handelsvertegenwoordiger


handelsvertegenwoordiger 1.0

iemand die voor zijn beroep in opdracht van een bedrijf een product aan de man brengt, voorlichting over dat product geeft en klantenrelaties onderhoudt; vertegenwoordiger van een product van een bepaald bedrijf; commercieel afgevaardigde; handelsreiziger; vertegenwoordiger

Semagram (extra betekenisinformatie)


Een handelsvertegenwoordiger…

is een persoon

   Algemene voorbeelden


   Een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die zich verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, (verzekeringen uitgezonderd).

   http://www.werk.belgie.be/detaila_z.aspx?id=11794

   Handelaars in foto- en videobenodigdheden zijn het nieuwste mikpunt van ramkrakers. Handelsvertegenwoordigers riskeren steeds vaker het slachtoffer te worden van tirejacking, een nieuw fenomeen waarbij overvallers gebruik maken van een lekke band. Omdat handelaars aan nog meer risico's bloot staan, sensibiliseert Unizo haar leden.

   De Standaard,

   Reizende handelsvertegenwoordigers vanwie er nog circa 4500 in Duitsland met hun producten, zoals bijvoorbeeld stofzuigers van deur tot deur gaan.

   http://vorige.nrc.nl/krant/article1576629.ece,

   De verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling wordt ook beschouwd als een private verplaatsing, die aanleiding geeft tot een voordeel van alle aard indien hiervoor geen (of een te lage) vergoeding wordt aangerekend. Dat veronderstelt wel dat er een vaste plaats van tewerkstelling is, waar men zich 's morgens dient aan te bieden. Dat laatste is voor een handelsvertegenwoordiger, zoals deze in de besproken zaak, niet evident. Zij begeven zich 's morgens vaak rechtstreeks naar de eerste klant van de dag, zodat er in feite geen woon-werkverkeer is.

   De Standaard,

   Voor heel wat gewonden van dinsdag gaat het allicht om een arbeidsongeval. Dat is het geval voor al wie onderweg was naar of van zijn werk, maar ook voor al wie op de baan was in opdracht van zijn werkgever, zoals vrachtwagenchauffeurs en handelsvertegenwoordigers.

   De Standaard,

   Na de oorlog verdiende Axmann zijn brood als handelsvertegenwoordiger in Gelsenkirchen en Berlijn.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/423524/1996/11/06/PERSOONLIJK.dhtml,

   Combinatiemogelijkheden


   met ander, nevengeschikt substantief


   • concessiehouders, commissionarissen, zelfstandige agenten en/of handelsvertegenwoordigers
   • de commissionnair en de handelsvertegenwoordiger
   • een handelsagent en een handelsvertegenwoordiger

   Er bestaan verscheidene manieren om een distributienet op te zetten. Het kan bestaan uit concessiehouders, commissionarissen, zelfstandige agenten en/of handelsvertegenwoordigers. De commissionnair en de handelsvertegenwoordiger zijn minder gebruikelijk bij internationale distributie, vandaar dat onze aandacht eerder zal gaan naar de agent en de concessiehouder.

   http://www.droit.fundp.ac.be/etudiants/2001-2002/couteau/commercial.html,

   Het Nederlands recht kent het onderscheid tussen een handelsagent en een handelsvertegenwoordiger niet, maar in de Belgische wetgeving is er juridisch gezien een essentieel verschil. In de praktijk blijkt dat hierover bij Nederlandse ondernemers veel onduidelijkheid bestaat.

   http://www.textilia.nl/ondernemen/artikelen/rid65-KvK_organiseert_bijeenkomst_over_zakendoen_met_Belgi.html,

   handelsvertegenwoordiger 2.0

   iemand die voor zijn beroep op politiek niveau voor nationale of internationale handelsbelangen in het algemeen of soms ook voor belangen van een specifiek bedrijf opkomt; iemand die belangenbehartiger voor de handel is; handelsafgevaardigde

   Semagram (extra betekenisinformatie)


   Een handelsvertegenwoordiger…

   is een persoon

   • [Organisatie of instelling] werkt voor een natie, een werelddeel, een branche of een groot, specifiek bedrijf
   • [Geslacht] is een man of een vrouw
   • [Ongewone of afwijkende eigenschap of hoedanigheid] geldt, wanneer nationale handelsbelangen vertegenwoordigd worden, in sommige landen als een politieke functie
   • [Activiteit of handeling] vertegenwoordigt op politiek niveau handelsbelangen vanuit het perspectief van degene waar hij voor werkt
   • [Belanghebbende of begunstigde] zet zich in voor handelsbelangen van een natie, werelddeel, branche of groot bedrijf
   • [Oorzaak, reden of aanleiding] oefent zijn functie uit voor zijn beroep

   Algemene voorbeelden


   Op de WTO-top in Doha komt Nederland op voor ontwikkelingslanden. Wordt het eigen handelsbelang vergeten? Zo simpel is het niet. De Nederlandse delegatie lijkt een buitenbeentje op de lopende WTO-top in Doha. Handelsvertegenwoordigers stellen het eigenbelang voorop in de hoofdstad van de golfstaat Qatar.

   http://www.nrc.nl/geld/1005547782683.html,

   De 50-jarige Republikein werd nog geen jaar geleden door Bush gevraagd zijn handelsvertegenwoordiger, een superminister voor handel, te worden.

