://www.noticias.nl/globalisering_artikel.php?id=368,

   'Ik kan er altijd kwaad om worden als ik een uitstekende handelsafgevaardigde van een arm land de overstap zie maken naar een internationale organisatie in Gen. Ik ben natuurlijk blij voor die persoon - hij zal een prettiger leven hebben, maar voor het land waar hij vandaan komt is het een drama.'

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/674319/2004/08/06/Subsidies-zijn-surrealistisch.dhtml,

   met eigennaam


   Volgens de Amerikaanse handelsafgevaardigde Charlene Barshefsky daalde de textielinvoer uit China dank zij het akkoord uit 1994 al met 36 procent in de eerste helft van dit jaar.

   De Standaard,

   "Tussen april 1994 en mei 1995 hebben we bijna 100 gevallen gedocumenteerd van Noord-Amerikaanse bedrijven die buitenlandse contracten ten belope van 45 miljoen dollar misliepen als gevolg van oneerlijk concurrentie", verklaarde de Amerikaanse handelsafgevaardigde Mickey Kantor onlangs.

   De Standaard,

   Europa is weer even verdeeld over de landbouw en over het handelsbeleid als voorheen. Die conclusie kon gistermiddag al vrij snel worden getrokken na afloop van het spoedberaad van de ministers van buitenlandse zaken van de 12 lidstaten van de Europese Unie in Brussel over de uitkomst van de marathononderhandelingen tussen de Europese commissaris Sir Leon Brittan en de Amerikaanse handelsafgevaardigde Mickey Kantor.

   NRC,

   handelsafgevaardigde 2.0

   ((vooral) in België)

   iemand die voor zijn beroep in opdracht van een bedrijf een product aan de man brengt, voorlichting over dat product geeft en klantenrelaties onderhoudt; vertegenwoordiger van een product van een bepaald bedrijf; commercieel afgevaardigde; handelsreiziger; vertegenwoordiger

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een handelsafgevaardigde…

   is een persoon

     Algemene voorbeelden


     Vele bedrijven bezoeken hun klanten-handelaars via vertegenwoordiger, de handelsafgevaardigde of de handelsreiziger. Deze slaan de brug tussen de koper en de verkoper en nemen de bestellingen op.

     http://garrevoet.be/bedrijfsbeheer.pdf

     Walter woont al sinds zijn twaalfde in de wijk, is gepensioneerd handelsafgevaardigde en medestichter van de wijkgroep.

     http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/deurne/toen-de-dieren-nog-praatten.aspx,