   http://vorige.nrc.nl/economie/article1674916.ece/Scherper_beeld_op_mobiel_door_PhilipsPortman_van_handel_naar_het_Witte_Huis_Neckerman_schrapt_honderd_banen,

   Alexei Tsaregorodtsev, hoofd van de Russische handelsmissie in Amsterdam, had de samovars laten uitstallen, sandwiches besteld en gezorgd voor gekoeld Heineken. Maar in een feestelijke stemming verkeerde de afgezant gisteren geenszins. Volgende week opent de Stolichny Bank International haar deuren aan de Amsterdamse Herengracht [...]. Maar liefst twee jaar had het geduurd voordat De Nederlandsche Bank (DNB) [...] Stolichny eind vorig jaar eindelijk een bankvergunning verleende. "Twee jaar is een lange tijd", aldus een korzelige Tsaregorodtsev. Met de langverwachte goedkeuring door de centrale bank waren de problemen echter nog niet opgelost. Nu wil Stolichny lid worden van de Nederlandse Vereniging van Banken en moet ze daar weer op wachten, klaagde de handelsvertegenwoordiger.

   NRC,

   Volgens Kantor is de illegale textielimport uit China schadelijk voor de Amerikaanse textielsector. Hij liet weten dat de Amerikaanse regering graag "een textielhandelsrelatie met China wil die wederzijds profijt oplevert", maar wel gebaseerd op eerlijke praktijken. De handelsvertegenwoordiger is van mening dat de strafmaatregelen tegen China nauwelijks gevolgen zullen hebben voor de Amerikaanse consument, maar dat de stappen vooral bedoeld zijn om Amerikaanse banen te beschermen.

   NRC,

   Combinatiemogelijkheden


   met adjectief ervoor


   • de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger
   • de Israëlische handelsvertegenwoordiger

   De landbouw vormt nog steeds een van de hoofdpunten van de meningsverschillen over de liberalisering van de wereldhandel, tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor blijft vasthouden aan het akkoord dat een jaar geleden in Washington werd gesloten, waarbij is afgesproken dat de Europese landbouwsubsidies fors worden verminderd.

   NRC,

   Relaties met Israël zijn gevoelige plek in sultanaat Oman [...]. "Geloof de Israëlische handelsvertegenwoordiger hier maar niet als hij afkomt met een lijst van wat hij dit jaar gerealiseerd heeft. Hij heeft hier nog niets bereikt", zegt ons een hoge ambtenaar in Muscat.

   De Standaard,

   • de speciale handelsvertegenwoordiger

   De Amerikaanse speciale handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor had eerder gedreigd dat Washington sanctiemaatregelen zal nemen ter waarde van een miljard dollar als Tokio de markt voor auto's en auto-onderdelen niet verder opent.

   NRC,

   De Amerikaanse regering is er volgens haar speciale handelsvertegenwoordiger, Mickey Kantor, nog steeds op uit voor de top van de G-7 een doorbraak te bereiken in de slepende "Uruguay-ronde" in het kader van de GATT over liberalisering van de wereldhandel.

   NRC,

   Volgens de Britse pers duikt prins Andrew op in de gelekte documenten. De hertog van York is de speciale handelsvertegenwoordiger voor Groot-Brittannië. Volgens The Times zou hij zich bijzonder kritisch uitgelaten hebben over de Verenigde Staten tijdens een zakenlunch in Kirgizië.

   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=8E330A26,

   Dat de gelekte berichten niet altijd wereldschokkende politieke feiten bevatten, maar vaak lezen als smeuïge diplomatieke achterklap, bewijst het gespreksverslag van een zakenbrunch in Kirgizië. Aanwezig: de Britse prins Andrew, hertog van York en tevens de speciale handelsvertegenwoordiger voor Groot-Brittannië.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1068803/2010/12/01/Prins-Andrew-bijna-spastisch-patriottisch.dhtml,

   met voorzetselgroep


   Voorzetsel: van

   • handelsvertegenwoordigers van de VS, Canada en de EG
   • de handelsvertegenwoordiger van de VS
   • de handelsvertegenwoordiger van de Europese Unie

   Op de topconferentie van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7), volgende maand in Tokio, zal waarschijnlijk een principe-akkoord worden gesloten over de afbraak van de handelsbelemmeringen. De handelsvertegenwoordigers van de VS, Canada, de EG en Japan, die gisteren in Parijs in de marge van de jaarvergadering van de Oeso spraken over liberalisering van de wereldhandel, maakten dit streven bekend.

   NRC,

   Robert Zoellick wordt de handelsvertegenwoordiger van de VS, een functie die de status van kabinetspost heeft.

   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST12012001_028,

   Pascal Lamy, de handelsvertegenwoordiger van de Europese Unie, zegt dat de Unie zijn beleid voor de bananeninvoer aan het afstemmen is op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DST20032000_037,

   met eigennaam


   De recente ultimata van handelsvertegenwoordiger Mickey Kantor, hebben de Chinezen helemaal niet aan het sidderen gebracht, want Chinees-Amerikaanse gevechten zijn al zo vaak aan de rand van de afgrond uitgevochten.

   NRC,

   Iedere analist is het erover eens dat de adempauze die Bush' handelsvertegenwoordiger Robert Zoellick aan de staalindustrie gunt wel eens de laatste zou kunnen zijn.

   Intermediair,

   Woordfamilie


   Als rechterlid in samenstellingen en samenkoppelingen